Rząd USA opublikował raport na temat stablecoinów

1 943

Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), Gary Gensler, ujawnił treść raportu, który rządu USA przygotował w kontekście stablecoinów. W dokumencie przedstawiono zagrożenia związane z tokenami tego rodzaju oraz zalecenia odnośnie tego, jak sobie z nimi radzić.

Stablecoiny: korzyści i ryzyko

Grupa Robocza Prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. Rynków Finansowych (PWS) opracowała w/w raport we współpracy z Federalną Korporacją Ubezpieczeń Depozytowych (FDIC) i Urzędem Kontrolera Waluty (OCC). Jego treść rozpoczyna się od opisania niektórych potencjalnych korzyści, które zapewniają stablecoiny. Szczególną uwagę zwrócono w tym względzie na kwestię ich zastosowania jako instrumentu „szybszych, wydajniejszych, bardziej inkluzywnych opcji płatności”.

Wyszczególniono również szereg zagrożeń, które stablecoiny mogą stanowić dla rynków finansowych. Obejmują one wykorzystanie ich do handlu bardziej spekulacyjnymi kryptowalutami lub utratę zaufania do ich wystarczającego i oczekiwanego zabezpieczenia w walutach fiducjarnych.

W raporcie wyartykułowano także obawy dotyczące wykorzystania stablecoinów w ramach nielegalnych operacji finansowych i prania pieniędzy. Aby przeciwdziałać temu ryzyku, autorzy raportu zachęcają do współpracy na gruncie międzynarodowym:

„Kluczowym czynnikiem ograniczania ryzyka związanego z nielegalnymi aktywnościami w zakresie finansów, niezależnie od cech konstrukcji stablecoina, jest to, że na całym świecie będą wdrażane skuteczne, międzynarodowe standardy regulacji i nadzoru dostawców usług związanych ze stablecoinami i innymi aktywami cyfrowymi.”

W raporcie czytamy, że ze względu na ich zwiększoną płynność, stablecoiny mają potencjał do szybkiego skalowania się w nielegalnych sieciach płatniczych.

Rozwiązania regulacyjne dla stablecoinów

Jako środek ochrony w kontekście przedstawionych obaw, zasugerowano wprowadzenie przepisów, które wymagają, aby ich emitenci byli „ubezpieczeni przez instytucje depozytowe”. Zaleca się również, aby dostawcy depozytowych portfeli kryptowalutowych podlegali nadzorowi federalnemu. Wreszcie, aby rozwiązać problemy dotyczące „koncentracji władzy”, raport wzywa do ograniczenia powiązań emitenta danego stablecoina z podmiotami komercyjnymi.

Dokument kończy się podkreśleniem pilności, z jaką stablecoiny muszą być regulowane:

„Brak działania grozi wzrostem płatności z użyciem stablecoinów pozbawionych odpowiedniej ochrony użytkowników, systemu finansowego i całej gospodarki.”

Może Cię zainteresować:

Komentarze