Raport | Bitcoin jest bardziej atrakcyjny dla Amerykanów niż złoto i ETF

5 207

Porównując preferencje inwestycyjne obywateli Stanów Zjednoczonych i Japonii wykazano, że ​​Amerykanie są znacznie bardziej zainteresowani kryptowalutami niż złotem i funduszami ETF.

Miesiące po tym, jak uczestnicy podobnego badania w Rosji umieścili bitcoin ponad złotem pod względem atrakcyjnych aktywów inwestycyjnych, podobny sentyment zasygnalizowali teraz inwestorzy ze Stanów Zjednoczonych. Ostatnie badania BitFlyer dotyczące postrzegania branży kryptowalutowej pod kątem inwestycji wykazały, że japońscy inwestorzy mają znacznie bardziej negatywną opinię w tym temacie w porównaniu z obywatelami USA.

Amerykanie wolą bitcoin zamiast złota i funduszy ETF

Założony w 2014 roku bitFlyer jest jedną z największych giełd kryptowalut w Japonii. Firma skontaktowała się z ponad 3000 osób z USA i Japonii, aby zweryfikować ich nastawienie do branży aktywów cyfrowych i podejście inwestycyjne.

Okazało się, że uczestnicy z USA wskazali na akcje jako najbardziej preferowane aktywa inwestycyjne (54%). Na drugim miejscu z wynikiem 35%, uplasowały się uważane za bezpieczniejsze opcje 401k.

Trzecie miejsce, z wynikiem 31%, zajęły nieruchomości. Co ciekawe, bitcoin i inne kryptowaluty znalazły się tuż za nimi – z wynikiem 30%. Jest to wyższy wynik niż w przypadku funduszy inwestycyjnych, takich jak ETF i funduszy opartych o indeksy (29%) oraz obligacji (22%).

Warto zauważyć, że aktywa cyfrowe przyciągają uwagę prawie dwa razy większej liczby inwestorów niż towary, takie jak złoto i srebro.

zainteresowanie określonymi aktywami inwestycyjnymi w USA bitcoin
zainteresowanie określonymi aktywami inwestycyjnymi w USA; źródło: bitFlyer

„Kryptowaluty były dwa razy bardziej popularne niż złoto, a także czwartym, pod względem popularności, aktywem. 30% Amerykanów uważa, że będzie to atrakcyjna okazja inwestycyjna. W Japonii kryptowaluty były piątym najpopularniejszym aktywem. Ludzie preferowali inne narzędzia inwestycyjne, takie jak fundusze inwestycyjne i FX.”

Podobny wniosek wyciągnęli w październiku 2020 Rosjanie. Uczestnicy badania World Gold Council umieścili kryptowaluty na 5 miejscu jako najbardziej preferowane narzędzie inwestycyjne. Złoto znalazło się wówczas na 6 miejscu.

USA na „tak”, Japonia na „nie”

W badaniu bitFlyer zauważono również, że większość uczestników z USA i Japonii słyszała w ogóle o kryptowalutach. Istniała jednak znacząca różnica między ich sentymentem a wskaźnikami adopcji.

Przykładowo, 15% uczestników z USA odpowiedziało, że obecnie korzysta z różnych zasobów cyfrowych w celu kupna, sprzedaży czy generalnie chęci posiadania. Analogiczny odsetek w Japonii wynosił zaledwie 4%.

bitcoin usa japonia
stopień korzystania z kryptowalut USA vs Japonia; źródło: bitFlyer

Co więcej, ponad trzy czwarte osób, które słyszały o kryptowalutach w USA, ma pozytywne nastawienie, podczas gdy prawie 80% Japończyków ma negatywną opinię na ich temat.

„Podobnie jak w przypadku inwestowania, sentyment do kryptowalut jest dużo silniejszy w Stanach Zjednoczonych niż w Japonii. 76% respondentów w USA, którzy słyszeli o kryptowalutach, pozytywnie postrzega je jako inwestycję, podczas gdy w Japonii było zupełnie odwrotnie”.

sentyment kryptowaluty bitcoin
sentyment odnośnie kryptowalut w Japonii i USA; źródło: bitFlyer

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze