Binance Coin (BNB) | Nowy rekord ceny i natychmiastowe odrzucenie

4 409

Binance Coin (BNB), natywny token giełdy Binance, który również zasila Binance Smart Chain, wzniósł się na nowy szczyt. BSC jest obecnie głównym rywalem projektów DeFi z opłatami znacznie niższymi niż to, co oferuje ETH.

Według danych CoinMarketCap, kurs BNB/USD osiągnął dziś nowy rekord ceny na wysokości 637,44 USD.

binance coin
BNB/ USDT (interwał 1 D); źródło: tutaj

Nowy rekordowy poziom spotkał się jednak dość szybko z odrzuceniem:

Jak sytuacja na rynku Binance Coin przedstawia się obecnie?

W chwili pisania tego tekstu BNB zmienia właściciela w cenie 569 USD.

Od początku 2021 r. cena cyfrowej monety wzrosła – w najwyższym punkcie – o 1500 USD. Do tej pory jej kapitalizacja rynkowa osiągnęła max. 95 463 278 717 USD.

W branży pojawiała się ostatnio narracja, że jeżeli silne momentum wzrostów BNB zdołałoby się utrzymać w takim wymiarze, jak dotychczas, cyfrowe aktywo miałoby realną szansę wyprzedzić ethereum pod względem kapitalizacji rynkowej i wypchnąć go z drugiego miejsca na CoinMarketCap.

BNB startowało z poziomu 1 USD

Kiedy Binance przeprowadziło ICO w 2017 roku, BNB osiągało około 1 dolara. BNB przekroczyło poziom 400 dolarów dopiero 6 kwietnia – niecały tydzień temu.

Chociaż CEO CZ twierdzi, że wszystkie firmy blockchain płyną w tej samej łodzi, dążąc do zmiany świata i sposobu, w jaki ludzie używają pieniędzy i prowadzą interesy, wydaje się, że Binance Smart Chain konkuruje z drugim co do wielkości blockchainem: Ethereum.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze