W drodze bitcoina do 100 000 USD przystanek może być tylko jeden…

Wielu analityków spodziewa się, że cena króla kryptowalut wybije się w górę dynamicznym ruchem i osiągnie min. 100 000 USD jeszcze w tym roku.

W czasie, gdy wkraczamy w ostatni kwartał tego roku, oczekuje się, że kurs BTC/USD przesunie się w kierunku 100 000 dolarów. Zanim jednak bitcoin faktycznie wykona ruch w kierunku tego arcy – istotnego poziomu, jego ostatnim przystankiem może okazać się 85 000 USD, który potwierdzi ruch w górę do założonego celu.

Sytuacja na bitcoinie przedstawia się wyjątkowo „byczo”

Powyższa obserwacja stanowi część raportu rynkowego platformy handlowej Decentrader, która przedstawiła sygnały dla ceny BTC w najbliższym czasie. W raporcie pokazano, w jaki sposób możemy przygotować się do dużych wzrostów, które najpierw miałyby sięgnąć 85 000 USD, a potem ostateczne przeskoczyć 100 000 USD.

Pomimo nie tak dawnych obrotów BTC poniżej 50 000 USD, wskaźniki on-chain skłoniły analityków do pro wzrostowych prognoz cenowych. W raporcie stwierdzono, że stale zmniejszająca się podaż BTC na giełdach wywiera presję na wzrost cen w średnim okresie. Wraz ze wzrostem popytu w miarę zmniejszania się podaży, cena miałaby wzrosnąć.

Co więcej, innym czynnikiem, który przyczynił się do zwyżkowej trajektorii bitcoina w średnim okresie, był jego SOPR, który wykazywał podobny trend do miesięcy następujących po marcowym załamaniu ceny.

Spent Output Profit Ration mierzy, czy hodlerzy BTC osiągają zysk. Oblicza się go, dzieląc cenę po której sprzedano przez cenę, po której kupiono cyfrowe monety. Gdy SOPR> 1, oznacza to, że właściciele BTC są in profit w momencie transakcji; w przeciwnym razie mają stratę.

Po letnim krachu, kiedy SOPR intensywnie rysował zielone świece, zaobserwowano niewielką sprzedaż ze stratą na cofnięciu z 50 000 USD. W ten sposób SOPR zasygnalizował okazję do kupna, gdy sprzedający zostaną wypłukani przez rynek, zanim cena wzrośnie, jak to miało miejsce w IV kwartale 2020 r.

Dodatkowo, Active Address Sentiment Indicator został zresetowany przy spadku ceny niżej niż aktywna zmiana w kontekście adresów. Wraz ze spadkiem cen – przy stałym wzroście sieci – rynek będzie starał się dogonić wzrost sieci, odnotowując wzrost cen.

W związku z powyższym, w raporcie przedstawiono scenariusz, że bitcoin osiągnie 85 000 USD do końca IV kwartału. Jednak rynek opcji nie wygląda w tej chwili na zbyt nastawiony na zyski. Sytuacja na rynkach opcji BTC odzwierciedlała raczej oczekiwania, że BTC osiągnie do końca roku jakieś 65 000 USD.

Czy 100 000 USD jest aż tak daleko?

Od lipcowego, lokalnego minimum wynoszącego około 30 000 USD, bitcoin zarejestrował prawie 75% wzrost, aby osiągnąć wielomiesięczny najwyższy poziom ponad 52 000 USD. Kolejny 75% wzrost ceny spowodowałby, że kryptowaluta osiągnęłaby 85 000 USD. Taki rajd ceny w ciągu najbliższych trzech miesięcy nie byłby zatem aż tak wielką niespodzianką.

źródło grafiki tytułowej: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze