Trzy czarne kruki przysiadły na wykresie BTC | Złowróżebny omen czy strachy na lachy?

4 436

Zaledwie kilka dni temu bitcoin zamknął trzecią miesięczną świecę na czerwono. Trzy czerwone świece z rzędu utworzyły formację „trzy czarne kruki”. Jej wystąpienie na wykresie jest odbierane jako sygnał do poważnego odwrócenia trendu i pogłębienia spadków. Czy tak się stanie?

Trzy czarne kruki na wykresie bitcoina – jak do tego doszło?

Przez cały 2019 r. bitcoin wykazywał tendencję wzrostową, a u szczytu przyniósł inwestorom, którzy kupili dołek bessy nawet 350% zwrotu. Ale pod koniec czerwca dynamika Bitcoina zaczęła słabnąć. W efekcie zobaczyliśmy BTC poruszającego się w coraz węższym zakresie ceny.

Lipiec zamknął się pierwszą miesięczną czerwoną świecą w tym roku. To było pierwsze LH. Kolejny rajd w sierpniu zaowocował kolejnym lower high i kolejną czerwoną świecą na zamknięciu. W tym momencie stało się jasne, że kurs bitcoin porusza się wzorem trójkąta, jednak nie było wiadomo, w którym kierunku nastąpi wybicie tej formacji.

Wygląda na to, że byki cały czas czekały i wierzyły m.in. w Bakkt. Kiedy 23 września uruchomiono platformę szybko okazało się, że były to raczej płonne nadzieje. W konsekwencji niskich wolumenów i niespełnionych oczekiwań, niedźwiedź walnął kurs BTC łapą w głowę i strącił go w dół wykresu. Kurs bitcoina spadł z poziomu 10 000 USD do blisko 8000 USD w niespełna 48 godzin.

Kolejnym ruchem rynku było wywołanie presji na sprzedaż w obawie przed tym, że ucieczka kursu w górę jest raczej skazana na porażkę. No i stało się. Wrześniowa świeca ponownie zamknęła się kolorem czerwonym. To była (jest) trzecia taka świeca z rzędu. To z kolei może spowodować silne spadki w nadchodzących tygodniach i miesiącach.

btc usd trzy czarne kruki
Wykres kursu BTCUSD od TradingView

Złowróżebne kruki | Czy wrócimy do krypto zimy?

W Wikipedii znajdziemy definicję, która określa trzy czarne kruki jako formację świec japońskich, która „wskazuje na silne odwrócenie cen z rynku byka na rynek niedźwiedzia”. Najczęściej – choć nie zawsze – układ ten występuje na szczycie trendu wzrostowego i sygnalizuje silne odwrócenie.

Definicja Investopedii uzupełnia książkowy obraz definicji formacji „trzy czarne kruki” o informacje odnośnie wolumenu:

Analiza wolumenu może poprawić wyniki analizy trzech czarnych kruków. Wolumen podczas trendu wzrostowego prowadzącego do wzorca jest stosunkowo nisko, a trzyświecowy pattern notuje stosunkowo wysoki poziom głośności podczas sesji. W tym scenariuszu trend wzrostowy został ustalony przez małą grupę byków, a następnie odwrócony przez większą grupę niedźwiedzi.

Oczywiście, ponieważ rynki są takimi, jakimi są, może to również oznaczać dużą liczbę mniejszych, byczych traderów, którzy szturmują swoich antagonistów, za którymi idzie duży wolumen niedźwiedzich trejdów. Rzeczywista liczba uczestników rynku ma mniejsze znaczenie niż wolumen, który każdy z nich przynosi.

źródło: tutaj

Podobnie jak wiele innych formacji świecowych, również trzy czarne kruki potrzebują potwierdzenia. To potwierdzenie wiąże się z gwałtownym spadkiem kursu. Jednak podczas trejdu tym schematem inwestorzy powinni uważać na oznaki wyprzedania rynku przed dalszym spadkiem. Dość często objawia się to trzema wzrostowymi świecami z rzędu, co oznacza częściowe wyczerpanie presji sprzedażowej.

btcusd 5-10-2019
Wykres kursu BTCUSD od TradingView

Trzy czarne kruki potrzebują potwierdzenia

Potwierdzenie formacji trzech czarnych kruków jest znacznie łatwiejsze dzięki zastosowaniu innych wskaźników. Dalsze dodawanie wiary w teorię, że ten niezwykle niedźwiedzi i potężny model mógł powstać na wykresach kursu bitcoin, jest często potwierdzany spełnieniem określonych warunków przez MACD, czy Stochastic RSI.

Każdy z trzech wskaźników okazał się niedźwiedzi w miesięcznych ramach czasowych (widać to wyraźnie na wykresie powyżej). To sugeruje, że trend zmienia się w znaczący sposób.

Łącząc wszystkie powyższe obserwacje i wnioski razem wydaje się, że kolejne ruchy kursu BTC nie wyglądają zbyt optymistycznie. Co na to flagowi analitycy Bithub? Jeśli jeszcze nie czytaliście, co na temat aktualnej sytuacji rynkowej sądzą Jurek S. i Stokarz, teraz możecie sobie przypomnieć. Przy okazji – dajcie znać w komentarzach, jakie są Wasze odczucia odnośnie trzech czarnych kruków na wykresie bitcoina?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

źródło grafiki tytułowej: tutaj

Komentarze