Liczba ETH w rękach górników osiąga najwyższy poziom od 2016 r.

4 673

Saldo kryptowaluty na adresach górników ETH jest największe od czasu uruchomienia sieci. Według danych dostarczonych przez platformę analityczną Santiment, osiągnęło ono historyczny szczyt w wysokości 1,85 miliarda dolarów.

Analitycy Santiment twierdzą, że 532 750 ETH to największe saldo górników od 13 lipca 2016 r. Kwota ta stanowi około 0,45% całkowitej, znajdującej się w obiegu podaży ethereum, która wynosi obecnie 117,8 miliona ETH.

santiment
źródło: santiment.net

Praktyką stosowana przez górników jest cykliczna sprzedaż, aby pokryć wydatki, które obejmują koszty energii elektrycznej i sprzętu. Niechęć do sprzedaży sugeruje, że górnicy mogą spodziewać się kolejnych wzrostów ceny.

Hash rate Ethereum

Hash rate Ethereum, postrzegany jako odzwierciedlenie stanu i bezpieczeństwa sieci, spadł podczas exodusu górników z Chin. Pod koniec czerwca wskaźnik zanurkował do poziomu 477 TH/s, aczkolwiek w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł znacząco, bez problemu osiągając nowe szczyty. Od początku bieżącego roku wzrost ten liczony jest na poziomie 150%.

Stało się tak pomimo tego, że część ulokowanych w Chinach pul wydobywczych Ethereum odpadła z wyścigu o nagrody. W ostatnich tygodniach zawieszenie działalności ogłosiły SparkPool i BeePool. Co ciekawe, w związku z powyższym nie odnotowano zauważalnego spadku hash rate, który 5 października osiągnął nowy, rekordowy poziom 745 TH/s.

Całopalenie ETH

Górnicy zaczęli gromadzić ETH po hard forku London, który został przeprowadzony na początku sierpnia. Badania analityków giełdy Kraken sugerowały, że w wyniku spalania części opłat transakcyjnych górnicy spodziewali się dalszych wzrostów ceny (ze względu na potencjał wystąpienia deflacji).

Od czasu uruchomienia aktualizacji, spalonych zostało już ponad 475 000 ETH o wartości ponad 1,7 miliarda dolarów (dane Ultrasound.Money).

spalone eth
źródło: link

Co więcej, duży procent podaży został zablokowany na kontrakcie Eth2. Według danych beaconch.in, w stanie stakingu znajduje się aktualnie blisko 6,7% podaży (o. 7,9 miliona ETH). Przy obecnej cenie wynoszącej około 3668 dolarów odpowiada to wartości około 29 miliardów dolarów.

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze