„Przekraczając przepaść” | Rzecz o roli Lightning Network w adopcji B(b)itcoina.

4 409

Michael Levin wyjaśnia, co w kontekście adopcji bitcoina oznacza „przekroczenie przepaści” i przedstawia hipotezę, że kluczową rolę w tej kwestii odgrywa Lightning Network…

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, przeczytaj Gdzie jesteśmy (?), czyli podwójne krzywe adopcji B(b)itcoina. Znajdziesz tam wyjaśnienie sposobu, w jaki można rozumieć adopcję Bitcoina, badając jego podwójne krzywe adopcji w kontekście teorii dyfuzji innowacji.

Przekraczanie przepaści (ang. crossing the chasm)

Na początku lat 90. Geoffrey Moore badał związek między rozrastającym się ekosystemem startupów technologicznych a teorią dyfuzji innowacji. W swojej książce Crossing the Chasm Moore zaproponował niewielkie, ale niezwykle istotne ulepszenie teorii dyfuzji innowacji. Postawił hipotezę, że między wczesnymi użytkownikami (Early Adopters) a wczesną większością (Early Majority) istnieje ogromna przepaść (chasm), przepaść, którą każda technologia musi pokonać, aby wejść do głównego nurtu. W przeciwnym razie, jeśli produkt nie zdoła przekroczyć przepaści, znika w zastoju swojej niszy rynkowej i nigdy nie osiąga pełni życia w ramach mainstreamu.

Ta przepaść istnieje z powodu poważnych psychologicznych i społecznych różnic między wczesnymi użytkownikami a wczesną większością. Early adopters to wizjonerzy poszukujący rewolucyjnych zmian. Widzą problem ze status quo i aktywnie chcą stosować technologie, aby to naprawić. Są gotowi podjąć duże ryzyko, aby wprowadzić zmiany o rząd wielkości. Z drugiej strony, wczesna większość to pragmatycy niechętni ryzyku, którzy skupiają się na codziennych problemach, które istnieją w ich konkretnej niszy. Szukają przyrostowych, niezawodnych rozwiązań, które zyskują zainteresowanie ze strony uznanych graczy. Wczesna większość nie znajduje się pod wpływem wczesnych użytkowników. Stąd przepaść…

przepaść

Moore poświęca resztę książki na nakreślenie kluczowych strategii niezbędnych do skutecznego przekroczenia przepaści. Mówiąc w skrócie, kluczem do jej przekroczenia jest nieustanne skupienie się na jednym konkretnym segmencie rynku, przyczółku (beachhead). Moore pisze: „Przyjmij określoną niszę rynkową jako punkt ataku i skup wszystkie swoje zasoby na osiągnięciu dominującej pozycji lidera w tym segmencie”. W ramach tego rynku docelowego musisz zbudować „cały produkt”. Cały produkt obejmuje produkt podstawowy, ale także wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągnąć przekonującą przesłankę do zakupu. Może to obejmować dodatkowe oprogramowanie, sprzęt, integrację systemów, instalację i debugowanie, szkolenia i wsparcie, standardy i procedury itp. Wczesna większość oczekuje, że produkt będzie działał tylko w ich przypadku użycia. Po osiągnięciu dominującej pozycji rynkowej w tym przyczółkowym segmencie, produkt może strategicznie rozszerzyć swoją obecność i użyteczność na sąsiednie rynki, korzystając z reputacji uzyskanej w ramach początkowego segmentu, aby wpłynąć na innych członków wczesnej większości.

Airbnb to jeden z najlepszych przykładów udanego przekroczenia przepaści. Początkowo Airbnb było usługą, w ramach której ludzie rezerwowali noclegi na przykład tylko w przypadku uczestnictwa w konferencjach. Ale od tego czasu stał się jednym z najpopularniejszych sposobów rezerwacji dowolnej opcji zakwaterowania. Airbnb dokonał tego wyczynu, po części skupiając się na dostarczaniu „całego produktu” […]. Przykładowo, początkowo wzrost był powolny w Nowym Jorku. Tak więc założyciele udali się tam, aby zidentyfikować problem. Chociaż zakwaterowanie spełniało standardy, zdjęcia kwater były okropne. Zatrudnili więc profesjonalnych fotografów do robienia zdjęć. Ta decyzja zapoczątkowała rozwój platformy. Airbnb nie zaczynało oczywiście w branży fotograficznej, ale aby zaspokoić potrzeby wczesnej większości użytkowników, stworzyło „cały produkt”. Dzięki takim decyzjom Airbnb z powodzeniem przekroczyło przepaść i znalazło się w głównym nurcie.

Bitcoin przekracza przepaść

Jak omówiono w poprzednim artykule, w przypadku Bitcoina, początkowa adopcja była napędzana głównie przez bitcoin (zasób/ aktywo). Biorąc pod uwagę obecny punkt na ogólnej krzywej adopcji wraz z przewidywanym wskaźnikiem adopcji, jasne jest, że w ciągu najbliższych 10 lat Bitcoin zacznie przesuwać się poza okres wczesnych użytkowników w kierunku wczesnej większości. Aby tego dokonać, Bitcoin będzie musiał przekroczyć przepaść. Wczesna większość, jako pragmatyści unikający ryzyka, skoncentrowani na codziennych problemach w swoich konkretnych branżach, może mieć trudności ze zrozumieniem narracji wokół Bitcoina jako czysto inwestycyjnego aktywa. Wczesna większość, kiedy postrzega Bitcoina jako wyłącznie aktywo, nie zrozumie, w jaki sposób może on bezpośrednio pomóc im w rozwiązywaniu codziennych, specyficznych problemów. Tak więc, według wszelkiego prawdopodobieństwa, aby Bitcoin mógł skutecznie przekroczyć przepaść, osiągnąć wczesną większość i wejść do głównego nurtu, pozycjonowanie Bitcoina będzie musiało ewoluować. Tak więc istotne pytanie brzmi: w jaki sposób Bitcoin przekroczy przepaść, aby wejść w segment wczesnej większości?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, wróćmy do Moore’a, który twierdzi, że kluczem do przekroczenia przepaści jest nieustanne skupienie się na jednym konkretnym segmencie rynku, przyczółku. Skoncentruj wszystkie zasoby na zbudowaniu całego produktu dla tego konkretnego segmentu. Ta strategia przekroczenia przepaści nie pasuje do większości istniejących lub poprzednich narracji dotyczących Bitcoina. Te narracje obejmują ogólne przypadki użycia dla szerokich grup ludności. Na przykład narracja o taniej sieci płatniczej jest ekscytująca i interesująca. Każda firma mogłaby z tego skorzystać, prawda? Cóż, biorąc pod uwagę tak szeroki zakres, każda firma może z niego skorzystać. Ale biorąc pod uwagę brak całego produktu, który stopniowo rozwiązuje problem w określonej niszy, która po prostu działa, żadna firma z niego nie skorzysta. Podczas, gdy pierwsi użytkownicy nie mają nic przeciwko ogólnym narracjom i niedopracowanym przypadkom użycia, wczesna większość przyjmie rozwiązanie tylko wtedy, gdy istnieją konkretne przypadki użycia, które stopniowo rozwiązują ich istniejące problemy.

Co zatem należy zrobić?

Aby Bitcoin mógł przekroczyć przepaść, będzie musiał sprostać wyjątkowym potrzebom konkretnych odbiorców, którzy koncentrują się na codziennych problemach w swojej działalności. Tacy odbiorcy chcą rozwiązań, które znacznie ułatwią im życie i dadzą im więcej czasu na skupienie się na swoich podstawowych propozycjach wartości. Jeśli Bitcoin będzie przedstawiany im wyłącznie jako zasób, w oparciu o ich potrzeby, mogą nie być wystarczająco zmotywowani, aby go zaakceptować. Jednak ci wcześni użytkownicy mogą być bardzo zaintrygowani potencjalnymi rozwiązaniami udostępnianymi przez Bitcoina rozumianego jako sieć lub lepszą formę pieniędzy.

W ciągu ostatnich kilku lat Bitcoin rozwinął w tym wyścigu niepodważalną pozycję, która może pomóc mu przekroczyć przepaść. Lightning Network pomoże przenieść Bitcoin od wczesnych użytkowników, którzy głównie używają bitcoina – zasobu, do wczesnej większości, która będzie korzystać z Bitcoina – sieci.

Zanim zagłębimy się w uzasadnienie tego stwierdzenia, oddalmy obraz i zdefiniujmy Lightning Network w najprostszy możliwy sposób. Lightning Network to warstwa oprogramowania oparta na Bitcoinie, która pozwala na natychmiastowe, niskokosztowe i duże transakcje. Sieć opiera się na technologii kanałów płatności. Kanały płatności pozwalają dowolnym dwóm użytkownikom sieci Bitcoin otworzyć kanał z określoną ilością bitcoinów między sobą. W ramach kanału płatności ci dwaj użytkownicy mogą wymieniać między sobą natychmiastowe, prawie bezpłatne płatności, o ile ilość bitcoinów w kanale spełnia ich potrzeby w zakresie płatności dwukierunkowych. Lightning Network wykorzystuje tę technologię i buduje sieć kanałów płatności w sposób całkowicie zdecentralizowany. Ta sieć kanałów płatności pozwala każdemu w sieci płacić komuś innemu w sieci w natychmiastowy i tani sposób, nawet jeśli nie ma między nimi bezpośredniego kanału. Załóżmy na przykład, że Alicja chce zapłacić Bobowi. Ale Alicja nie ma kanału z Bobem. Ma jednak kanał z Carol, która akurat ma kanał z Bobem. Alicja może przekazać płatność Bobowi przez Carol. A dzięki dowodom kryptograficznym i smart kontraktom nieodłącznie związanym z projektem sieci Lightning Network, transakcja ta może nastąpić bez konieczności ufania Carol przez Alice.

Należy również podkreślić, że Lightning Network to warstwa protokołu zbudowana na protokole Bitcoin. Protokół Bitcoin, oparty na adopcji pierwszych użytkowników, stał się zdecentralizowaną, globalną, zawsze dostępną siecią monetarną o wartości prawie bilionów dolarów. Tak więc sieć Lightning Network zapewnia możliwość natychmiastowej, taniej transakcji za pomocą Bitcoin, globalnego aktywa pieniężnego o wartości prawie bilionów dolarów. Samo Lightning Network jest całkowicie open source. Każdy może się do tego przyczynić i każdy możena nim budować. Wreszcie, jak omówiła Lyn Alden w swoim artykule na temat efektów sieci Bitcoin, Lightning Network może mieć nawet silniejsze efekty sieciowe niż warstwa bazowa Bitcoin. Głównym ograniczeniem Lightning Network jest płynność. Chodzi o płynność we właściwych miejscach z wystarczającą liczbą unikalnych kanałów pomiędzy unikalnymi węzłami. W miarę dodawania coraz większej płynności i tworzenia i utrzymywania większej liczby kanałów, pozwoli to na większą adopcję, co zapoczątkuje pozytywny cykl.

Tak więc Lightning Network to bitcoin przekraczający przepaść. Daje deweloperom możliwość budowania rozwiązań, które zapewniają natychmiastowy i tani przepływ wartości w dowolnym miejscu na świecie w dowolnym czasie. Dzięki Lightning Network i zmotywowanym przedsiębiorcom, Bitcoin, sieć, odblokowuje moc ludzkiej pomysłowości i opcjonalności w wyścigu do przekroczenia przepaści. Może wykorzystać siłę przedsiębiorców do tworzenia atrakcyjnych zastosowań dla niszowych segmentów odbiorców, wykorzystując programowalne, globalne i internetowe pieniądze. Przedsiębiorcy ci będą mogli wykorzystać protokół open source do rozwiązania swoich potrzeb związanych z routingiem płatności i kosztami. Dostarcza Infrastrukturę Płatniczą jako Usługę w taki sam sposób, w jaki AWS dostarcza Infrastrukturę Chmury/Hostingu jako Usługę. Tak więc, zamiast marnować cenną przepustowość, rozwiązując trudny ogólny problem, przedsiębiorcy mogą skupić się na tworzeniu przydatnych narzędzi dla swoich konkretnych odbiorców. Dzięki Lightning Network Bitcoin uzyska prawie nieskończoną liczbę „strzałów na bramkę”, aby zbudować atrakcyjne produkty i przypadki użycia dla wczesnej większości użytkowników.

Najlepszy historyczny przykład pokazujący siłę ludzkiej pomysłowości i opcjonalności w pomaganiu w przekraczaniu przepaści pochodzi ze smartfonów. W styczniu 2005 r. RIM (Blackberry) osiągnął 2 miliony abonentów, co stanowi kamień milowy w adopcji smartfonów. Był to jednak dopiero początek krzywej adopcji. Abonenci RIM byli innowatorami. Byli bardzo wpływowymi ludźmi biznesu, którzy musieli przeglądać dokumenty i wysyłać e-maile w podróży. Następnie w 2007 roku pojawił się pierwszy iPhone, a rok później pierwszy telefon z Androidem. Pierwsi użytkownicy iPhone’a i Androida byli pierwszymi użytkownikami w rozumieniu mechanizmu adopcji technologii. Dostrzegli wartość w możliwości słuchania muzyki, wykonywania połączeń, oglądania filmów i dostępu do Internetu za pomocą urządzeń mobilnych. Jednak smartfony tak naprawdę nie dotarły do ​​wczesnej większości użytkowników aż do połowy 2010 roku. Aby to osiągnąć, smartfony potrzebowały uruchomienia App/Play Store w latach 2008/09. Dzięki tej premierze programiści mogli zbudować coś więcej, w oparciu o interfejs ekranu dotykowego, połączenia internetowego, danych o lokalizacji i wiele więcej. Biorąc pod uwagę ten zasób, programiści zbudowali niezliczone niezwykłe doświadczenia, których użytkownicy oczekiwali i ostatecznie nie mogli bez nich żyć. Ekosystem aplikacji popchnął smartfony przez przepaść do wczesnej większości. Wczesna większość nie potrzebowała smartfona do wysyłania e-maili lub słuchania muzyki, tak jak innowatorzy lub wcześni użytkownicy. Ale potrzebowali sposobu, aby wrócić do domu z baru (Uber). Potrzebowali wskazówek dojazdu do nowej restauracji sushi, aby spotkać się z przyjaciółmi (Mapy). Potrzebowali sposobu na łatwe czatowanie ze znajomymi, którzy nie mieszkają w tym samym kraju co oni (WhatsApp).

przepaść


Potencjalne przypadki użycia LN

Czego więc wczesna większość użytkowników będzie potrzebować od Bitcoin, sieci, natychmiastowej, taniej, globalnej, zawsze aktywnej sieci monetarnej? W ciągu zaledwie kilku ostatnich lat opracowywania Lightninga zaczynamy dostrzegać przebłyski potencjalnych przypadków użycia na początku większości i rozwiązań, które mogą być tuż za rogiem. Poniżej przedstawię tylko kilka z nich. Obecnie jest ich o wiele więcej. I jeszcze więcej, które jeszcze nie zostały jeszcze wymyślone.

Przelewy międzynarodowe

Gdy ktoś z kraju X chce wysłać pieniądze członkowi rodziny w kraju Y, nazywa się to przekazem międzynarodowym. Przelewy międzynarodowe kosztują średnio 6,5% wysłanej kwoty, przy czym niższe kwoty faktycznie wymagają wyższej opłaty procentowej. Ceny te mogą być jeszcze wyższe w krajach o mniej formalnej infrastrukturze finansowej, które często są miejscami najbardziej potrzebującymi przekazów pieniężnych z powodu presji inflacyjnej i stagnacji gospodarek. Nawet przy takim koszcie przetworzenie międzynarodowych przekazów może zająć od kilku dni do tygodnia.

strike

Firma Strike stworzyła na Lightning Network produkt, który umożliwia użytkownikom natychmiastowe wysyłanie pieniędzy, bez żadnych opłat, w dowolnym miejscu na świecie. Możesz więc pobrać dolary ze swojego konta w Stanach Zjednoczonych i wysłać je bezpośrednio do użytkownika w Wielkiej Brytanii, który natychmiast otrzyma pieniądze w funtach bez żadnych opłat. Ta transakcja jest możliwa, ponieważ USD jest natychmiast przeliczany na BTC wysyłane do Wielkiej Brytanii i natychmiast przeliczany z powrotem na GBP.

Dzięki temu produktowi Strike natychmiast rozwiązuje prawdziwy problem milionów użytkowników. To fakt, a nie hipoteza. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy Strike wystartował w Salwadorze, szóstym najwyżej notowanym kraju pod względem przekazów przychodzących ze Stanów Zjednoczonych. 24% całego PKB kraju opiera się na przekazach pieniężnych. Po uruchomieniu Strike stała się najpopularniejszą aplikacją nr 1 w kraju po zaledwie 3 tygodniach. Ci użytkownicy używają Bitcoin + Lightning, nawet jeśli o tym nie wiedzą.

Nagrody za korzystanie z kart

Firmy obsługujące karty kredytowe wykorzystują punkty jako mechanizm pozyskiwania użytkowników z obietnicą, że im więcej wydasz, tym więcej otrzymasz punktów, które można wymienić na nagrody. Niechlubną tajemnicą branży jest to, że „twoje” punkty są zagrożone inflacją, dewaluacją, a nawet anulowaniem.

Weźmy Fold. Fold pozwala użytkownikom zarabiać BTC na wszystkich swoich wydatkach. Zamiast gromadzić tymczasowe punkty z kart kredytowych, użytkownicy mogą gromadzić realne pieniądze przy każdym zakupie. Tylko w ciągu ostatnich kilku miesięcy Fold przetworzył transakcje o wartości ponad 100 milionów dolarów i przekazał swoim użytkownikom miliardy satoshi. A w przyszłości uruchomią interfejs API Bitcoin Rewards, aby inne firmy obsługujące karty mogły tworzyć karty kredytowe, które pozwolą użytkownikom na otrzymywanie BTC zamiast punktów.

fold

Wartość dla wartości

W świecie technologii i venture capital gospodarka twórców od lat jest dość gorącym sektorem. Niedawno Li Jin z Atelier Ventures opublikowała tweet, który sugeruje, że platformy nakładają rażący podatek na swoich najcenniejszych użytkowników, czyli tych, którzy tworzą treści.

Platformy mogą narzucać te stawki ze względu na ich monopol na uwagę użytkowników. Ten monopol napędzany jest częściowo przez twórców treści, ale także przez potrzeby użytkowników związane z odkrywaniem treści i ich niechęć do płacenia za szeroki dostęp do treści. W miarę jak twórcy powiększają liczbę swoich obserwatorów na tych platformach, coraz częściej znajdują lepsze sposoby zarabiania na tych użytkownikach poza platformą za pomocą narzędzi takich jak Patreon lub Substack. Tak więc, mimo że nie są gotowi zapłacić za korzystanie z platform, na których odkrywają swoich ulubionych twórców, to są gotowi zapłacić za treści od tego konkretnego twórcy.

sphinx
Płatności strumieniowe na czacie Sphinx

Sphinx.chat zbudował produkt, który pozwala twórcom na otrzymywanie mikropłatności podczas czatowania lub podcastów dla swoich fanów. W przypadku podcastów, podcasterzy mogą ustawić koszt słuchania każdego odcinka na określoną liczbę satoshi na minutę. Dodatkowo użytkownicy mogą dawać napiwki podczas słuchania. Tworząc ten produkt za pomocą Bitcoin i Lightning, płatności mogą być bardzo małe (mikropłatności nie są możliwe w tradycyjnym systemie finansowym). Dzięki temu użytkownicy mogą podawać tak małe napiwki, jak chcą, a gospodarze mogą ustawić bardzo niski koszt odsłuchu. Ponadto twórcy mogą zwiększyć liczbę płatnych obserwujących poza własnymi granicami, ponieważ nie muszą zarządzać przeliczaniem walut. Wraz ze wzrostem liczby odbiorców transmisja strumieniowa satysfakcjonuje zapłatą wraz z napiwkami, które mogą faktycznie zapewnić twórcom znaczne przychody. Użytkownicy i twórcy mogliby zbudować model wartości za wartość, w którym użytkownicy płacą bezpośrednio za samą treść. Jeśli ten model zyska popularność wśród twórców, może zacząć łamać istniejący model treści internetowych wokół monopolizowania uwagi użytkowników i polegania na reklamach w celu dostarczenia wartości twórcom treści.

Gaming + Metaverse

Od czasu wynalezienia gier cyfrowych, gry próbowały naśladować użycie pieniędzy, tworząc unikalne tokeny, które można zarobić w grze i wymienić na produkty w grze. Roblox jest jednym z najbardziej znanych przykładów takiego doświadczenia. Gry stworzyły te tokeny jako sposób na nagradzanie użytkowników i zachęcanie ich do kupowania elementów odwzorowania statusu w grze (stroje, narzędzia, broń itp.). Nawet jeśli potencjalnie zwiększyłoby to zaangażowanie, gry nie są w stanie włączyć prawdziwych pieniędzy do ich doświadczenia ze względu na koszty związane z transferem tych pieniędzy między graczami, jak również z gry do graczy.

Firma Zebedee zbudowała w oparciu o LN platformę, która pozwala twórcom gier na włączenie do ich doświadczenia prawdziwych płatności Bitcoin. Platforma pozwala programistom na dodanie prawdziwej skórki do swojej gry, co może sprawić, że doświadczenie będzie znacznie bardziej angażujące dla użytkowników końcowych.

sats

Zarabianie Satoshi

Stakwork to platforma do mikro zadań oparta na Lightning Network. Dzięki platformie każdy i wszędzie może wykonywać małe zadania i zarabiać w BTC. W ciągu ostatnich 6 miesięcy pracownicy Stakwork otrzymali wynagrodzenie za zadania, w sumie 171 000 wypłat Lightning. Mają na pokładzie 20 000 pracowników w miejscach takich jak Argentyna, Nigeria, Ghana, Turcja i Filipiny.

VPN w czasie rzeczywistym

Impervious zbudował dynamiczną sieć VPN opartą o Lightning, obecnie w zamkniętej wersji beta. Impervious generuje kryptograficznie bezpieczne tunele, które zapewniają prywatność danych zarówno w spoczynku, jak i podczas przesyłania, jednocześnie chroniąc źródło transmisji danych.

Bitcoin + Lightning Network = Postaw na ludzką pomysłowość

Kiedy uruchomiono App Store, nikt od razu nie wiedział, że Uber, Doordash, SnapChat i Instagram sprawią, że smartfony staną się niezastąpione. Nikt nie wiedział, jakie konkretne doświadczenia będą miały oddźwięk u użytkowników końcowych z segmentu wczesnej większości. Ale Apple i Android stawiają na potęgę ludzkiej pomysłowości, aby znaleźć przekonujące przypadki użycia na szczycie tego nowego, potężnego zrywu technologicznego.

Obecnie znajdujemy się w podobnej sytuacji z Bitcoinem. Bitcoin, zasób, zapoczątkował ogólną krzywą adopcji. I tak szybko zbliżamy się do momentu przekroczenia przepaści. Bitcoin, sieć, pomoże w ewolucji, aby rozwiązać specyficzne problemy wczesnej większości. Lightning Network daje Bitcoinowi supermoc polegającą na poleganiu na ludzkiej pomysłowości i opcjonalności. Pozwala programistom i przedsiębiorcom budować w oparciu o globalną, zawsze dostępną, niewymagającą zezwoleń sieć o wartości bilionów dolarów, aby tworzyć atrakcyjne produkty dla swoich nisz. Jakie to będą hity? Nikt nie wie. Ale stawiam na Bitcoin + Lightning Network, ponieważ (w tym momencie) to zakład na ludzką pomysłowość.

link do anglojęzycznej wersji artykułu: tutaj

Komentarze