Najnowsze trendy w zakresie zysków i strat na rynku bitcoina

O czym szepcze rynek bitcoina? O czym świadczy wiek cyfrowych monet w kontekście kupna/ sprzedaży? Co dzieje się na rynku bitcoina teraz i czego możemy spodziewać się w najbliższej przyszłości?

W jednej z przeprowadzonych ostatnio analiz rynku, Glassnode przygląda się uważnie wskazaniom SOPR, jak również wolumenowi sprzedaży i MVRV (odchylenie między wartością rynkową a wartością zrealizowaną). Oto, co wynika z tej analizy…

SOPR

SOPR (Spent Output Profit Ratio) mówi nam o stopniu zrealizowanego zysku lub straty dla wszystkich monet przeniesionych on chain. Gdy SOPR wędruje wyżej (wartość większa niż 1), realizowane są zyski. Kiedy wskaźnik spada (wartość mniejsza niż 1), dochodzi do księgowania strat. „Dostosowany SOPR” (Adjusted SOPR) ignoruje wszystkie outputy cyfrowych monet z okresem życia krótszym niż jedna godzina.

Podczas wzrostu cen w IV kw. 2020 r. zaobserwować można osiągnięcie strategicznych poziomów zyskowności. Jest to tym bardziej widoczne, gdy spojrzymy na SOPR posiadacza długoterminowego. Po dłuższym okresie realizacji zysków i strat, który obserwowalismy w lecie, jesteśmy w bardziej skompresowanym przedziale zysków i strat, wynoszącym mniej niż 3% do 5%. Sygnalizuje to, że rynek czeka na kolejny ruch bitcoina.

bitcoin adjusted sopr
adjusted SOPR dla bitcoina; źródło: Glassnode
sopr hodlera długoterminowego bitcoin
sopr posiadacza długoterminowego bitcoin; źródło: Glassnode

W ciągu ostatnich kilku miesięcy widzieliśmy również, jak długoterminowi posiadacze osiągnęli niższe, bardziej zmienne zwroty ze sprzedanych monet (w porównaniu z wcześniejszymi szczytami roku w historii), co wskazuje na wzrost podstawy kosztowej monet.

Determinanty podstawy kosztów

Podczas hossy, długoterminowi posiadacze BTC realizowali zyski na poziomie od 300% do 500%, sprzedając znacznie starsze monety po niższych kosztach. Teraz widzimy, że zwroty zaczynają się zmniejszać, ponieważ ich podstawa kosztówwzrosła (od czerwca) do 14 500 USD z 68 000 USD.

Warto dodać, że podstawa kosztów (cost basis), stanowi fundament określenia zysku kapitałowego, który jest równy różnicy między podstawą kosztową składnika aktywów a bieżącą wartością rynkową. Terminu tego można również użyć do opisania różnicy między ceną gotówkową a ceną futures danego towaru.

podstawa kosztowa bitcoin
podstawa kosztów (bitcoin); źródło: Glassnode

Wolumen wydanych BTC stawia sprawę jasno: HODL!

W ciągu ostatnich kilku dni wyprzedaży można było zaobserwować, że wolumen wydanych bitcoinów w przypadku monet starszych niż jeden rok stanowił mniej niż 0,5% całego wydanego wolumenu. Podczas ruchu spadkowego ceny, napędzanego w dużej mierze reakcjami rynku na sytuację wokół Evergrande, właściciele monet „długoterminowych” (smart money), trzymali je nadzwyczaj mocno.

Porównując to z 3,5% wydanego wolumenu ze stycznia przy podobnych cenach, staje się jasne, że posiadacze nastawieni na zysk w długim terminie pozostają ostrożni. Bieżący rozwój sytuacji jest coraz bardziej optymistyczny i podtrzymuje fundamenty w zakresie ograniczania podaży. Swobodny przepływ monet dostępnych na rynku wciąż się zmniejsza, podczas gdy holderzy nadal trzymają swoje monety.

bitcoin spent volume
źródło: Glassnode

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze