Cena bitcoina idzie na rekord! ETF-y już w przyszłym tygodniu?

9 982

Zgodnie z treścią raportu Bloomberga, amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd wyda zgodę na uruchomienie pierwszego, giełdowego funduszu kontraktów terminowych na Bitcoina (ETF).

W publikacji czytamy, że amerykański organ regulacyjny „najprawdopodobniej nie zablokuje rozpoczęcia handlu produktami tego rodzaju”. Powołując się na źródła zaznajomione z tą sprawą Bloomberg poinformował, że pozytywna decyzja w sprawie bitcoinowych ETF-ów miałaby zostać wydana już w przyszłym tygodniu.

Bloomberg opublikował swój raport po tym się kilka godzin po tym, jak SEC stwierdziła , co następuje: „Zanim zainwestujesz w fundusz, który posiada kontrakty futures na Bitcoin, upewnij się, że dokładnie rozważyłeś potencjalne ryzyko i korzyści”.

Bitcoin futures ETF różnią się od Bitcoin ETF tym, że są oparte na kontraktach futures i są składane zgodnie z zasadami funduszy wzajemnych.

Przewodniczący SEC Gary Gensler wyraził niedawno zainteresowanie przeglądem wniosków o uruchomienie bitcoinowego funduszu ETF powiązanego z kontraktami terminowymi na mocy ustawy o spółkach inwestycyjnych z 1940 r. Nie wziął jednak pod uwagę produktów spot zgłoszonych na podstawie ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Tymczasem SEC przesunęła terminy dla czterech wniosków o bitcoinowy ETF (na listopad i grudzień).

Krótko po opublikowaniu ETF-owych rewelacji, cena BTC skoczyła o ponad 2000 USD, osiągając cenę ponad 59 000 USD.

btc usd rajd ceny
kurs BTC/ USD; źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze