Niedobry wrzesień! Czy rynek kryptowalut dopełni „klątwę września” również w tym roku?

3 553

Zmienność kryptowalut jest jedną z tych cech rynku, na którą zwracamy największą uwagę. Bitcoin notował przez lata zarówno spore wzrosty, jak i spadki, aczkolwiek jedno zwykle zgadzało się „jak w zegarku”: wrześniowe załamania, które wymazywały z rynku miliardy dolarów. W tym miesiącu, ze względu na ostatnie wydarzenia, sytuacja nadal pozostaje otwarta a rynek zastanawia się, co jeszcze może się wydarzyć…

Wrześniowe fatum bitcoina

Z ostatnich ośmiu wrześni, sześć okazało się spadkowych. Chociaż nie ma namacalnego powodu, dla którego tak się dzieje, stało się to swego rodzaju problemem psychologicznym rynku. Podczas gdy miesiące takie jak wrzesień prawie zawsze kończyły się dla bitcoina źle, kwiecień otaczał króla kryptowalut pozytywną aurą. W przeciwieństwie do września, za silnym kwietniem przemawiał zwykle koniec roku podatkowego.

W 2013 r., właśnie we wrześniu cena bitcoina spadła z rekordowego poziomu 240 USD do 137 USD. We wrześniu 2014 r. również spadła z 482 USD do 377 USD. Niektórzy eksperci uważają, że wrześniowy trend jest zauważalny tylko ze względu na wzrost w kolejnych miesiącach. W 2017 r. BTC, który był notowany po 3 682 USD, w grudniu sprzedawany był już po historycznej cenie ponad 19 000 USD. W 2018 r. miała miejsce podobna sytuacja, gdy cena BTC wzrosła od wrześniowej 8100 USD do powyżej 20 000 USD (do końca roku).

Wrzesień 2021: W którą stronę zmierza rynek?

Chociaż analitycy uważają wrzesień za zły miesiąc dla bitcoina, w tym roku nastroje były dość pozytywne po tym, jak bitcoin wzrósł do 51 000 USD. Po serii „byczych” wiadomości, takich jak przyjęcie kryptowaluty przez Salwador, inwestorzy instytucjonalni nadal wykazują znaczne zainteresowanie tym aktywem. Jeśli bitcoin zakończy wrzesień „na plus”, może to oznaczać początek kolejnego silnego wzrostu cen na rynku.

Cena BTC spadł w ubiegły poniedziałek o 8%, lądując na poziomie 41 353 USD. Postawiło to traderów w obliczu zwątpienia we wcześniejsze i obaw o przyszłe zyski, przygotowując ich na kolejne, możliwe spadki ceny we wrześniu.

Dlaczego sytuacja cenowa na rynku bitcoina jest tak istotna?

Bitcoin pozostaje największą kryptowalutą pod względem kapitalizacji rynkowej. Cena BTC nadal ma duży wpływ na ceny altcoinów. Jeśli bitcoin zamknie wrzesień na czerwono, można spodziewać się dalszych spadków na rynku „altów”.

Jeśli nie czujesz się zbyt pewnie w kontekście dyskusji o zmienności bitcoina, koniecznie przeczytaj poniższy tekst:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze