1467 USD | Nowy rekord ceny ethereum

4 304

Dziś rano rynek wyznaczył nowy rekord ceny ethereum. Kryptowaluta ETH oficjalnie pobiła swoje dotychczasowe ATH.

Nie dalej jak 8 stycznia tego roku informowaliśmy Was, że ethereum zdołało, po trzech latach oczekiwania, pokonać nieosiągalne dotychczas poziomy cenowe. Skutkiem tych ruchów było przebicie bariery 1400 USD i zameldowanie się kursu ETH względem dolara na wysokości 1428 USD na Bitstamp.

Dziś rano, według danych TradingView, kurs ETH/USD osiągnął nawet 1467 USD.

nowy rekord ceny ethereum
kurs ETH/ USD; źródło: TradingView

Sezon na alty?

Znany inwestor kryptowalutowy Raoul Pal, spodziewa się, że ETH stanie w najbliższej przyszłości na czele peletonu altcoinów głodnych nowych wzrostów. Jego zdaniem, na horyzoncie widać już kolejny sezon na kryptowaluty alternatywne.

„W tym momencie i od jakiegoś czasu ETH prowadzi, za tym idzie sezon na alty, a bitcoin wciąż rośnie. Każdy wygrywa.

Ciesz się i bierz udział w FUD z otwartym umysłem, ale pamiętaj, że podczas gwałtownej hossy każdy chce wystraszyć cię z twojego handlu. To naprawdę nie jest łatwe”.

Analityk CryptoCred wyznał swoim 191 000 obserwującym na Twitterze, że wierzy, że ETH jest na początku poważnego ruchu w górę, a rynek DeFi ma podążać za tym krok w krok. Cred przygląda się w szczególności pięciu altcoinom:

„Uni, Sushi, Link, Dot, Aave ”.

W momencie publikacji ETH kosztuje 1410 USD, co oznacza wzrost o 7,88% w ciągu ostatnich 24 godzin.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze