Bitcoin | Przy cenie około 53 600 USD, kapitalizacja rynkowa bitcoina przekroczy 1 bilion dolarów

3 567

Kapitalizacja rynkowa bitcoina wynosi już blisko 983 miliardy dolarów. Jeszcze chwila, a przekroczy 1 bilion.

W międzyczasie, król kryptowalut notuje nowe ATH na poziomie 52 900 USD.

Kolejny dzień, kolejny rekord

Dane z Cointelegraph Markets i Tradingview pokazują, że BTC/USD osiągnął 52 932 USD na Bitstamp.

bitcoin
BTC USD; źródło: TradingView

Analitycy wierzyli, że utrzymując wsparcie w wysokości 50000 USD w ciągu ostatnich dwóch dni, bitcoin był przygotowany na dalsze wzrosty w perspektywie krótkoterminowej. Jeden obszar szczególnie pobudzał wyobraźnię traderów.

Przy około 53 600 USD, całkowita kapitalizacja rynkowa Bitcoina po raz pierwszy w historii przekroczy 1 bilion USD.

„To proste. W starym świecie twoje pieniądze tracą na wartości, ponieważ rządy deprecjonują waluty, aby sfinansować wojnę i państwo opiekuńcze”podsumował PlanB.

„W nowym świecie, #bitcoin zyskuje na wartości, ponieważ matematyka ogranicza podstawę pieniężną do 21 milionów BTC. Nowy świat pożera teraz stary świat”.

Grayscale kupuje kolejne 1672 BTC

Gigant inwestycyjny Grayscale dodał do swojego funduszu Bitcoin Trust (GBTC) kolejne 87 milionów dolarów. Według danych Bybt, we flagowym funduszu Grayscale, nastąpiło dziś doładowanie w wysokości 1672 BTC. Wartość bitcoinowego funduszu Grayscale opiewa aktualnie na kwotę nieco ponad 34 miliardy dolarów.

bybt bitcoin grayscale
źródło: bybt.com

Dzięki ostatnim zakupom, łączna wartość aktywów w Grayscale po raz pierwszy przekroczyła 40 miliardów dolarów. Drugim po Bitcoinie jest fundusz Ethereum Trust, który zawiera prawie 6 miliardów dolarów ETH.

„AUM podwoił się od 01.01.2021”, potwierdził CEO Grayscale Michael Sonnenshein.

Zakupy Bitcoinów w Grayscale ostygły w ostatnich tygodniach, nie dorównując rozmiarem lub częstotliwością tym, które obserwowaliśmy na początku roku.

Nowe inwestycje pojawiają się też zapewne dlatego, że aktywność instytucji nie wykazuje żadnych oznak spowolnienia w tym zakresie. Firma MicroStrategy, która już posiada ponad 70 000 BTC, potwierdziła w tym tygodniu, że pozyska 900 milionów dolarów, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoją ekspozycję na bitcoin.

Komentarze od BlackRock, największego na świecie zarządzającego aktywami z około 7 bilionami dolarów AUM, również wydają się sugerować, że koncern byłby zainteresowany w jakimś stopniu interakcją z bitcoinem:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze