Internet Finansów | Czy Avalanche (AVAX) to największy przełom od czasów Nakamoto?

Blockchain całkowicie zrewolucjonizuje większość branż, a nawet sam Internet. Otrzymujemy niesamowitą możliwość inwestowania w projekty na wczesnym etapie ich rozwoju, które mają potencjał, aby stać się kolejnymi Apple, Microsoft, Amazon i Google. Chociaż istnieje wiele świetnych projektów (a także wiele złych), tylko niewielka ich liczba posiada odpowiednią tokenomikę.

Dlaczego Avalanche (AVAX) ma potencjał, by być niesamowitym store of value?

Krótki ogląd ekosystemu Avalanche można zyskać po obejrzeniu poniższego filmu. Pod artykułem znajdziesz listę przydatnych linków, dzięki którym dowiesz się o AVAX nieco więcej.

Dystrybucja tokenów AVAX

W momencie premiery wybite zostało 360 mln AVAX. Pozostałe 360 ​​mln zostanie wykorzystane jako nagrody stakingowe. W odniesieniu do tokenów, które już zostały wybite, istnieją różne okresy nabywania uprawnień od 1 roku do 10 lat:

avax dystrybucja

Staking Rewards – w momencie premiery wybitych zostało 360 milionów tokenów, a następnie pozostałe 360 ​​milionów tokenów zostanie wykorzystanych jako nagrody za staking dla walidatorów, które mają być udostępniane wraz z upływem lat.

Seed Sale – dla uczestników seed sale przeznaczonych było 2,5% tokenów. Cena za token wynosiła 0,33 USD i miała roczny harmonogram nabywania uprawnień, w którym 10% ich alokacji zostało wydanych w momencie uruchomienia w sieci mainnet, a następnie 22,5% co 3 miesiące w ciągu roku.

Private Sale – 3,5% tokenów. Cena za token wynosiła 0,5 USD i miała roczny harmonogram nabywania uprawnień, w którym 10% ich alokacji zostało wydanych w momencie uruchomienia w mainnet, a następnie 22,5% co 3 miesiące w ciągu roku.

Opcja Sprzedaży Publicznej A1 – 1% tokenów. Cena za token wynosiła 0,5 USD, a maksymalna alokacja na użytkownika wynosiła 25 000 USD. Tokeny miały roczny harmonogram nabywania uprawnień, w którym 10% ich alokacji zostało wydanych w momencie uruchomienia mainnet, a następnie 22,5% uwalnianych co 3 miesiące w ciągu roku.

Opcja Sprzedaży Publicznej A2 – 8,3% tokenów. Cena za token wynosiła 0,5 USD, a maksymalna alokacja na użytkownika wynosiła 2,5 miliona USD. Tokeny zyskały 1,5 roczny harmonogram nabywania uprawnień, w którym 10% ich alokacji zostało wydanych w momencie uruchomienia mainnet, a następnie 15% przeznaczono do uwolnienia co 3 miesiące w ciągu 18 miesięcy.

Opcja sprzedaży publicznej B – 0,67% tokenów. Cena za token wynosiła 0,85 USD i nie było okresu nabywania uprawnień.

Fundacja – 9,26% tokenów zostało przeznaczonych na Fundację. Te tokeny są wykorzystywane do różnych inicjatyw budowania ekosystemu, w tym marketingu, nagród, programów motywacyjnych i innych. Mają one 10-letni okres nabywania uprawnień.

Darowizny na rozwój i społeczność – 7% tokenów. Te tokeny są przydzielane osobom i grupom, które rozwijają podstawowe narzędzia i infrastrukturę w Avalanche, a także wspierają Avalanche poprzez budowanie społeczności i marketing oddolny. Na przykład mogą to być Avalanche Hub, Avalanche Ambassadors, stypendyści Avalanche-X i inne. Wszelkie przyznane stypendia mają roczny okres nabywania uprawnień od daty, kiedy grant zostanie przyznany.

Testnet Incentive Program – 0,27% tokenów. Te tokeny są przydzielane uczestnikom, którzy zwalidowali się w programach testnetowych Avalanche. Uczestnicy byli w stanie ukończyć wyzwania, aby zdobyć do 2000 AVAX. Te tokeny blokowane są na cały rok.

Partnerzy strategiczni – 5% tokenów jest przydzielanych partnerom strategicznym. Te tokeny są przydzielane z konkretnym mandatem do dystrybucji do grup, organizacji i przedsiębiorstw, które firmy budują przy użyciu technologii i sieci Avalanche. Mogą to być na przykład przedsiębiorcy, którzy chcą zbudować firmę, która dokonuje szybkich międzynarodowych przekazów pieniężnych za pomocą Avalanche lub instytucje finansowe, które chcą tokenizować aktywa w Avalanche za pośrednictwem własnych podsieci. Mają one 4-letni okres nabywania uprawnień.

Airdropy – 2,5% tokenów. Te tokeny są przydzielane z konkretnym mandatem rozdysponowania do różnych społeczności w celu włączenia większej liczby osób do społeczności Avalanche. Mogą to być na przykład airdropy do różnych społeczności kryptowalutowych, społeczności Reddit, społeczności na forach programistycznych, a nawet dropy w celu wymiany użytkowników. Mają one 4-letni okres nabywania uprawnień.

Zespół – 10% tokenów. Zostały przydzielone członkom AVA Labs. Mają one 4-letni okres nabywania uprawnień, a członkowie zespołu, w tym założyciele, którzy nabyli tokeny przed uruchomieniem mainnetu, dobrowolnie ponownie blokują wszystkie tokeny na cztery lata.

avalanche opinie

Użyteczność Avalanche

Aby być dobrym store of value, sama rzadkość aktywa nie wystarczy, potrzebny jest silny popyt. Złoto ma ograniczoną podaż w połączeniu z szeroką gamą zastosowań, takich jak biżuteria, elektronika i monety. Bitcoin ma ograniczoną podaż w połączeniu z wykorzystaniem jako środka płatności. Avalanche oferuje niesamowitą użyteczność nie tylko w przestrzeni konsumenckiej, ale także w przedsiębiorstwach.

Płatności

Bitcoin jest zdecentralizowaną siecią płatności peer-to-peer, ale jej adopcja została ograniczona, ponieważ jest w stanie przetwarzać tylko ~ 7 transakcji na sekundę, osiąga ostateczność transakcji w ciągu 1 godziny i ma stosunkowo wysokie opłaty transakcyjne w porównaniu z innymi kryptowalutami. Chociaż Avalanche udostępnia kilka funkcji Bitcoina, takich jak wykorzystanie modelu UTXO i struktury transakcji, takich jak Segwit (ale bez problemów z kompatybilnością wsteczną), oferuje znacznie większą wydajność. Avalanche osiągnęła przepustowość przekraczającą poziom oparatora Visa z 6500 transakcjami na sekundę i jest w stanie pomieścić miliony walidatorów, z których wszyscy uczestniczą w konsensusie na rzecz niezrównanej decentralizacji. Avalanche obsługuje nie tylko płatności w swoim natywnym tokenie, ale także wszelkie inne aktywa, w tym stablecoiny.

Spalanie tokenów AVAX

Opłaty za wszelkiego rodzaju operacje w sieci są wypłacane w tokenach AVAX. Są one następnie spalane, co zmniejsza podaż i zwiększa niedobór AVAX dla wszystkich posiadaczy tokenów. Jeśli liczba spalonych AVAX przekracza kwotę wybitą w nagrodach za staking, powoduje to presję deflacyjną. W przeciwieństwie do EIP 1559 w Ethereum, spalana jest cała opłata, a nie część. Maksymalna podaż AVAX wynosi 720 milionów.

Opłaty transakcyjne, tworzenie i minting aktywów i smart kontraktów

Avalanche została zbudowana z myślą o obsłudze rynków finansowych. Posiada natywne wsparcie dla łatwego tworzenia i handlu cyfrowymi inteligentnymi aktywami ze złożonymi niestandardowymi zestawami reguł, które definiują sposób obsługi i handlu aktywami, aby zapewnić compliance. Aktywa mogą reprezentować instrumenty finansowe, takie jak akcje, obligacje, dług, nieruchomości lub cokolwiek innego.

Avalanche oferuje dobre miejsce do tworzenia aplikacji DeFi, ale także tradycyjnego rynku finansowego, gdzie sam rynek instrumentów pochodnych jest wart oszałamiające 800 bilionów dolarów. Wszystkie opłaty transakcyjne ponoszone w AVAX,są spalane, dzięki czemu zostają usunięte na zawsze z podaży, a to skutkuje korzyściami dla wszystkich. Sieć podstawowa Avalanche składa się obecnie z 3 łańcuchów bloków:

X-Chain – działa jako zdecentralizowana platforma do tworzenia i handlu inteligentnymi zasobami cyfrowymi i jest instancją maszyny wirtualnej Avalanche (AVM). Oprócz AVAX, X-Chain umożliwia każdemu tworzenie i wybijanie innych inteligentnych aktywów cyfrowych, takich jak stablecoiny, tokeny użytkowe, NFT, wrapped – tokeny, akcje itp. Tworzenie i wybijanie tych tokenów również wymaga uiszczenia opłaty w AVAX, która zostaje spalona.

C-Chain – pierwotnie pusta instancja maszyny wirtualnej Ethereum. Jest kompatybilna ze wszystkimi kluczowymi narzędziami Ethereum, które do tej pory napędzały rozwój zdecentralizowanych finansów (DeFi), w tym MetaMask, Web3.js, Remix, Truffle Suite i Embark Platform. Tak więc aplikacje Ethereum mogą z łatwością wypróbować Avalanche i skorzystać z możliwości przetwarzania tysięcy transakcji na sekundę, finalizowania transakcji w kilka sekund, wyjątkowo niskich opłat za gas. Wszystkie opłaty są uiszczane w AVAX, które również są spalane.

P-Chain – jest łańcuchem metadanych w Avalanche i koordynuje walidatory, śledzi aktywne podsieci i pozwala na tworzenie nowych podsieci. Ponownie, wszystkie opłaty transakcyjne są ponoszone w AVAX, które są spalane.

avalanche 2

Tworzenie podsieci i blockchainów

Avalanche to „platforma platform”, składająca się z tysięcy podsieci tworzących heterogeniczną, interoperacyjną sieć wielu łańcuchów blokowych, która wykorzystuje rewolucyjne protokoły Avalanche Consensus, aby zapewnić bezpieczną, globalnie rozproszoną, interoperacyjną strukturę oferującą bezprecedensową decentralizację, a jednocześnie zgodność z wymogami regulacyjnymi.

Avalanche umożliwia każdemu tworzenie własnych, dostosowanych do potrzeb aplikacji, specyficznych dla aplikacji łańcuchów bloków, obsługujących wiele niestandardowych maszyn wirtualnych, takich jak EVM i WASM i napisanych w popularnych językach, takich jak Go (z innymi w przyszłości), a nie w słabo rozumianych językach, takich jak Solidity. Ta maszyna wirtualna może być następnie wdrożona w niestandardowej sieci blockchain, zwanej podsiecią, która składa się z dynamicznego zestawu walidatorów współpracujących ze sobą w celu osiągnięcia konsensusu co do stanu zbioru dowolnych łańcuchów bloków, w których można skonfigurować złożone zestawy reguł, aby zapewnić compliance.

Każda podsieć może mieć własną strukturę tokenów/opłat. Można również zdecydować się na ponoszenie opłat za staking i transakcje w AVAX, stablecoinach lub własnym tokenie. Avalanche to platforma konsensusu, umożliwiająca projektom skupienie się na warstwie aplikacji poprzez przeniesienie ich łańcuchów bloków i dalsze korzystanie z istniejących tokenów/aplikacji. Każda podsieć czerpie korzyści ze zwiększonej wydajności i niezrównanej decentralizacji Avalanche, pozostając jednocześnie interoperacyjnym ze wszystkimi pozostałymi podsieciami. Każdy może utworzyć własną podsieć, płacąc za subskrypcję w systemie AVAX, lub wykorzystać istniejącą podsieć do stworzenia nowego łańcucha bloków. Zarówno opłata za tworzenie podsieci, jak i blockchain jest ponoszona w AVAX, a następnie spalana. Walidator może zweryfikować wiele podsieci, aczkolwiek weryfikacja sieci podstawowej jest obowiązkowa.

Adopcja na poziomie enterprise

Tradycyjny rynek finansowy jest ogromny, a sam rynek instrumentów pochodnych jest wart setki bilionów dolarów. W tym świecie funkcjonują surowe przepisy i instytucje finansowe muszą zapewnić, że będą w stanie zachować compliance. Właśnie dlatego podsieci są tak ważne; umożliwiają wymuszanie złożonych zestawów reguł dotyczących tego, kto może zweryfikować podsieć. Na przykład może istnieć wymaganie, aby znajdowała się w danym kraju, przeszła procedurę KYC lub posiadała określoną licencję. Tak więc możesz mieć jedną podsieć do walidacji zestawu łańcuchów bloków, które zajmują się obrotem papierami wartościowymi w USA, co wymaga, aby walidatorzy znajdowali się w USA i posiadali określone licencje.

Możliwe do utworzenia są również prywatne podsieci podobne do korporacyjnych łańcuchów bloków, takie jak Corda, Hyperledger i Quorum R3: dostęp jest ograniczony, a zawartość łańcuchów bloków jest widoczna tylko dla ich uczestników. Takie łańcuchy bloków nie wymagają zwykle użycia tokena, ponieważ dostęp jest ograniczony, ale AVAX nadal korzysta z tego narzędzia, ponieważ wszystkie walidatory dowolnej podsieci muszą również zweryfikować sieć podstawową i postawić co najmniej 2000 AVAX. Tworzenie podsieci wymaga Ponadto uiszczenia opłat za subskrypcję i opłat za tworzenie łańcucha bloków w AVAX, które są spalane.

ekosystem avalanche
Kółka reprezentują różne podsieci, a zielone kwadraty reprezentują łańcuchy bloków w tych podsieciach


Ponieważ każdy walidator musi również zweryfikować sieć podstawową, tworzy niesamowicie bezpieczną podsieć. Wszyscy uczestnicy mogą ją przeglądać, dzięki czemu jest ona używana jako pomost do zewnętrznych łańcuchów bloków, a także w ekosystemie między podsieciami. Zwiększa to jeszcze bardziej wykorzystanie głównej sieci, prowadząc do większego zużycia opłat AVAX i dalszego zmniejszenia całkowitej podaży.

Ograniczona podaż

Ważną cechą store of value jest niedobór. W przeciwieństwie do większości innych platform do stakingu, które mają nieograniczoną podaż, Avalanche ma limit 720 milionów tokenów. 360 milionów tokenów zostało wybitych w momencie premiery (zdecydowana większość zamknięta w okresach nabywania uprawnień od 1 do 10 lat), podczas gdy pozostałe 360 ​​milionów jest wykorzystywane do nagród za staking. Podobnie jak w przypadku Bitcoina, stawki nagrody będą z czasem spadać wraz ze zbliżaniem się podaży do limitu (chociaż w znacznie płynniejszym tempie).

Oprócz ograniczonej podaży, jak w przypadku Bitcoin, Avalanche idzie o krok dalej, spalając tokeny AVAX za opłaty za wszelkiego rodzaju operacje w sieci podstawowej, takie jak opłaty transakcyjne, opłaty za subskrypcję za tworzenie podsieci i tworzenie łańcuchów bloków, a tym samym zwiększając niedobór AVAX dla wszystkich posiadaczy tokenów i tworząc presję deflacyjną.

podaż avax

Staking

Avalanche wykorzystuje do zabezpieczenia sieci model konsensusu proof-of-stake, w którym do uruchomienia walidatora potrzebujesz tylko 2 rdzeni procesora, 4 GB pamięci i 40 GB SSD. Rewolucyjny mechanizm konsensusu Avalanche jest w stanie skalować się do milionów walidatorów uczestniczących w konsensusie jednocześnie, oferując niezrównaną decentralizację.

Uruchamianie walidatora i staking z Avalanche zapewnia niezwykle konkurencyjne nagrody od 9,69% do 11,54% w zależności od okresu czasu, na który blokujesz środki. Maksymalną stawkę zarabia się stakując przez rok, a najniższą przez 14 dni. Nie ma również problemu slashingu, więc nie musisz się martwić awarią sprzętu lub błędem klienta, który powoduje utratę części lub całości stakowanej kwoty.

Obecnie minimalna kwota wymagana do stakingu, aby zostać walidatorem, to 2000 AVAX (może ona zostać z czasem zmniejszona wraz ze wzrostem ceny). Alternatywnie, walidatorzy mogą również pobierać niewielką opłatę, aby umożliwić użytkownikom delegowanie swoich udziałów w celu pomocy w pokryciu kosztów bieżących. Aby zobaczyć, ile nagród możesz zgarnąć jako węzeł, w porównaniu z delegowaniem, Możesz użyć tego kalkulatora.

Zachęcam wszystkich do uruchamiania własnych walidatorów tam, gdzie to możliwe, ale dla tych, którzy chcą delegować, aktualnie prowadzę węzeł z minimalnymi możliwymi opłatami i maksymalnym możliwym okresem obstawiania (1 rok), aby zmaksymalizować nagrody (możesz delegować na krótszy czas, jeśli chcesz). Możesz znaleźć mój węzeł tutaj, a jeśli jest pełny, obserwuj, kiedy delegacje się skończą, ponieważ wkrótce mogą pojawić się miejsca:

https://avascan.info/staking/validator/NodeID-MGrikMRTmooL1j7uawPHjaMS1cXkbewdb

Poniższy artykuł przedstawia krok po kroku proces konfigurowania walidatora na Microsoft Azure:

https://medium.com/@CryptoSeq/setting-up-an-avalanche-node-with-microsoft-azure-cheaper-than-aws-2683c5d3d197

Te doskonałe przewodniki pomogą Ci również uruchomić własny walidator

https://medium.com/avalabs/setting-up-an-aws-instance-with-avalanche-1effec72c666

https://medium.com/avalabs/staking-avax-by-validating-or-delegating-with-the-avalanche-wallet-f4d9adc182a6

https://medium.com/ava-hub/how-to-get-real-time-alerts-from-your-avalanchego-validator-node-8bb883144152


Podaż w obrocie dodatkowo zmniejszona przez staking

Ponieważ Avalanche używa Proof-of-Stake zamiast Proof-of-Work, duży procent podaży będzie stale blokowany. W dodatku, w przeciwieństwie do innych platform do stakingu, z których zwykle można uwolnić środki po kilku tygodniach, Avalanche zachęca do blokowania je przez dłuższy czas, aby otrzymać większe nagrody. Tak więc, po stakingu, aby otrzymać maksymalny wymiar nagrody, będziesz musiał zablokować swoje tokeny na rok. To dodatkowo zmniejsza dostępną podaż do sprzedaży, a prosta ekonomia podaży i popytu stwierdza, że ​​gdy podaż spada, a popyt pozostaje taki sam, cena wzrośnie. Jeśli podaż spada w połączeniu ze zwiększonym popytem (ponieważ ekosystem nadal się rozwija), cena rośnie szybciej.

Podsumowanie:

  • Avalanche tworzy doskonałą platformę płatniczą, obsługującą różnorodne aktywa dzięki rewolucyjnemu silnikowi konsensusu, przekraczając przepustowość na poziomie Visa, jednocześnie będąc w stanie pomieścić miliony walidatorów. Avalanche oferuje wysoce konfigurowalną, interoperacyjną „platformę platform” umożliwiającą innym projektom budowanie blockchainów, co powoduje duży popyt na token.
  • AVAX to token o ustalonej z góry podaży, który – podobnie jak w przypadku Bitcoina – powoduje niedobór i nie będzie cierpieć z powodu ciągłego rozwodnienia przez inflację.
  • Opłaty transakcyjne we wszystkich łańcuchach bloków w sieci podstawowej, opłaty za tworzenie i wydobywanie aktywów, tworzenie łańcuchów bloków i tworzenie podsieci ponoszone w AVAX, są spalane, co zmniejsza całkowitą podaż.
  • Avalanche tworzy Internet Finansów, oferujący najlepsze miejsce do tworzenia aplikacji DeFi, ale także tradycyjny rynek finansowy, na którym sam rynek instrumentów pochodnych jest wart setki bilionów dolarów i jest w stanie spełnić wymogi regulacyjne i adopcję na poziomie enterprise, generując dodatkowy popyt na token.
  • Staking, szczególnie we wczesnych latach, oferuje bardzo konkurencyjne stawki od 9,69% do 11,54%, zwłaszcza gdy cena AVAX może z czasem wzrosnąć z powodu wyżej wymienionych czynników, co czyni go doskonałą inwestycją długoterminową. Uruchomienie węzła walidatora umożliwia nie tylko otrzymywanie nagród w AVAX, ale również walidację innych podsieci w ekosystemie i otrzymywanie nagrów w tokenie natywnym dla ich podsieci.
  • Staking zachęca do blokowania dużych ilości tokenów przez długi czas, zmniejszając podaż w obiegu, a w połączeniu ze zwiększonym popytem na token ze względu na doskonałą użyteczność, cena prawdopodobnie znacznie wzrośnie.

Aby dowiedzieć się więcej o Avalanche, zapoznaj się z treścią następujących artykułów:

*poniższy artykuł jest tłumaczeniem opracowania zatytułowanego Why Avalanche (AVAX) has the potential to be an incredible store of value; źródło: link*

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze