8 darmowych wskaźników, których powinien używać każdy HODLer

21 606

Jeżeli jesteś inwestorem długoterminowym oznacza to najpewniej, że zwykle nie obchodzą Cię krótkotrwałe wahania cen. Ważne są dla Ciebie natomiast odpowiedzi na następujące pytania: Jak prawdopodobnie będzie kształtować się cena bitcoina w ciągu najbliższych 3 do 6 miesięcy? Czy powinieneś wyjść teraz z rynku i poczekać na rozpoczęcie nowego cyklu? Jak będzie wyglądał ten cykl?

Ponieważ bitcoin jest bardzo niestabilny, prognozowanie ceny w krótkich horyzontach czasowych może okazać się trudne. Ale nawet jeśli ceny są bardzo zmienne, dzięki odpowiednim narzędziom możesz określić długoterminowe trendy.

Oto 8 darmowych wskaźników, które może wykorzystać jako inwestor:

1. Indeks strachu i chciwości Bitcoin

źródło: link

„Bądź chciwy, gdy inni się boją, bój się gdy inni są chciwi

Warren Buffett

Buffett podał fundamentalną prawdę. Znajomość nastrojów rynkowych jest jedną z podstawowych rzeczy, których inwestor potrzebuje, aby podjąć właściwe kroki na rynku.

Łącząc indeks strachu i chciwości  historycznymi ruchami cen BTC możesz podejmować decyzje o tym, czy akumulować, trzymać lub czerpać zyski.

Istnieje kilka indeksów Strachu i Chciwości opracowanych przez różne strony, na przykład alternative.me i btctools.io. Oferują nieco inne metody obliczeń, ale generalnie są ze sobą zgodne.

2. Średnie kroczące (MA)

Na giełdach i platformach takich jak tradingview.com dostępne są różne wykresy i wskaźniki. Jeżeli nie jesteś traderem, będziesz chciał zapewne użyć wykresów świecowych tylko po to, aby przyjrzeć się ogólnemu trendowi zmian cen. 50 MA i 200 MA (średnie kroczące z 50 i 200 dni, zielona i czerwona linia na wykresie powyżej) to dwa wskaźniki, na które warto spoglądać najczęściej.

Potencjalnie najlepsze pozycje wejścia w rynek bardzo często zawodzą, co prowadzi do uruchomienia stop lossów. Po doświadczeniu szeregu strat początkujący traderzy często dość szybko zniechęcają się i nie kupują na wyższych poziomach. Zamiast tego czekają na zakup na tym samym poziomie, w którym został osiągnięty ich stop loss lub niższych. Z tego właśnie powodu omija ich często duża część trendu wzrostowego.

W fazie byka traderzy powinni być gotowi do zakupu za każdym razem, gdy trend ulega wznowieniu. Warto pamiętać, aby każdą kolejną transakcję na rynku traktować jako nową i tak rozumianą analizować od początku, „od A do Z”.

Zachowanie każdej cyfrowej monety jest inne. Warto zmieniać okresy średnich kroczących w taki sposób, aby dopasować je do danego rynku i móc tym samym odpowiednio opracować punkty wejścia.

3. Wskaźniki on-chain

Glassnode oferuje wiele przydatnych wskaźników kryptowalut, takich jak Number of Active Entities, Long-Term Holder SPOR, Long-term Holder Net Position Change itp.Są one jednak dostępne tylko dla subskrybentów.

Firma publikuje jednak cotygodniowy, bezpłatny newsletter. Możesz zapisać się na niego przez e-mail. Glassnode publikuje i analizuje wiele wykresów, które normalnie mogą przeglądać tylko płatni subskrybenci.

Zobacz: https://insights.glassnode.com/the-week-onchain-week-41-2021/

Minusem jest to, że kiedy biuletyn jest publikowany, dane pokazane na wykresach mają już za sobą kilka dobrych dni. Dla traderów takie opóźnienie jest sporym problemem. Jeśli jednak skupisz się tylko na perspektywie długoterminowej, statystyki dostarczone przez biuletyn mogą okazać się całkiem przydatne.

Pewne ciekawe wskaźniki zapewnia również Cryptoquant.com: Net Unrealized Profit and Loss (NUPL), Long-term Holder Spent Output Profit Ratio(LTH-SOPR). Pokrywają się one w dużej mierze z informacjami publikowanymi przez Glassnode. Jako zarejestrowany użytkownik możesz zobaczyć wykresy z niewielkim opóźnieniem.

4. Model Stock-to-Flow (S2F)

s2f

To dobrze znany model opracowany przez PlanB. Do przewidywania wartości bitcoina wykorzystuje niedobór BTC. W tym cyklu przewiduje cenę jednego bitcoina na poziomie ponad 100 000 USD.

Jak dotąd model PlanB nie został unieważniony.

Chociaż nie powinno się podejmować decyzji w oparciu o pojedynczy wskaźnik, S2F zdaje się dawać użyteczny, ogólny ogląd na trend i kierunek, w którym może podążać cena bitcoina.

5. Indeks siły względnej bitcoina (RSI)

rsi
źródło: link

Jeden z wskaźników rynkowych analizy technicznej rynków finansowych, który służy jako oscylator prędkości, który mierzy szybkość i zmianę ruchów cen. Oscyluje między wartością 0 a 100. Przyjmuje się, że gdy RSI znajduje się na poziomie 70 i więcej jest to sygnał sprzedaży kryptowaluty (sygnał wykupienia rynku). Jeżeli RSI znajduje się na poziomie 30 i niżej jest to sygnał kupna kryptowaluty (sygnał wyprzedania rynku). W przypadku, gdy RSI znajduje się na poziomie 0 oznacza to, że prawdopodobieństwo odwrócenia się trendu na wzrostowy jest wysoce prawdopodobne. RSI działa w ten sposób, że bierze pod uwagę najnowsze zmiany cen w postępie geometrycznym, przy czym najnowsze zmiany mają większą wagę niż starsze.

6. Rezerwy giełdowe

rezerwy giełdowe
źródło: link

Ten darmowy wskaźnik można znaleźć na cryptoquant.com. Pokazuje, ile BTC znajduje się w portfelach giełd. Gdy rezerwa giełdowa jest niska, oznacza to, że inwestorzy przenoszą BTC z giełd. Jest to interpretowane jako przesłanka planów trzymania bitcoinów przez inwestorów, co często zapowiada wzrost cen.

7. Współczynnik podaży stablecoinów (SSR)

ssr
źródło: link

SSR jest definiowany przez całkowitą kapitalizację rynkową Bitcoin podzieloną przez łączną kapitalizację rynkową wszystkich stablecoinów. Gdy wskaźnik jest niski, wskazuje na byczy sentyment. Dzieje się tak, ponieważ zwiększona podaż stablecoinow oznacza, że ​​istnieje większy popyt na bitcoin. I odwrotnie: wyższy wskaźnik jest oznaką bardziej niedźwiedziego sentymentu. Dzieje się tak, ponieważ gdy podaż stablecoinów jest niska, mniej ludzi kupuje BTC.

8. Wskaźniki likwidacji pozycji traderskich

Wskaźniki likwidacji pozycji traderskich-min
źródło: link

Ten wskaźnik informuje, czy nagły wzrost ceny bitcoina może być spowodowany przez inwestorów odkupujących BTC po tym, gdy ich krótka pozycja została zlikwidowana. Oto bezpłatne źródła oferujące dane do likwidacjach: Bybt.com i Cryptoquant.com.

Słowem podsumowania

Warto zaznaczyć, że poza tymi, które przedstawiliśmy powyżej, Istnieją również inne, bezpłatne wskaźniki, które możesz stosować w swoich analizach sytuacji rynkowej. Pamiętaj, że bez względu na to, jakich wskaźników lub modeli używasz, nigdy nie polegaj tylko na jednym lub dwóch. Zawsze łącz wnioski płynące ze wskazań kilku narzędzi jednocześnie.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze