BlackRock rozważa inwestycję w bitcoin

5 236

Największy na świecie menedżer aktywów, BlackRock, dołączy do grona instytucji, które zainwestowały w bitcoin?

Dyrektor ds. inwestycji BlackRock Rick Reider przyznał, że firma zaczyna „majstrować” przy bitcoinie:

„Zaczęliśmy się tym trochę interesować […] Mam wrażenie, że technologia ewoluowała, a regulacje ruszyły do przodu do ​​tego stopnia, że ​​wiele osób uważa, że BTC ​​powinien być częścią portfolio.”

Reider twierdzi, że dywersyfikacja pod kątem aktywów, takich jak kryptowaluty, „ma jakiś sens”, ponieważ tradycyjne zabezpieczenia, takie jak stopy procentowe, już nie działają.

Odmówił jednak określenia, jaki procent portfela powinien być trzymany we flagowej kryptowalucie:

„Nie podam liczby procentowej alokacji, którą należałoby mieć. Zależy to od tego, jak wygląda reszta twojego portfela.”

BlackRock „kręci się” koło bitcoina już od dłuższego czasu

Już 20 stycznia BlackRock informował, że ​​może uzyskać ekspozycję na instrumenty pochodne bitcoin za pośrednictwem dwóch swoich funduszy (BlackRock Global Allcoation Fund, Inc. i BlackRock Funds V):

BlackRock nie zainteresował się bitcoinem z dnia na dzień. Niektóre wcześniejsze komentarze kierownictwa sygnalizowały jednak, że koncern aktywnie eksplorował branżę.

Pod koniec listopada Rieder wspomniał, że bitcoin może potencjalnie zastąpić złoto, ponieważ jest „znacznie bardziej funkcjonalny” niż żółty metal.

Biorę kryptowaluty na poważnie i uważam, że zostaną z nami. Jest to trwały rynek. Koncept walut cyfrowych i tego jak postrzegają je milenialsi jest prawdziwy. Ich system płatności jest prawdziwy. Bitcoin z nami zostanie.

Ciężko jednak stwierdzić, czy Bitcoin jest wart tyle, na ile jest wyceniany. Ale czy myślę, że jest to trwały mechanizm, który zastąpi złoto? Tak właśnie myślę. Bitcoin jest dużo bardziej użyteczny, niż przesyłanie sobie sztabek złota.

Na początku grudnia dyrektor generalny BlackRock, Larry Fink, posunął się nawet do przewidzenia, że Bitcoin może potencjalnie zagrozić hegemonii dolara po ewoluowaniu w rynek globalny:

„Bitcoin przyciągnął uwagę i poruszył wyobraźnię wielu ludzi. To wciąż niesprawdzony, dość mały rynek w porównaniu z innymi rynkami. Codziennie widzisz te wielkie gigantyczne ruchy. Czy może przekształcić się w rynek globalny? To możliwe.”

„Posiadanie waluty cyfrowej ma rzeczywisty wpływ na dolara amerykańskiego” komentował Fink. Dodał, że aktywa takie jak bitcoin, chiński juan cyfrowy i świeżo przemianowany projekt facebooka sprawiają, że dolar amerykański jest „mniej istotny”.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze