Rynek kryptowalut dał nura | Bitcoin poniżej 39 000 USD

12 919

Ceny bitcoina, ethereum i wielu innych kryptowalut zanurkowały w wymiarze przekraczającym 10%. W ciągu ostatniej doby z rynku aktywów cyfrowych wyparowało ponad 200 miliardów dolarów. To drugi spadek poniżej poziomu 40 000 USD, którego bitcoin doświadczył na przestrzeni ostatnich 2 tygodni.

Bitcoin spadł w ciągu ostatnich 24 godzin o 10%, nurkując poniżej 40 000 USD do poziomu około 38 000 USD (niewidzianego od lata 2021 r.). Ceny ethereum, BNB, solany, cardano i XRP spadły w przedziale między 7% a 11%.

Nagła wyprzedaż na rynku kryptowalut zdaje się deptać po piętach spadkom na światowych rynkach akcji. Nasdaq 100, skupiający w sobie największe, niefinansowe spółki na giełzie NASDAQ) koryguje się w obliczu polityki Rezerwy Federalnej i wyższych stóp procentowych.

50% spadku, Fed i rosyjski ban

Załamanie cen kryptowalut spowodowało, że z rynku aktywów cyfrowych zniknęło już około 1,2 biliona dolarów po tym, jak w listopadzie osiągnął on rekordowy poziom 3 biliony dolarów. Warto podkreślić, że w porównaniu z wyznaczonym w listopadzie 2021 ATH bitcoina na poziomie 69 000, król kryptowalut spadł prawie o 50%.

Nerwy inwestorów z całego świata sparaliżowała w ostatnich miesiącach bezprecedensowa stymulacja ze strony Fedu i innych banków centralnych z czasów pandemii, która już niebawem zostanie zlikwidowana. Na początku tego miesiąca rynki wystraszyła wiadomość, że urzędnicy Fed przedstawili pomysł zmniejszenia bilansu banku centralnego wraz z oczekiwanymi podwyżkami stóp procentowych.

Fed jest zmuszony działać wcześniej i szybciej, niż oczekiwał rynek, przez gwałtownie rosnącą inflację, która powoduje, że ceny rosną w tempie niespotykanym od dziesięcioleci.

Wcześniej Fed opublikował bardzo oczekiwany raport na temat tak zwanej cyfrowej waluty banku centralnego (CBDC). Raport, autorstwa siedmioosobowej rady gubernatorów Fed, wykazał, że cyfrowy dolar może „fundamentalnie zmienić” system bankowy i jego relacje z Rezerwą Federalną, przy czym cyfrowy dolar może służyć jako „prawie doskonały” substytut pieniądza banku komercyjnego.

Wypada dodać, że dzisiejszy nagły spadek cen kryptowalut nastąpił niedługo po doniesieniach, że Rosja pójdzie w ślady Chin i zbanuje kryptowaluty. Rosja ostrzegła, że tego rodzaju aktywa stanowią zagrożenie dla stabilności finansowej kraju, dobrobytu obywateli i suwerenności w zakresie polityki pieniężnej.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze