Średnia ruchoma | Jak wyczytać z niej momentum na rynkach kryptowalut?

8 042

Pierwszym krokiem do udanego trade’u na rynkach kryptowalut może okazać się prawidłowa identyfikacja średnio- i krótkoterminowych trendów. Traderzy, którzy pozostają po właściwej stronie płotu i stosują odpowiednie zasady zarządzania ryzykiem, mają zdecydowanie większe szanse na zyski. Równie ważną czynnością w procesie tradingowym jest optymalne określenie momentu, w którym najlepiej wejść na rynek.

Traderzy często boją się pociągnąć za spust w optymalnym momencie i tracą przez to dużą część wzrostu. Gdy widzą, jak rynki przesuwają się wyżej z konsolidacji, chęć kupowania stale rośnie i w większości przypadków kończy się to jednak niepożądanym kupnem blisko szczytu.

Aby uniknąć popełnienia podobnych błędów, ważne jest, aby opracować łatwy system inicjacji zakupów. Każdy trader chce kupować tanio i sprzedawać drogo, aczkolwiek łatwiej to powiedzieć niż zrobić. Warto skupić się na przejęciu większej części wzrostu, podejmując jak najmniejsze ryzyko. Z tego poradnika dowiesz się, jak to zrobić.

Handel na rynku w konsolidacji

Chociaż price action na rynku ograniczonym określonymi zakresami jest niestabilne i w dużej mierze losowe, nadal można złapać na nim dobrą okazję do trade’u. Jeśli zakresy są jednak zbyt wąskie, lepiej przeczekać to stadium, zamiast próbować podchodzić do walki z niestabilną ceną.

średnia ruchoma cardano
Wykres dzienny ADA / USDT; źródło: tutaj

Z drugiej strony, jeśli zakres jest dobrze zdefiniowany i odpowiednio szeroki, jak w powyższym przykładzie, traderzy mogą w jego ramach próbować inicjować transakcje. Prostą metodą jest kupowanie po odbiciu od wsparcia i realizowanie zysków w pobliżu oporu zarysowanego przedziału. Stop-lossy dla takich transakcji mogą być utrzymywane tuż poniżej wsparcia zakresu.

Im większa liczba „dotknięć” ceny zarówno na poziomach wsparcia, jak i oporu, tym większe prawdopodobieństwo, że następnym razem cena również odbije się od tych poziomów odpowiednio w górę lub w dół. Zwykle po każdym ruchu ceny związanej z zasięgiem następuje silny ruch ze strony byków lub niedźwiedzi. Dlatego też, gdy trend się zmienia, inwestorzy powinni reagować poprzez wprowadzenie zmian do swojej strategii.

Jak kupować podczas hossy przy użyciu średnich kroczących?

Po rozpoczęciu trendu byka, ceny osiągają coraz wyższe szczyty (HH) i coraz wyższe dołki (HL). Traderzy, którzy wciąż czekają na zakup w ramach korekty, zwykle przegapiają szansę, którą daje rynek. Zastosowanie 20-dniowej, wykładniczej średniej ruchomej (EMA) i 50-dniowej prostej średniej ruchomej (SMA) może pomóc w odnalezieniu optymalnej okazji do zainicjowania transakcji.

średnia ruchoma binance coin
wykres dzienny BNB / USDT; źródło: tutaj

Binance Coin (BNB) rozpoczął trend wzrostowy w lutym, kiedy średnie kroczące zaczęły kierować się ku górze, a wskaźnik siły względnej (RSI) utrzymywał się na obszarze wykupienia.

Po ustaleniu rodzaju trendu, traderzy powinni poczekać na okazję do zakupu o jak najniższym ryzyku niepowodzenia transakcji. W trendzie wzrostowym, 20-dniowa EMA działa jako silne wsparcie. Dlatego też warto poczekać z zakupem do chwili, gdy cena spadnie i odbije się od 20-dniowej EMA. Daje to możliwość zakupu o relatywnie niskim ryzyku, ponieważ stop-loss może być umieszczony tuż poniżej 20-dniowej EMA.

Pomarańczowymi elipsami zostały na powyższym wykresie oznaczone punkty, w których traderzy mogliby dokonać zakupu. Cena zbliżała się do 20-dniowej EMA sześć razy, co mogło oznaczać optymalne punkty wejścia. W jednej z transakcji doszłoby jednak do uruchomienia stop lossa.

25 marca cena spadła poniżej 20-dniowej EMA, a 16 marca rynek zarysował swing low (lokalne, dolne ekstremum). Jednak niedźwiedzie nie były w stanie utrzymać ceny poniżej 20-dniowej EMA, ponieważ byki kupiły spadki do 50-dniowej SMA.

27 marca cena szybko wzrosła powyżej 20-dniowej EMA, wskazując na wznowienie trendu wzrostowego. W takich przypadkach traderzy mogą kupować po zamknięciu świecy powyżej 20-dniowej EMA lub ostatniego swing high (lokalne, wyższe ekstremum), ponieważ sygnalizuje to, że byki znów przejęły kontrolę.

Przyjrzyjmy się jeszcze kilku przykładom…

średnia ruchoma binance
wykres dzienny BTC / USDT; źródło: tutaj

Powyższy wykres bitcoin (BTC) jest dobrym przykładem tego, jak traderzy, którzy kupili odbicie od 20-dniowej EMA (wejscia oznaczone strzałkami), zostaliby dotknięci egzekucją poziomów stop loss zaledwie kilka dni później, gdy cena spadła poniżej 20-dniowej EMA.

Warto pamiętać, że nie istnieje w 100% pewna okazja do wejścia w rynek, a jego aktywni uczestnicy powinni być gotowi do ponownego zakupu po wyższych cenach pod warunkiem, że trend wzrostowy będzie kontynuowany.

We wszystkich trzech powyższych przypadkach, cena wsparła się blisko 50-dniowej SMA i odbiła powyżej 20-dniowej EMA. Był to sygnał dla traderów, że trend uległ wznowieniu. Jest to ogólnie dobry punkt wyjścia, ponieważ stop-loss jest dobrze zdefiniowany, a potencjał zysku jest wysoki. We wszystkich trzech przypadkach taki trade okazałby się opłacalny.

średnia ruchoma fil
wykres dzienny FIL / USDT; źródło: tutaj

Podczas parabolicznych rajdów ceny momentum jest tak silne, że cena nie dostosowuje się do 20-dniowej EMA. W takich przypadkach, jeśli traderzy czekają na wejście w okolicach 20-dniowej EMA, mogą przegapić cały ruch.

fil2
wykres dzienny FIL/USDT; źródło: tutaj

Dlatego też podczas tradingu kryptowalutami, które doświadczają silnego, wręcz pionowego wzrostu, można pokusić się o skrócenie okresu wykładniczej średniej ruchomej do 10. W ten sposób ukazują się dwie możliwości wejścia w rynek, które oferują dobry stosunek zysku do ryzyka.

Średnia krocząca jako opór w trendzie spadkowym

Po zmianie kierunku trendu na trend spadkowy, średnie kroczące można wykorzystać jak wskaźniki potencjalnych punktów oporu (odbicia ceny w dół).

średnia ruchoma opór
wykres dzienny BTC / USDT; źródło: tutaj

Bitcoinowy rynek niedźwiedzia z 2018 r. jest dobrym przykładem tego, aby zrozumieć, jak zachowują się średnie kroczące w trendzie spadkowym. Każdy z ruchów wzrostowych w tym trendzie zatrzymywał się w pobliżu 20-dniowej EMA, wskazując, że niedźwiedzie shortowały cenę, gdy tylko osiągała ona sugerowany przez średnią poziom oporu.

Po potwierdzeniu trendu spadkowego były dwa przypadki, kiedy cena wzrosła powyżej 50-dniowej SMA. Zauważ, że zanim to się stało, RSI spadł blisko obszaru wyprzedaży, co mogło przyciągnąć traderów chcących grać wbrew obowiązującemu wówczas trendowi.

średnia ruchoma ethereum
wykres dzienny ETH / USDT; źródło: tutaj

Podczas bessy na rynku ETH w 2018 roku, cena utrzymywała się poniżej 50-dniowej SMA od czerwca do końca roku. Po ruchach wzrostowych cena odbijała się od 20-dniowej EMA lub 50-dniowej SMA.

„Idealna” okazja na wejście w rynek nie istnieje

Potencjalnie najlepsze pozycje wejścia bardzo często zawodzą, co prowadzi do uruchomienia stop lossów. Po doświadczeniu szeregu strat początkujący traderzy często dość szybko zniechęcają się i nie kupują na wyższych poziomach. Zamiast tego czekają na zakup na tym samym poziomie, w którym został osiągnięty ich stop loss lub niższych. Z tego właśnie powodu omija ich często duża część trendu wzrostowego.

W fazie byka traderzy powinni być gotowi do zakupu za każdym razem, gdy trend ulega wznowieniu. Warto pamiętać, aby każdą kolejną transakcję na rynku traktować jako nową i tak rozumianą analizować od początku, „od A do Z”.

Zachowanie każdej cyfrowej monety jest inne. Warto zmieniać okresy średnich kroczących w taki sposób, aby dopasować je do danego rynku i móc tym samym odpowiednio opracować punkty wejścia.

Materiał opracowano na podstawie: źródło

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł, ani w całości, ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadn ego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego

Komentarze