Kupuj dołki, sprzedawaj szczyty… tylko jak?

9 298

Kupuj dołki, sprzedawaj na szczytach. Zapewne nie raz i nie dwa słyszałeś tę złotą zasadę. Pytanie tylko, w jaki sposób masz wiedzieć, kiedy jest dołek a kiedy szczyt w chwili, gdy rynek właściwie dopiero kończy je „rysować”?

Według Alexa Krügera, znanego analityka technicznego, uzyskiwanie zysków podczas hossy może być łatwe przy zastosowaniu odpowiedniej strategii. Jedną z takich strategii, która zyskuje na popularności wśród traderów, jest analiza funding rate w odniesieniu do perpetual swapów.

Czym jest funding rate?

Funding to, najprościej mówiąc, regularne płatności między kupującymi, a sprzedającymi, które wykonywane są w zgodzie z funding rate. W momencie gdy wskaźnik funding rate jest większy od zera (dodatni), traderzy z otwartymi pozycjami long (nabywcy kontraktów) muszą płacić tym traderom, którzy otworzyli pozycje short (sprzedający kontrakty). W drugą stronę zasada działania wygląda analogicznie. Jeżeli wskaźnik funding rate jest mniejszy od zera (ujemny), to shortujący płacą longującym.

Co to ma do strategii kupowania dołów i sprzedaży na szczycie?

Krüger utrzymuje, że funding rate wynoszące 0,1% lub więcej co osiem godzin są „nie do utrzymania”. Kiedy tak się dzieje, uczestnicy rynku weszli w stan euforii, prowadzący do gwałtownych korekt.

Analityk radzi inwestorom, aby czerpali częściowe zyski lub powstrzymywali się od otwierania długich pozycji, gdy stopy finansowania są wysokie ze względu na siłę tego sygnału w identyfikowaniu lokalnego szczytu.

Jednak gdy funding rate waha się wokół 0,01% lub mniej co osiem godzin, można to uznać za pozytywny znak:

Czy rzeczywiście sprawdza się to na bitcoinie?

19 stycznia BTC osiągnął najwyższy poziom prawie 38 000 USD, kiedy jego funding rate na BitMEX wyznaczył najwyższy poziom 0,102%. Ponieważ nastawieni na wzrosty płacili sprzedającym, pojawił się sygnał sprzedaży.

Niedługo potem nastąpiła 24% korekta, która spowodowała spadek wartości rynkowej Bitcoina poniżej 29 000 USD.

W następstwie ogromnego impulsu spadkowego, funding rate Bitcoin perpetual swap na BitMEX spadła do -0,019%. Ponieważ inwestorzy z pozycji krótkiej finansowali pozycje zajmujące pozycje długie, rynek sygnalizował, że nadszedł czas, aby kupić sdołek.

Niedługo potem cena BTC odbiła się o ponad 17% w kierunku 34 000 USD.

kupuj dołki
Bitcoin Perpetual Funding Rate; źródło: Santiment

A ethereum?

Wydaje się, że Ethereum reagowało na funding rate swoich wieczystych swapów w ciągu ostatniego tygodnia bardzo podobnie.

Po tym, jak cena ETH wzrosła do nowego rekordowego poziomu ponad 1440 USD 19 stycznia, jego funding rate na BitMEX wzrósł do 0,53%. Tak podwyższone wskazanie był niepokojącym sygnałem dla osób handlujących tym altcoinem. Sugerowało wysokie prawdopodobieństwo osiągnięcia rynkowego szczytu.

Rzeczywiście, ETH osiągnęło status wyczerpania w trendzie wzrostowym i szybko straciło ponad 400 USD na wartości rynkowej.

Ethereum Perpetual Funding Rate
Ethereum Perpetual Funding Rate; źródło: Santiment

Dopiero 22 stycznia funding rate Ethereum na BitMEX spadło do 0,01%, wskazując, że nadszedł czas, aby kupić dołek.

Inwestorzy, którzy mogliby skorzystać z byczego sygnału, by ponownie wejść na rynek, mogliby dzięki obserwacji FR wiele zyskać. Od tego czasu wartość rynkowa etheru wzrosła o ponad 33%, osiągając nowy rekord wszech czasów wynoszący 1467 USD.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze