Dlaczego cena ethereum rośnie tak szybko?

Cena ethereum, drugiej najpopularniejszej waluty cyfrowej świata osiągnęła dziś rano rekord wszech czasów na poziomie 3955,55 USD. Choć do psychologicznych 4000 USD pozostało niewiele, kurs kryptowaluty odbił się, wprowadzając cenę w stan konsolidacji. Czy byki zbiorą siły na kolejny atak i pozostawienie 4000 USD daleko z tyłu?

ethereum
kurs ETH/USD; źródło: tutaj

Dlaczego cena ethereum rośnie tak szybko?

Jedną z możliwych przyczyn wzrostu jest to, że firma zarządzająca aktywami VanEck złożyła w piątek wniosek o ETF na Ethereum. Z kolei we czwartek, europejski oddział firmy złożył wniosek o otwarcie pierwszego ETF w Europie, który śledzi wyniki firm kryptowalutowych, w tym giełd kryptowalut, funduszy hedgingowych itp.

Innym prawdopodobnym powodem dalszego wzrostu ETH jest fakt, że wartość ETH zablokowana w kontrakcie depozytowym Ethereum 2.0 na staking osiągnęła – według Glassnode – nowy, historyczny szczyt w wysokości 16 115 682 176,41 USD.

Kiedy Jonathan Cheesman, szef sekcji OTC i instytucjonalnej w FTX, zapytał, kto dokonał wszystkich zakupów, które pomogły cenie ethereum przekroczyć jeszcze wczoraj 3800 USD, Raoul Pal odpowiedział:

„Nie jestem pewien, ale każdy inwestor, z którym rozmawiałem, przenosi środki do ETH zamiast BTC. Wszyscy nasi wspólni przyjaciele, jak i ten krąg miliardowych finansów…”

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze