SEC przekazuje propozycję VanEck Bitcoin ETF do konsultacji

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych przedstawiła do konsultacji propozycję ETF opartego o bitcoin od VanEck.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd poddała pod dyskusję propozycję założeń wniosku o ETF opartego o BTC od VanEck. Regulator ma teraz 45-dniowy okres na zatwierdzenie, odrzucenie lub nawet przedłużenie procesu weryfikacji do co najmniej 240 dni.

Jakie szanse na zatwierdzenie ma wniosek VanEck?

Propozycja VanEck została opublikowana na oficjalnej stronie internetowej SEC. Od 2017 roku wiele firm inwestycyjnych próbuje uruchomić Bitcoin ETF, składając z czasem liczne wnioski. Wszystkie z nich zostały dotychczas odrzucone. Argumentując swoje dotychczasowe stanowiska w tej sprawie komisja powoływała się na ryzyko „manipulacji na rynku” i „ekstremalną zmienność”.

Amerykański gigant inwestycyjny VanEck podjął kilka prób uruchomienia ETF Bitcoin. W grudniu ubiegłego roku VanEck złożył wniosek S-1 w SEC, aby uruchomić swój pierwszy ETF Bitcoin o nazwie VanEck Bitcoin Trust.

Kilka tygodni temu Chicago Board Options Exchange (Cboe) złożyła w SEC stosowne dokumenty deklarując wciągnięcie na swój parkiet ETF-ów od VanEck, jeżeli tylko SEC zechce je zaakceptować. Propozycja została przesłana wiele razy. Po kilku nieudanych próbach, jeśli SEC zatwierdzi propozycję VanEck, jej owoc stałby się pierwszym, bitcoinowym produktem tego typu na rynku amerykańskim.

Warto zauważyć, że Stany Zjednoczone są jednym z krajów poważnie zainteresowanych kryptowalutami, zwłaszcza bitcoinem. Kiedy w maju 2020 pojawiły się pierwsze bodźce stymulacyjne (w wysokości 12000 USD), popularna giełda kryptowalut Coinbase zarejestrowała szczytowe depozyty od Amerykanów dokonywane ze środków pomocowych, które obywatele przeznaczali na zakup kryptowaluty.

Może tym razem się uda?

Istnieje duże prawdopodobieństwo (aczkolwiek w tym momencie to raczej spekulacja), że SEC ostatecznie zatwierdzi Bitcoin ETF pod rządami przyjaznego kryptowalutom Gary’ego Ganslera. Nowy prezes SEC jest entuzjastą kryptowalut z niemałym doświadczeniem na rynku.

Gansler opowiada się za wykorzystaniem kryptowalut i korzyści płynących z technologii blockchain w gospodarce cyfrowej. Z drugiej strony, aby uruchomić krypto-produkty w kraju, konieczne są regulacje, które zapobiegną skutkom zagrożeń względem inwestorów, takim jak włamania i oszustwa, a nawet ponoszenia ogromnych strat, biorąc pod uwagę zmienność rynku kryptowalut.

W globalnym wyścigu o bitcoinowe ETF-y, inne kraje wyprzedziły już Stany Zjednoczone. Kanada stała się pierwszym krajem w Ameryce Północnej, który zezwolił na Bitcoin ETF, po ogromnym napływie kapitału, co najmniej 420 mln USD w aktywach w ciągu zaledwie dwóch dni.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze