Bitcoin spada poniżej 36 000 USD, czyli sprawa się rypła

Cena bitcoina (BTC) nadal spada. Spadają również notowania altcoinów i tokenów DeFi.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji cena BTC spadła do najniższego poziomu od 6 miesięcy. Wielu analityków nie jest optymistycznie nastawionych do sytuacji, która rysuje się obecnie na wykresie króla kryptowalut.

Dane TradingView pokazują, że fala wyprzedaży, która rozpoczęła się 20 stycznia, doprowadziła dziś rano cenę BTC do najniższego jak dotąd poziomu 35 800 USD.

bitcoin spada
źródło: link

Nadzieja matką głupich?

Nagły spadek ceny BTC spowodował, że wielu traderów zaczęło zwiastować, że „wszystko stracone”.

„Technicznie rzecz biorąc, obszar wsparcia na poziomie 38 000 USD jest tym, co dzieli BTC od wejścia w zakres konsolidacji 28 000–38 000 USD. Bitcoin ostatnio konsolidował się we wspomnianym zakresie w I i II kwartale 2021 r.”

Rynek czeka na BTC za 30 000 USD?

Michaël van de Poppe opublikował poniższy wykres przedstawiający główne strefy wsparcia dla każdego okresu słabości rynku i napisał, jak traderzy reagowali na te spadki w porównaniu do cofnięcia z czerwca 2021 roku.

„W czerwcu → Ludzie czekają na zakup od 23 000 do 25 000 USD. W tej chwili → Ludzie czekają na zakup po 30 000 USD.”

Podobny punkt widzenia przedstawił trader i pseudonimowy użytkownik Twittera „Fomocap”, który opublikował poniższy wykres przedstawiający, jak BTC może zachowywać się w nadchodzących dniach.

Salwador dokupił 410 bitcoinów

Nowy zakup BTC Salwadoru został ogłoszony przez prezydenta Nayiba Bukele, który potwierdził, że kraj kupił 410 BTC za 15 milionów dolarów, w cenie około 36 585 dolarów za sztukę.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze