Liczba ETH w rękach górników osiąga najwyższy poziom od 2016 r.

Saldo kryptowaluty na adresach górników ETH jest największe od czasu uruchomienia sieci. Według danych dostarczonych przez platformę analityczną Santiment, osiągnęło ono historyczny szczyt w wysokości 1,85 miliarda dolarów.

Analitycy Santiment twierdzą, że 532 750 ETH to największe saldo górników od 13 lipca 2016 r. Kwota ta stanowi około 0,45% całkowitej, znajdującej się w obiegu podaży ethereum, która wynosi obecnie 117,8 miliona ETH.

santiment
źródło: santiment.net

Praktyką stosowana przez górników jest cykliczna sprzedaż, aby pokryć wydatki, które obejmują koszty energii elektrycznej i sprzętu. Niechęć do sprzedaży sugeruje, że górnicy mogą spodziewać się kolejnych wzrostów ceny.

Hash rate Ethereum

Hash rate Ethereum, postrzegany jako odzwierciedlenie stanu i bezpieczeństwa sieci, spadł podczas exodusu górników z Chin. Pod koniec czerwca wskaźnik zanurkował do poziomu 477 TH/s, aczkolwiek w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrósł znacząco, bez problemu osiągając nowe szczyty. Od początku bieżącego roku wzrost ten liczony jest na poziomie 150%.

Stało się tak pomimo tego, że część ulokowanych w Chinach pul wydobywczych Ethereum odpadła z wyścigu o nagrody. W ostatnich tygodniach zawieszenie działalności ogłosiły SparkPool i BeePool. Co ciekawe, w związku z powyższym nie odnotowano zauważalnego spadku hash rate, który 5 października osiągnął nowy, rekordowy poziom 745 TH/s.

Całopalenie ETH

Górnicy zaczęli gromadzić ETH po hard forku London, który został przeprowadzony na początku sierpnia. Badania analityków giełdy Kraken sugerowały, że w wyniku spalania części opłat transakcyjnych górnicy spodziewali się dalszych wzrostów ceny (ze względu na potencjał wystąpienia deflacji).

Od czasu uruchomienia aktualizacji, spalonych zostało już ponad 475 000 ETH o wartości ponad 1,7 miliarda dolarów (dane Ultrasound.Money).

spalone eth
źródło: link

Co więcej, duży procent podaży został zablokowany na kontrakcie Eth2. Według danych beaconch.in, w stanie stakingu znajduje się aktualnie blisko 6,7% podaży (o. 7,9 miliona ETH). Przy obecnej cenie wynoszącej około 3668 dolarów odpowiada to wartości około 29 miliardów dolarów.

źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze