Bitcoin na historycznym poziomie wyprzedania | Co dalej?

19 224

RSI bitcoina znajduje się obecnie w stanie takiego wyprzedania, jak podczas krachu z marca 2020 r.

Tylko w ciągu ostatnich kilku dni rynek kryptowalut stracił ponad 400 miliardów dolarów swojej kapitalizacji. Całkowita kapitalizacja rynku aktywów cyfrowych utrzymuje się obecnie nieco ponad 1,6 biliona dolarów.

Stało się tak na fali spadków nie tylko bitcoina, ale także praktycznie wszystkich altcoinów i tokenów. Nie dalej jak wczoraj, cena bitcoina spadła do okolic 35 000 USD, co stanowiło praktycznie 50% obsunięcie ceny od czasu wyznaczenia ATH na poziomie bliskim 70 000 USD.

W ciągu ostatnich 7 dni ETH spadło o 26%, BNB o 24%, ADA o 14%, SOL o 34% i tak dalej. Cena bitcoina utrzymuje się aktualnie powyżej 35 000 USD. Ostatni tydzień przyniósł na wykresie ceny króla kryptowalut obsunięcie w wymiarze 18%.

RSI bitcoina wskazuje głębokie wyprzedanie rynku

Wskaźnik siły względnej (RSI), który jest powszechnie używany do pomiaru wielkości ostatnich zmian cen w celu oceny warunków rynkowych, znajduje się obecnie w obszarze głębokiej wyprzedaży. To najniższe wskazanie, które RSI dało od czasu spowodowanego przez COVID załamania rynków z marca 2020 roku.

rsi bitcoin
źródło: link

RSI służy jako oscylator prędkości, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cen. Oscyluje między wartością 0 a 100. Przyjmuje się, że gdy znajduje się na poziomie 70 i więcej jest to sygnał sprzedaży kryptowaluty (sygnał wykupienia rynku). Jeżeli RSI znajduje się na poziomie 30 i niżej jest to sygnał kupna kryptowaluty (sygnał wyprzedania rynku). W przypadku, gdy RSI znajduje się na poziomie 0 oznacza to, że prawdopodobieństwo odwrócenia się trendu na wzrostowy jest wysoce prawdopodobne. RSI uwzględnia zmiany cen w postępie geometrycznym, przy czym najnowsze zmiany mają większą wagę niż starsze.

Indeks strachu i chciwości

Jednym z narzędzi, które mierzy aktualne nastroje na rynku kryptowalut, jest również indeks strachu i chciwości (fear & greed index). Agreguje on dane z różnych źródeł, w tym zmienność, dynamikę i wolumen rynku, sentyment z mediów społecznościowych, wszelkiego rodzaju ankiet, jak również panującą dominację i trendy.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji wskazanie indeksu pozostawało w obszarze ekstremalnego strachu:

fear greed bitcoin
źródło: link

Warto podkreślić, że indeks strachu i chciwości mierzy nastroje na ogólnym rynku kryptowalut, a nie tylko na bitcoinie. Jednak biorąc pod uwagę dominację BTC (41%), a także jego tendencję do dyktowania ogólnego tempa dla całej branży, być może rozsądne jest założenie, że duża część wskazań indeksu podyktowana jest ceną BTC.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze