Co to jest ETF? | 7 rzeczowych odpowiedzi na 7 kluczowych pytań

Co to jest ETF? Jeśli w toku lektury ostatnich doniesień z branży kryptowalut natknąłeś się na termin ETF i nadal nie jesteś do końca przekonany, co on tak naprawdę oznacza – ten tekst jest właśnie dla Ciebie.

ETF zawdzięcza swoja popularność unikalnym cechom. Poniżej omówimy szczegółowo, czym są fundusze ETF i dlaczego są tak często i chętnie wybierane przez inwestorów. Przeanalizujemy również przesłanki, dla których popularne „ETF-y” otworzyły tak wiele drzwi dla szerokiej gamy inwestycji, do których wielu inwestorów nigdy wcześniej nie miało dostępu. Dzięki swojej wydajności, dywersyfikacji, prostocie i szerokiemu zakresowi zastosowania, ETF-y przynoszą korzyści, którym żadne inne instrumenty inwestycyjne mogą nie dorównać.

1.Co to jest ETF?

ETF (ang. exchange-traded funds) to nic innego, jak rodzaj instrumentu inwestycyjnego. Ten rodzaj notowanych na giełdzie funduszy to koszyki różnych typów inwestycji, złączone w jeden podmiot, który oferuje inwestorom ekspozycję na określone akcje. Te z kolei, stanowią następnie przedmiot obrotu na głównych giełdach papierów wartościowych. Każda akcja ETF daje jej właścicielowi proporcjonalny udział w całkowitych aktywach danego funduszu giełdowego.

Fundusze ETF śledzą zazwyczaj różne poziomy odniesienia, przy czym każdy fundusz inwestuje w celu dopasowania zwrotów z benchmarku wybranego przez fundusz. Istnieje kilka funduszy ETF, których managerowie samodzielnie, aktywnie wybierają własne inwestycje, ale ze względu na zasady ujawniania, które wymagają, aby takie fundusze codziennie informowały inwestorów o swoich zasobach, większość menedżerów, którzy chcą zarządzać pieniędzmi za pomocą strategii aktywnego zarządzania, wybiera instrumenty inne niż tego typu undusze.

2.Co wyróżnia ETF-y od innych instrumentów inwestycyjnych?

Większość funduszy ETF uważa się – dla celów podatkowych – za zarejestrowane firmy inwestycyjne. Oznacza to, że rzadko płacą podatki od osób prawnych na poziomie funduszu, ale wszelkie dochody podlegające opodatkowaniu, które przynoszą, muszą zostać przekazane ich udziałowcom. Na przykład inwestorzy ETF, którzy koncentrują się na funduszach inwestujących w akcje wypłacające dywidendę, są uprawnieni do otrzymania proporcjonalnego udziału w dochodzie z dywidend, który ETF generuje ze swojego portfela inwestycyjnego. Fundusze gromadzą zazwyczaj dywidendy w krótkich okresach, a następnie rozdzielają je w regularnych odstępach czasu, na przykład co kwartał lub rok.

Jedynym unikalnym aspektem funduszy ETF jest sposób tworzenia i umarzania akcji. Zamiast bezpośrednio współpracować z udziałowcami, większość funduszy ETF korzysta ze specjalnych animatorów rynku, aby ułatwić handel. Ci animatorzy rynku mogą tworzyć nowe udziały ETF, kupując podstawowe akcje lub inne inwestycje posiadane przez fundusz i dostarczając je spółce ETF, która z kolei emituje udziały, które animator rynku może sprzedać. I odwrotnie, animator rynku może dostarczyć spółce funduszu duży pakiet akcji ETF i odzyskać odpowiednie inwestycyjne papiery wartościowe z powrotem w naturze. Taka struktura zapewnia, że ​​rynek ETF pozostaje efektywny.

3.Dlaczego tak wielu inwestorów korzysta z ETF-ów?

Zalety funduszy ETF przyczyniły się do ich niemal wszechobecnego wykorzystania na rynkach finansowych. Największą korzyścią dla inwestorów ETF jest to, że nie trzeba mieć dużych środków, aby inwestować w akcje funduszy notowanych na giełdzie, a każda akcja daje ekspozycję na dobrze zdywersyfikowany portfel inwestycji.

Większość akcji ETF jest sprzedawanych za 100 USD lub mniej, ale nawet jedna akcja daje niewielki ułamkowy udział w dziesiątkach, a nawet setkach różnych firm. Z drugiej strony, jeśli ci, którzy mają ograniczone środki do zainwestowania, zamiast tego zdecydują się kupić akcje jednej lub dwóch pojedynczych akcji, ryzykują utratę wszystkiego, jeśli coś złego stanie się z tymi konkretnymi spółkami.

Oczywiście mają również okazję zrealizować wysokie zyski, jeśli te poszczególne firmy radzą sobie szczególnie dobrze, co jest mniej prawdopodobne w przypadku dobrze zdywersyfikowanych funduszy ETF. Niemniej jednak większość inwestorów jest bardziej zadowolona ze stałego potencjału zysku, jaki oferują fundusze.

Oprócz łatwego dostępu, można znaleźć fundusze ETF, które obejmują prawie cały zakres dostępnych aktywów inwestycyjnych na rynkach finansowych. Akcje ETF są zdecydowanie najbardziej powszechne, ale można również znaleźć fundusze, które są ukierunkowane na inne klasy aktywów. Na rynku dostepne są, między innymi: obligacyjne fundusze ETF, towarowe fundusze ETF, walutowe ETF i hybrydowe fundusze ETF, które łączą i dopasowują wiele rodzajów aktywów.

Ponadto sposób, w jaki fundusze ETF są ukierunkowane na te klasy aktywów, jest zgoła odmienny. Niektóre fundusze ETF mają na celu zapewnienie najszerszego możliwego zakresu inwestycji w daną klasę aktywów, starając się zaoferować cały rynek w jednym funduszu. Inne fundusze ETF analizują poszczególne podsektory klasy aktywów, umożliwiając korzystanie z trendów, które faworyzują jedną branżę lub typ firmy nad rywalami lub firmami z zupełnie innych obszarów rynku. Biorąc pod uwagę, że na rynku jest tak wiele funduszy ETF, szanse na znalezienie takiego, który pasuje do konkretnychoczekiwań inwestorów, są większe niż mogłoby się wydawać.

Inwestorom z ograniczonym budżetem ETF oferują również dość opłacalny sposób inwestowania. Większość funduszy ETF nie pobiera wyjątkowo wysokich opłat za zarządzanie, ponieważ obowiązki zarządcy funduszu ograniczają się do robienia wszystkiego, co konieczne, w celu śledzenia wyników indeksu, który ETF wybrał jako swój punkt odniesienia. Oszczędza to funduszom ETF kosztów płacenia specjalistom inwestycyjnym za wybieranie pewnych inwestycji zamiast innych w nadziei, że osiągną lepsze wynik. Porównując typowe opłaty pobierane przez fundusze ETF z opłatami za podobne opcje zdywersyfikowanej ekspozycji na określoną klasę aktywów, często można stwierdzić, że ETF oferuje najtańszą dostępną opcję.

Jedyną rzeczą, o której należy pamiętać w tym ostatnim punkcie, jest to, że istnieją pewne koszty, które są unikalne dla ETF. Ponieważ akcje ETF są przedmiotem obrotu na giełdach, inwestor musi zazwyczaj zapłacić prowizję swojej firmie maklerskiej, aby dokonać zakupu i sprzedaży danych ETF. Jednak po części ze względu na ich popularność, wielu dostawców ETF, którzy mają również stowarzyszone firmy maklerskie, pozwala swoim własnym klientom maklerskim kupować i sprzedawać akcje ETF bez prowizji. Daje to zarówno funduszom ETF, jak i oddziałowi maklerskiemu przewagę konkurencyjną nad rywalami. Jednak nawet jeśli w końcu inwestori zapłaci prowizję, wzrost popularności brokerów dyskontowych sprawił, że ponoszenie tych kosztów jest o wiele mniej bolesne niż w odległej przeszłości.

4. ETF-y w branży kryptowalut

Trzy lata po niesławnej „zimie kryptowalut” z początku 2018 r., cena bitcoina podskoczyła prawie trzykrotnie w stosunku do poprzedniego poziomu 20 000 USD i przekroczyła kapitalizację rynkową 1 biliona USD. Uczyniło to kryptowalutę zdecydowanie największą na całym rynku kryptowalut wartym 2 biliony USD.

W obliczu stale rosnącej popularności bitcoina, wiele nowych osób jest zainteresowanych nabyciem cyfrowego aktywa. Inwestorzy nadal często postrzegają proces zakupu bitcoinów jako skomplikowany i nieprzejrzysty. Techniczne aspekty posiadania BTC – takie jak konfiguracja portfela kryptowalutowego i związane z tym hostowanie klucza publicznego i prywatnego – bywają dla nowicjuszy co najmniej mylące. Bywa zatem, że te czynniki odstraszają potencjalnych inwestorów od wejścia w BTC.

Wszystko to zintensyfikowało atrakcyjność bitcoinowych ETF-ów. Podczas gdy Kanada może pochwalić się już trzema takimi funduszami, Stany Zjednoczone nie zatwierdziły jeszcze żadnego do handlu żadnego z nich (najbardziej aktualne linki z informacjami na ten temat znajdziesz na końcu artykułu).

5. Dlaczego bitcoinowy ETF jest tak potrzebny i oczekiwany?

Bitcoinowy ETF działa w taki sam sposób, jak każdy inny ETF. Inwestorzy kupują akcje ETF za pośrednictwem dowolnego brokera i mogą nimi handlować w ten sam sposób, w jaki handlowaliby akcjami Apple lub Tesli.

ETF-y na bitcoin śledzą aktualną cenę kryptowaluty i powinny działać zgodnie z wahaniami jego ceny.

Dlaczego więc inwestorzy nie mieliby po prostu kupić bitcoina?

Dla większości zwykłych inwestorów detalicznych bitcoin i kryptowaluty w ogóle nadal wprezentują się nad wyraz ryzykownie.

Oprócz niejasnych przepisów dotyczących ich posiadania, hostowanie BTC wymaga posiadania portfela i zaufania giełdom kryptowalut, które wciąż są niezbadanym terytorium dla osób niezaznajomionych z przestrzenią i wymagają pewnego poziomu samokształcenia.

Posiadanie BTC nakłada na inwestora ciężar konieczności zadbania o własne bezpieczeństwo, czyniąc go odpowiedzialnym za bezpieczne przechowywanie własnych kluczy prywatnych (chyba że ktoś chce powierzyć je giełdzie). Może to oznaczać konieczność zakupu portfela sprzętowego w celu ochrony zakupionych bitcoinów lub przechowywania kluczy prywatnych w bezpieczny sposób.

Dzięki bitcoinowym ETF-om inwestorzy nie muszą martwić się o klucze prywatne, przechowywanie lub bezpieczeństwo. Posiadają udziały w ETF, podobnie jak ich akcje, i mogą uzyskać ekspozycję na rynek kryptowalut bez konieczności przechodzenia przez przeszkody związane z kupowaniem i posiadaniem kryptowalut.

Mówiąc wprost, jest to niezwykle atrakcyjna propozycja nie tylko dla wielu zwykłych ludzi – ale także wyrafinowanych inwestorów instytucjonalnych.

Dlatego tak wiele funduszy hedgingowych i innych firm inwestycyjnych złożyło wnioski w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) o ETF. Licząc od kwietnia 2021, zostało w tej sprawie złozonych co najmniej 7 głosnych wniosków od firm takich jak: Fidelity, VanEck , SkyBridge Capital, Bitwise i inne (linki w tej kwestii na końcu artykułu).

Pionierami ETF-ów na bitcoinowym podwórku byli założyciele giełdy Gemini, Cameron i Tyler Winklevoss. Złożyli oni wniosek o Winklevoss Bitcoin Trust w 2013 roku. W 2018 roku Amerykańskie Biuro Patentów i Znaków Towarowych przyznało bim patent na „produkty giełdowe”. Jednak SEC nadal nie zatwierdziła żadnego wniosku.

6.Jak działa bitcoinowy ETF i czym równi się od tego „tradycyjnego”?

Bitcoinowy ETF jest zarządzany przez firmę, która kupuje i posiada rzeczywisty bitcoin; cena jest powiązana z bitcoinem znajdującym się w funduszu. Firma notuje ETF na tradycyjnej giełdzie, a inwestorzy handlują ETF tak, jak każdą inną akcją. ETF-y na BTC oferują również nowe rodzaje możliwości handlowych, w tym krótką sprzedaż.

Istnieją jednak pewne kluczowe różnice między funduszami ETF Bitcoin a innymi funduszami ETF.

Po pierwsze, niektóre fundusze ETF, takie jak te, które śledzą indeks S&P 500, reprezentują udziały w kapitale, inwestor otrzymuje zatem część dywidend, które każda spółka z ETF wypłaca swoim udziałowcom. Kiedy Tesla wypłaca dywidendę, a inwestor posiada udziały w ETF-ie, w skład którego wchodzi Tesla, otrzymuje(mniejszą) dywidendę. Bitcoin jest zdecentralizowany, więc nie stanie się tak w przypadku funduszu, który się na nim opiera.

Po drugie, podobnie jak w przypadku innych funduszy ETF, inwestor musi wnosić opłaty na rzecz firmy oferującej ETF. Ale w przypadku bitcoinowego ETF, pewna część opłat byłaby przeznaczona na sfinansowanie przechowywania i zarządzania zakupem i przechowywanie bitcoina, który stanowi podstawę ETF.

Krótka historia bitcoinowych ETF:

  • Lipiec 2013: Winklevoss Bitcoin Trust składa pierwszą propozycję Bitcoin ETF.
  • Czerwiec 2018: SEC odrzuca drugą propozycję ETF Bitcoin firmy Winklevoss.
  • Październik 2019: SEC odrzuca propozycję Bitcoin ETF firmy Bitwise.
  • Luty 2020: Wilshire Phoenix staje się najnowszym projektem, którego projekt Bitcoin ETF został odrzucony przez SEC.
  • Wrzesień 2020 r .: Pierwszy na świecie ETF Bitcoin jest notowany na Bermudzkiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
  • Grudzień 2020: VanEck składa swoją najnowszą propozycję dotyczącą ETF Bitcoin, po wielokrotnym wyciągnięciu poprzednich propozycji przed formalnym odrzuceniem.
  • Luty 2021: Uruchomienie pierwszego w Kanadzie ETF Bitcoin, Purpose Bitcoin ETF (BTCC).

7.Co jest takiego specjalnego w ETF Bitcoin?

Oczekuje się, że ETF Bitcoin w USA przyniesie nowy poziom wiarygodności i akceptacji głównego nurtu dla inwestowania w bitcoin. W 2020 i 2021 roku duże firmy notowane na giełdzie, w tym Square i Tesla, kupiły BTC i włączyły cyfrowy zasów jako inwestycję do swoich bilansów. Pobudziło to oczywiście nową falę adopcji, aczkolwiek wielu konserwatywnych inwestorów nadal postrzega tę kryptowalutę jako co najmniej ryzykowną inwestycję.

Zatwierdzenie ETF-ów na bitcoiny przez SEC oznaczałoby, że inwestorzy instytucjonalni mogliby łatwiej spekulować ceną BTC. Funkcjonalnie bitcoin znalazłby sie bezpośrednio na Wall Street, a ETF byłby sprzedawany w tych samych miejscach, co akcje Tesli, obligacje, złoto, ropa lub inne tradycyjne aktywa.

Wiązałoby się to też najprawdopodobniej z ogromnym wzrostem ceny BTC.

Jednakże, od 2017 roku SEC wielokrotnie odrzucała propozycje dotyczące ETF-ów na BTC.

Głównym argumentem SEC jest to, że cena bitcoina jest podatna na manipulacje na rynku. I nawet jeśli ETF pobierałby ceny tylko z najbardziej wiarygodnych giełd kryptowalut, cena kryptowaluty mogłaby być manipulowana na mniej renomowanych giełdach z mniejszymi ograniczeniami.

Inne obawy często przytaczane przez SEC to brak przejrzystości na rynkach kryptowalut i potencjalny brak płynności.

W styczniu 2021 roku nowo wybrany prezydent USA Joe Biden ogłosił, że kolejnym przewodniczącym SEC zostanie Gary Gensler, którego kryptowalutowe doświadczenie z M.I.T. wywołało nową falę optymizmu, że SEC wkrótce zatwierdzi bitcoinowe ETF.

Komentarze