Bitcoin: „Szykujcie się na 100 000 USD”

11 891

Wraz z przekroczeniem przez BTC poziomu 62 000 USD rosną nadzieje na nowe ATH. Czy bitcoin da radę ustanowić je do końca weekendu? Jakie przesłanki (fundamentalne i techniczne) stoją za tym, że 100 000 USD jawi się w perspektywie krótszej, niż może się wydawać?

Oto jedne z wielu powodów, dla których końcówka bieżącego roku rysuje się dla bitcoina wręcz fenomenalnie…

„Uptober”

Wrzesień jest zwykle dla bitcoina miesiącem czerwieni. Zostało to ponownie potwierdzone w tym roku. Pod koniec ubiegłego miesiąca mogliśmy zaobserwować opadający klin, który skutkował wyjściem w górę (1 października 2021 r.):

bitcoin w górę
źródło: link

W ciągu kilku godzin wszystko się zmieniło. Sentyment zmienił się z skrajnego strachu na neutralny, a niedługo potem pokazała się chciwość.

Nie zapominajmy, że najbardziej niesamowitym okresem na bitcoinowym rynku byka okazuje się zwyczajowo czwarty kwartał.

Bitcoin stara się utrzymać odwrotną korelację w odniesieniu do tradycyjnej giełdy

Korelacja ceny bitcoina z amerykańską giełdą zawsze była tematem ożywionej debaty. Zdaniem niektórych komentatorów, przy spojrzeniu na tę kwestię z bliższej perspektywy, nie ma mowy o żadnej korelacji. Zdaniem innych, aby bitcoin zdołał naprawdę obronić swoją reputację jako najlepszego zabezpieczenia przed niepewnością rynku, musi nastąpić decoupling.

Od początku października 2021 r. obserwujemy znaczące oddzielenie ceny bitcoina od S&P 500 i Dow Jones:

decoupling
źródło: CNBC

Podczas gdy bitcoin osiągnął w tym okresie kilkudziesięcioprocentowy wzrost, indeksy Dow Jones i S&P 500 pozostały stosunkowo płaskie, z umiarkowanym spadkiem odpowiednio -1% i -2%.

Warto będzie obserwować sytuację przez resztę czwartego kwartału 2021 r., a jeszcze baczniej w 2022 r. Będziemy musieli sprawdzić, czy bitcoin może odegrać rolę zabezpieczenia, całkowicie odłączając się od amerykańskiej giełdy w przypadku ewentualnego krachu.

Liczba adresów z co najmniej 1 BTC rośnie od lipca 2021 r.

Do końca lutego 2021 r. liczba adresów zasobnych w co najmniej 1 BTC osiągnęła ATH w wymiarze 830 tys. W lipcu 2021 r.nastąpił spadek do około 800 tys. adresów :

adresy bitcoin
źródło: Look Into Bitcoin

Od tego czasu nastąpiła faza akumulacji, w której wszyscy patrzą na bitcoina w perspektywie długoterminowej. Liczba adresów z co najmniej 1 BTC osiągnęła ostatnio 813 tys. i można bezpiecznie założyć, że do końca tego roku wynik ten zostanie zdetronizowany.

Poziom rezerw BTC górników stabilizuje się na interesującym poziomie

Zawsze dobrze jest wiedzieć, co bitcoinowi górnicy robią ze swoimi BTC. To, czy gromadzą, czy sprzedają bitcoiny, jest wskaźnikiem nastrojów na nadchodzące tygodnie i miesiące.

Obecnie widzimy, że zasoby BTC górników rosły od lipca 2021 i ustabilizowały się na interesujących poziomach:

zasoby górników BTC
źródło: CryptoQuant

Wciąż daleko nam do poziomów osiągniętych na koniec 2020 r. W powietrzu czuć jednak, że górnicy optymistycznie patrzą na końcówkę roku, a to kolejny sygnał, który zawodzi nader rzadko.

Wzrost wolumenu

Od początku października 2021 r. obroty na bockchainie Bitcoina zaczęły rosnąć:

wolumen bitcoin
Całkowity wolumen na Bitcoinie; źródło: Glassnode

Od początku października 2021 r. wolumen regularnie przekraczał 200 mld USD dziennie. Jesteśmy wyraźnie w innej fazie niż w pierwszej połowie 2021 r.

Powraca popyt instytucjonalny

Szybki wzrost ceny bitcoina z 50 000 USD do 62 000 USD w ciągu ostatnich kilku dni można przypisać również inwestorom instytucjonalnym, którzy powracają na rynek.

Ponad 99% wolumenu transakcji pochodzi z transakcji powyżej o wymiarze przekraczającym 100 000 USD:

transakcje powyżej 100 000
Odsetek wolumenu w transakcjach powyżej 100 000 USD — źródło: Into The Block

Gdy tylko cena BTC przekroczy ATH z kwietnia 2021 r. (64,8 tys. USD), powinniśmy zobaczyć powrót inwestorów detalicznych chętnych, aby dołączyć do rynku. Rajd do 100 000 dolarów będzie wówczas prawdopodobnie tylko kwestią czasu.

Bycze funding rate

Funding to, najprościej mówiąc, regularne płatności między kupującymi, a sprzedającymi, które wykonywane są w zgodzie z funding rate. W momencie gdy wskaźnik funding rate jest większy od zera (dodatni), traderzy z otwartymi pozycjami long (nabywcy kontraktów) muszą płacić tym traderom, którzy otworzyli pozycje short (sprzedający kontrakty). W drugą stronę zasada działania wygląda analogicznie. Jeżeli wskaźnik funding rate jest mniejszy od zera (ujemny), to shortujący płacą longującym.

Na rynku instrumentów pochodnych widać wyraźnie, że od początku października 2021 r. inwestorzy byli nastawieni na wzrosty. Chociaż funding rate zbliża się do poziomów z maja 2021 r., wciąż jest daleki od poziomów przegrzania osiągniętych między lutym a kwietniem 2021 r.:

funding rate bitcoin
Historyczne funding rate na BTC; źródło: Bybt

Liczba pozycji długich nie jest jeszcze przesadnie wysoka, a rynek wciąż ma na co czekać. Niedawny spadek z 57,5 ​​tys. USD do obszaru 54,5–55 tys. dał do zrozumienia dość wyraźnie, że bitcoin ma do zaoferowania bardzo wiele.

ETF-y

Na zatwierdzenie bitcoinowych ETF na Wall Street czekamy już od lat. Po wielu odrzuceniach i odroczeniach, co najmniej 6 funduszy ETF jest w trakcie ubiegania się o zgodę na wprowadzenie na rynek amerykański:

kalendarz etf
Kalendarz potencjalnego zatwierdzenia Bitcoin ETF — źródło: Bloomberg

Jeśli chociaż jeden z tych ETF zostanie zatwierdzony, fakt ten może podnieść cenę bitcoina jeszcze wyżej, a osiągnięcie 100 000 USD do końca 2021 roku stanie się jeszcze bardziej prawdopodobne.

Ostateczne decyzje w w sprawie zatwierdzenia ETF mają mieć miejsce w ciągu najbliższych dni.

Paraboliczny wzrost Lightning Network

Lightning Network to rozwiązanie warstwy 2 zbudowane na łańcuchu bloków Bitcoin, aby umożliwić korzystanie z BTC jako codziennego środka płatności.

Dzięki Lightning Network skalowalność Bitcoina nie jest już problemem, a koszty transakcji są zredukowane do minimum.

Dobrą wiadomością jest to, że adopcja Lightning Network znacząco przyspieszyła, a jej pojemność wzrosła w ciągu ostatnich kilku miesięcy do poziomów zaiste parabolicznych. W Lightning Network zablokowanych jest teraz ponad 3000 BTC:

pojemność lightning network
Pojemność sieci Bitcoin Lightning — źródło: Bitcoin Visuals

To jest coś niezwykle zwyżkowego dla przyszłości Bitcoina. Coś, co w nadchodzących tygodniach i miesiącach może popchnąć inwestorów nieco bardziej w kierunku BTC.

Taproot już w listopadzie

Bitcoin ewoluuje we własnym tempie. Stawką są setki miliardów dolarów, a w grę wchodzą nadzieje milionów ludzi na lepszy świat. Każdy etap ewolucji Bitcoina musi zostać odpowiednio oceniony i przetestowany, aby nie było błędów, które mogłyby podważyć stojącą za nim rewolucję.

W listopadzie 2021. w życie wejdzie aktualizacja Taproot.

Taproot to soft fork sieci Bitcoin, który integruje podpisy Schnorra, alternatywną metodę podpisu w stosunku do ECDSA – metody obecnie zaimplementowanej w sieci. To uaktualnienie, w bardzo prosty sposób, pozwala na stworzenie pewnego rodzaju klucza głównego, aby podsumować zestaw sygnatur w jedną. W ten sposób wykonywanie transakcji z wieloma sygnaturami z wieloma wejściami (UTXI) na Bitcoinie staje się wydajniejsze, tańsze i łatwiejsze.

Ta implementacja otwiera drzwi dla różnych metod zaciemniania tożsamości poprzez ukrycie liczby uczestników zaangażowanych w transakcje oparte na BTC.

Kolejną zaletą Taproot jest to, że zmniejsza obciążenie sieci, redukując przestrzeń transakcyjną o co najmniej 20% (dużo więcej, jeśli transakcje są multisygnaturowe), co zwiększy wydajność przetwarzania transakcji na sekundę i znacznie obniży opłaty za każdą transakcję.

Oczekuje się, że wdrożenie Taproot umożliwi ewentualny rozwój w stronę smart kontraktów, co doprowadziłoby do jeszcze większego wykorzystania sieci.


Cena bitcoina wchodzi w tę samą pętlę pozytywnego sprzężenia zwrotnego, co w IV kwartale 2020 r.

Cena Bitcoina rośnie, podobnie jak jego zmienność. Przyciąga to uwagę mediów, co prowadzi do większego popytu ze strony różnych graczy: instytucjonalnych, detalicznych i dużych firm.

Ten mechanizm wraca i przyczynia się do wzrostu ceny bitcoina:

sprzężenie bitcoin
źródło: inbitcoinwetrust

Słowem podsumowania

W toku analizy powyższych faktów staje się jasne, że prognozy o ewentualnym osiągnięciu przez bitcoina ceny 100 000 dolarów niekoniecznie są wyssane z palca. Pozostaje pytanie, kiedy to nastąpi i co będzie dalej. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat? Zostaw komentarz.

***

W artykule wykorzystano fragmenty opracowania pt. Be Ready for the $100K — The 11 Things That Point to a Phenomenal Q4 2021 for Bitcoin, którego autorem jest Sylvain Saurel; źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze