RSI jako sygnał sprzedaży

Niedźwiedzie dywergencje i warunki wykupienia na RSI są sygnałami, na które inwestorzy mogą zwracać uwagę rozważając zamknięcie pozycji.

Trade jest opłacalny tylko wtedy, gdy zarówno zakup, jak i sprzedaż odbywają się we właściwym czasie. Traderzy bardzo często sprzedają swoje pozycje zbyt wcześnie i zostawiają zyski na stole lub trzymają się pozycji nawet po zmianie trendu. Prowadzi to do niejednokrotnie do utraty wypracowanych zysków.

Chociaż ważne jest, aby handlować zgodnie z trendem, ważne jest również, aby zwracać uwagę na oznaki odwrócenia. Jeśli traderzy nauczą się wychwytywać takie sygnały, mogą uniknąć kupowania na górce i sprzedaży w dołku, co jest powszechnym błedem wielu nowych traderów.

Jednym z narzędzi, które może pomóc traderom dostrzec odwrócenie trendu, jest wskaźnik siły względnej (RSI).

Co to jest RSI?

RSI to oscylator momentum, który mierzy wielkość ostatnich zmian cen i porusza się w zakresie od 0 do 100. Ogólnie rzecz biorąc, służy do wykrywania poziomów wykupienia i wyprzedania dowolnego aktywa.

Uznaje się, że składnik aktywów jest wykupiony, gdy RSI przekracza określoną wartość, zarówno w krótkim, jak i długim okresie. Bywa to wczesną oznaką tego, że rynek może szykować się na korektę.

Podobnie, odczyty wyprzedaży sugerują, że fala sprzedaży minęła, a aktywa są sprzedawane po cenie poniżej swojej wartości wewnętrznej. Te aktywa są uważane za gotowe do odbicia.

Zakłada się, że RSI faworyzuje byki, jeśli zawiera się między 50 a 100. Z drugiej strony, jeśli RSI jest między 0 a 50, sygnalizuje, że niedźwiedzie mają przewagę. Odczyt 50 na RSI jest uważany za neutralny, co wskazuje na równowagę między bykami a niedźwiedziami.

Domyślne ustawienie w większości programów do tworzenia wykresów oznacza odczyt powyżej 70 jako wykupiony, a poniżej 30 jako wyprzedany. Jeśli jednak inwestorzy używają tylko tych wartości jako przewodnika przy kupnie lub sprzedaży, prawdopodobnie kupią zbyt wcześnie w fazie niedźwiedzia i sprzedadzą w początkowych fazach fazy byka.

Dlatego ważne jest, aby zrozumieć, jak wykorzystać odczyty wykupienia i wyprzedania rynku w celu maksymalizacji zysków.

Aby lepiej zrozumieć podstawy, przeanalizujmy kilka przykładów.

rsi 1
wykres dzienny BNB/USDT; źródło: tutaj

Jak pokazano na powyższym wykresie, Binance Coin (BNB) pobił swój poprzedni rekord wszech czasów i rozpoczął kolejną fazę trendu wzrostowego w lutym tego roku. Moneta była na poziomie 52 USD, gdy RSI wzrósł powyżej 70, co wskazuje, że została wykupiona. Gdyby traderzy sprzedali w tym momencie, straciliby dużą część przyszłych zysków.

Pamiętaj, że gdy moneta rozpoczyna nowy trend wzrostowy, przekraczając zakres lub krytyczne poziomy oporu, prawdopodobieństwo pozostania RSI na terytorium wykupienia jest wysokie. Dzieje się tak, ponieważ profesjonalni traderzy identyfikują początek nowego trendu wzrostowego i zaczynają kupować, nie czekając na spadek. Ze względu na ciągłe kupowanie RSI pozostaje wykupiony przez znaczny czas. Dlatego w tym przypadku nie należy zamykać pozycji tylko dlatego, że RSI wzrosło powyżej 70.

Jak rozpoznać warunki wykupienia?

rsi 2
wykres dzienny BNB/USDT; źródło: tutaj

Jeśli RSI wzrośnie powyżej 85 w tym wczesnym okresie, warto zachować ostrożność. Para BNB/USDT pokazuje, że RSI wzrósł powyżej 95 w dniu 19 lutego, kiedy cena osiągnęła lokalny szczyt na poziomie 348,70 USD.

Stamtąd, 23 lutego, altcoin skorygował się 46% do 186,10 USD. Podczas tych faz szaleńczego kupowania trudno jest przewidzieć szczyt, dlatego inwestorzy powinni zaostrzyć stop lossy, aby chronić swoje zyski, gdy RSI zacznie wskazywać powyżej 85.

12 kwietnia RSI ponownie wzrosło powyżej 85 i znalazło się na lokalnym szczycie. Sugeruje to, że inwestorzy powinni być ostrożni, gdy RSI osiąga 85, nawet podczas silnych faz byka.

Inną kwestią, na którą należy zwrócić uwagę, jest to, że od lutego do połowy maja RSI nigdy nie zanurzył się w terytorium wyprzedaży. Podczas faz byka RSI zazwyczaj przyjmuje wsparcie między 40 a 50. Kiedy cena spada między tymi poziomami, inwestorzy powinni zachować ostrożność i szukać innych sygnałów wspierających, aby zainicjować długie pozycje.

rsi 3
wykres dzienny BTC/USDT; źródło: tutaj

Jak pokazano powyżej, bitcoin (BTC) rozpoczął trend wzrostowy w październiku 2020 r. Zwróć uwagę, jak RSI skoczył i pozostał powyżej 70 w ciągu pierwszych kilku dni rozpoczęcia hossy. Wskaźnik nie osiągnął jednak w tym okresie strefy skrajnego wykupu powyżej 85.

RSI wzrósł w styczniu powyżej 85, a traderzy, którzy sprzedawali w tym okresie, złapali lokalny szczyt. Wraz z korektą ceny RSI spadł z obszaru wykupienia do poziomu bliskiego 40, co dało traderom możliwość kupna.

rsi 4
wykres dzienny ETH/USDT; źródło: TradingView

Ether (ETH) również rozpoczął swoją hossę w listopadzie 2020 r., ale RSI nie utrzymał się na terytorium wykupienia. RSI skoczył powyżej poziomu 85 dopiero na początku stycznia, a inwestorzy, którzy sprzedali na tym etapie, wcześniej księgowaliby zyski. To pokazuje, że nie ma wskaźnika ani strategii, która będzie działać za każdym razem.

Jednak traderzy dostali jeszcze dwie okazje do zakupu, gdy RSI osiągnął poziom 40. Dałoby im to możliwość ponownego wejścia na rynek i dołączenia do dużej części pozostałej hossy.

11 maja RSI wzrósł do 83,46, a największy altcoin osiągnął szczyt 12 maja. To pokazuje, że poziom 85 nie jest magiczną liczbą i inwestorzy powinni zachować ostrożność, gdy cena się do niego zbliża.

Niedźwiedzie dywergencje

RSI jest oscylatorem momentum, więc gdy cena rośnie, RSI również powinien. Jednak czasami RSI odbiega od price action. W takich sytuacjach, nawet gdy cena rośnie, RSI tego nie robi.

Zjawisko to nazywane jest dywergencją negatywną lub niedźwiedzią. Jest to sygnał ostrzegawczy, że zwyżkowa dynamika może słabnąć.

rsi 5
wykres dzienny BTC/USDT; źródło: tutaj

Powyższy wykres jest dobrym przykładem negatywnej dywergencji, która spowodowała ogromny spadek. RSI osiągnął wysoki poziom powyżej 89, gdy bitcoin wyznaczył nowy rekord wszech czasów na poziomie 41 950 USD 8 stycznia. Jednak, ponieważ BTC nadal osiągał wyższe maksima, RSI nadal osiągał niższe maksima. To był znak, że zwyżkowa dynamika słabnie.

Kiedy powstaje negatywna dywergencja, inwestorzy powinni zachować ostrożność i poczekać, aż cena odreaguje w dół. W tym przypadku przebicie poniżej 50-dniowej prostej średniej kroczącej lub przebicie poniżej poziomu 45 na RSI było sygnałem, że trend mógł się zakończyć.

rsi 6
wykres dzienny BNB/USDT; źródło: tutaj

RSI wzrósł powyżej 95 w dniu 19 lutego, kiedy BNB osiągnął nowy rekord wszech czasów na poziomie 348,70 USD. Od tego momentu cena kontynuowała wzrost, ale RSI osiągnął niższe szczyty, tworząc negatywną dywergencję.

Dało to traderom wystarczające ostrzeżenie, że zwyżkowa dynamika słabnie, a altcoin jest gotowy na zmianę trendu. Handlowcy mogli sprzedać swoje pozycje, gdy RSI spadł poniżej poziomu 45 lub gdy cena spadła poniżej 20-dniowej wykładniczej średniej kroczącej, a następnie nie przekroczyła jej 15 maja.

rsi 7
wykres dzienny DOT/USDT; źródło: tutaj

Polkadot (DOT) to kolejny dobry przykład, w którym negatywna dywergencja spowodowała gwałtowny spadek ceny. Jednak w tym przypadku RSI nie dał sygnału do sprzedaży. Dlatego ważne jest, aby nie polegać wyłącznie na jednym wskaźniku. Przebicie poniżej średnich kroczących było sygnałem, że trend się zmienia i inwestorzy mogli tam sprzedawać, ponieważ RSI sygnalizował już osłabienie momentum.

Dlaczego dostrzeganie dywergencji jest takie ważne?

RSI jest ważnym wskaźnikiem, który może pomóc zasygnalizować koniec fazy byka. Ekstremalne odczyty na obszarze wykupienia i negatywne dywergencje mogą być wykorzystane do księgowania zysków na pozycjach przed zmianą trendu.

Zamiast próbować ustalać czas szczytu, inwestorzy powinni rozważyć sprzedaż, gdy RSI i średnie kroczące sygnalizują, że trend traci impet.

źródło opracowania: tutaj

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze