Willy Woo | Już niedługo Bitcoin porzuci korelację z tradycyjnym rynkiem…

Znany i ceniony Willy Woo zdaje się wierzyć, że kluczem do oddzielenia się bitcoina od tradycyjnych rynków finansowych jest „wewnętrzna adopcja kryptowaluty”. Woo wierzy, że docelowo rozwój BTC będzie „zasilany” w największym stopniu przez wewnętrzną siłę sieci a nie przez spekulantów czy inwestorów instytucjonalnych. Krótko mówiąc, świetlanej przyszłości „króla kryptowalut” należy doszukiwać się w silnych i jasno określonych fundamentach.

Oddzielić ziarna od plew

Punktem wyjścia do tego, co powiedział Woo, zdaje się być tweet Glassnode, który pokazuje wyraźny wzrost adopcji BTC. W opinii Woo, jest to wyraz rosnącej liczby dowodów na to, że bitcoin działa teraz jako długoterminowe „store of value” dla rosnącej liczby „HODLerów”. Analityk sądzi, że taki scenariusz oddzieli na dłuższą metę bitcoina od chociażby S&P 500

Jak to jest z tą korelacją?

Willy Woo pojawiają się na tle znaczącej korelacji między bitcoinem a tradycyjnymi rynkami. W związku z powyższym pojawiły się nawet obawy, że czynniki makroekonomiczne, takie jak stopy procentowe, bezrobocie czy inflacja, mogą wpływać na cenę BTC.

Poniższe wykresy ilustrują pozorną korelację między giełdą a bitcoinem w okresie pięciu lat:

willy woo
źródło: tutaj

Decoupling wg Woo

Według Woo bitcoin zbliża się do punktu w swoim cyklu życia, w którym coś, co opisuje jako „adopcja wewnętrzna”. Ma ona wywierać większy wpływ na ruchy rynkowe niż inwestycje ze źródeł zewnętrznych. Czym wg niego jest „adopcja wewnętrzna”, Woo wyjaśnia w kolejnym tweecie:

„Wynika to z długoterminowego, organicznego wzrostu HODLerów. W przeciwieństwie do funduszy hedgingowych i wielorybów, którzy przenoszą kapitał do i z BTC podczas handlu i zabezpieczania pozycji.”

Woo twierdzi, że znaczenie inwestycji instytucjonalnych jako podstawowego czynnika wpływającego na cenę bitcoina uległo znaczącej redukcji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze