Kapitalizacja bitcoina przekroczyła 1 bilion dolarów

Rynek kryptowalut osiągnął dziś kolejny kamień milowy. Kapitalizacja bitcoina przekroczyła wartość 1 biliona dolarów. W tle jednego wzrostu nastąpił drugi – do nowego ATH, które w chwili przygotowywania niniejszej publikacji wynosi 54 834 (wg CoinMarketCap).

kapitalizacja bitcoina
kapitalizacja bitcoina przekroczyła 1 bilion dolarów; źródło: CoinMarketCap

Pod koniec stycznia, kiedy wartość BTC ponownie spadła blisko 30 000 USD, kapitalizacja rynkowa zmalała z 760 mln USD do 600 mln USD. Jednak wraz z ponownym wzrostem ceny wzrosła również kapitalizacja rynku. W rzeczywistości, kiedy wartość BTC osiągnęła ostatnio ATH na poziomie około 52 500 USD, kapitalizacja rynkowa bitcoina oscylowała wokół 983 miliardów USD.

CoinMarketCap pokazuje nowe ATH bitcoina na poziomie 54 831 USD:

ath bitcoina
nowe ATH bitcoina; źródło: CoinMarketCap

Nowy świat pożera teraz stary świat

Co ciekawe, wcześniej spekulowano, że kapitalizacja rynkowa króla kryptowalut osiągnęła już 1 bilion dolarów. Na przykład 12 lutego Binance ujawnił, że kapitalizacja rynkowa dla kryptowaluty sieci Bitcoin przekroczyła 1 bilion dolarów, gdy cena BTC wynosiła około 47 000 dolarów. PlanB spekulował, że rzeczywista kapitalizacja rynkowa osiągnie 1 bilion dolarów, gdy cena aktywa osiągnie ATH powyżej 52 tysięcy dolarów.

Według PlanB, nowe ATH kapitalizacji rynkowej bitcoina jest fenomenem nowego świata.Analityk podsumował to następująco:

„To jest proste. W starym świecie twoje pieniądze tracą na wartości, ponieważ rządy deprecjonują waluty, aby finansować swoje wojny i państwo opiekuńcze. W nowym świecie #bitcoin zyskuje na wartości, ponieważ matematyka ogranicza podstawę monetarną do 21 milionów BTC. Nowy świat pożera teraz stary świat”.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze