Cena ethereum przekroczyła 4000 USD po raz pierwszy w historii!

Ethereum, największy altcoin, po raz pierwszy w historii przekroczył poziom 4000 USD. Stało się to dziś rano na giełdzie Bitstamp.

Kapitalizacja rynkowa ETH wzrosła do 467 milionów dolarów. To oznacza, że kryptowaluta jest na dobrej drodze, aby prześcignąć wartością JPMorgan Chase. Największy bank w USA jest – po piątkowym zamknięciu – wart obecnie 488 miliardów dolarów.

ethereum ATH
kurs ETH/USD; źródło: tutaj

Dlaczego kurs ethereum rośnie?

Część powodów stojących za wzrostem ceny ethereum może być związana ze wzrostem zainteresowania instytucjonalnego. W raporcie Coinshares stwierdzono, że pod koniec kwietnia instytucje kupiły ponad 30 milionów dolarów w ETH. Uważa się, że fundusze posiadają obecnie 13,9 miliarda dolarów w ETH lub jego narzędziach.

Znaczne postępy poczyniono również w zakresie adopcji. W zeszłym tygodniu Europejski Bank Inwestycyjny ogłosił, że wyemituje obligacje na ETH o wartości 120 milionów dolarów we współpracy z głównymi podmiotami bankowymi, takimi jak Goldman Sachs. Ponadto rozwój zdecentralizowanych finansów – jednego z kluczowych sektorów i przypadków użycia Ethereum – nie ustaje w zwyżkowym tempie.

Jednak najbardziej zwyżkowymi katalizatorami na horyzoncie są dwie główne modernizacje infrastruktury sieci: EIP-1559 i ETH 2.0. EIP-1559, który ma teraz zostać włączony do hard forka „Londyn”, obejmie przegląd struktury opłat ETH i oczekuje się, że znacząco obniży koszty gasu, a jednocześnie sprawi, że ETH stanie się aktywem bardziej deflacyjnym.

ETH 2.0 przestawi z kolei sieć na model konsensusu typu „proof-of-stake”, co ma zmniejszyć presję sprzedaży i zachęcić do trzymania cyfrowego aktywa.

Niezwykły rajd ethereum wywołał nawet ponowną falę spekulacji, że na horyzoncie może nastąpić „flippening” – długo oczekiwane wydarzenie wśród społeczności Ethereum, w którym ETH wyprzedza BTC pod względem kapitalizacji rynkowej. Czy tak się stanie – zobaczymy.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze