Analiza Techniczna Rynku Kryptowalut #3 | Analiza Wideo BTC, BTC.D, BNB, ETH, LTC, XRP, IOTA.

Witam Was w kolejnej, trzeciej edycji poniedziałkowej analizy technicznej portalu Bithub.pl!

Na wstępie dziękuje za uwagi dotyczące prezentacji tekstu. Pierwsza z nich dotyczyła wielkości oznaczeń, tak, żeby były one bardziej widoczne na wykresie, a druga zbyt niskiego poziomu dźwięku w nagraniach. Nad tym również pracuję. Przypominam, ze jeśli chcecie przedstawić mi jakieś uwagi lub pytania, kierujcie je bezpośrednio na e mail: jurek.s@bithub.pl. Niestety, przez względy techniczne nie jestem wstanie udzielać Wam odpowiedzi za pośrednictwem komentarzy pod tekstem.

A więc zaczynamy. Z poprzednich prezentacji dowiedzieliście się, że Bitcoin znajduje się w długo terminowym trendzie wzrostowym. W ujęciu średnioterminowym trwa korekta wyższego rzędu pierwszej fali wzrostowej. Zdecydowanie cena znajduje się w drugiej fali korekty, którą oznaczyliśmy jako falę B w trój falowym oznaczeniu korekty A,B,C ( wyższego rzędu) . Pamiętajmy, że duża fala B również posiada w swojej budowie WYRAŹNE trzy fale, które oznaczamy jako małe a,b,c. Zagłębiając się w strukturę fali B skomponowaliśmy dwa możliwe scenariusze. Oznaczmy je jeszcze raz na rysunkach:

analiza wideo Bitcoin
Wykres Bitcoin od TradingView

VS

Analiza techniczna bitcoin
Wykres Bitcoin od TradingView

Który scenariusz zwycięży?

Wg mnie Scenariusz 1 ma prawdopodobieństwo 60-70 % realizacji. Zmniejszę ten parametr do 50-60 % jeśli zostanie wybita linia trendu spadkowego zaznaczona na czerwono. Szala się przechyli i Scenariusz 2 uznam za bardziej prawdopodobny ( 60 – 70%), gdy poza linią trendu cena wybije opór zaznaczony czerwoną przerywaną linią oraz kolejny szczyt oznaczony w Scenariuszu 2 jako b’. 90% przekonania zdobędę dopiero, gdy cena zbliży się do szczytu oznaczonego jako a (wewnętrzne), co nie znaczy, że pozycji na wzrosty nie zajmę już wcześniej, mając przekonanie 60-70 % do Scenariusza 2.

Podsumowując. Nadal jednak uważam, że w tej chwili Scenariusz 1 jest dominujący i tej wersji się trzymam.

Moja teoria LUK

Już wcześniej wspominałem Wam, że w platformie MT4, podczas sesji weekendowych tworzą się tzw. luki w wykresie. W dużym skrócie cały rynek Forex dąży do domknięcia tych luk. Co prawda nie zawsze tak się dzieje. Taka sytuacja ma miejsce dopiero wtedy, gdy cena zgodnie z trendem zmierza w stronę pozostawionych luk. Zobaczcie jak to wygląda na wykresie:

analiza MT4 bitcoin
Wykres BTC z MT4

Gdyby mój Scenariusz 1 miałby się zrealizować, cena zamknęłaby wszystkie powstałe luki na wykresie i mogła by podążać ku gorze bez presji powracania do tych poziomów. Na pewno trzeba brać pod uwagę, że cała- „lwia” część uczestników rynku Forex widzi tę zależność.

Ostatnie spojrzenie na falę B

Teraz spójrzmy na wykres w interwale tygodniowym, trochę na „chłopski” rozum:

BTC analiza

Komentarz umieściłem bezpośrednio na rysunku.

Kiedy wreszcie koniec korekty?

Obiecałem jeszcze powiedzieć o przewidywanym terminie zakończenia całej korekty. Jak mówiłem, nie znam metodologii określania ram czasowych na wykresie choć wiem, że taka istnieje, ale zastanówmy się chwilę. Wiemy, że fala A się zakończyła i trwała równo 12 miesięcy. Wiemy też, że jesteśmy w mniej więcej połowie cyklu fali B, który do dziś trwa ok. 9 miesięcy. Możemy zatem przypuszczać, że cała fala B zakończy się po 12-18 miesiącach. Następnie cena wykona ostatnią falę korekty C przed najsilniejszym uderzeniem w „trójce” wyższego rzędu. Skoro fala A trwała 12 miesięcy i fala B potrwa 12-18 miesięcy to podobny okres przyznałbym fali C. Podsumowując, wg mnie pełny cykl korekty wyższego rzędu potrwa łącznie 36-48 miesięcy. Nanieśmy to szybko na wykres. Korekta rozpoczęła się w grudniu 2017 roku, a zatem z moich szacunków wynika, że jej zakończenie powinno nastąpić między grudniem 2020r. a czerwcem 2021r.

czas bitcoin korekta

Oczywiście teraz głos podniosą fundamentaliści 🙂 A co ze zbliżającym się halvingiem ? Nie wiem. Na ten temat nie chcę spekulować. Wielokrotnie już analiza techniczna krzyżowała się z analizą fundamentalną i wynikały z tego rożne, ciekawe historie, dlatego to już oceńcie sami. Lub, po prostu: czas pokaże 🙂

Na koniec. Ten artykuł piszę w środę 18.09.2019. Być może w niedzielę, kiedy będę robił nagranie z analizą bieżącej sytuacji na rynku, wiele się już wyjaśni.

A teraz zapraszam do obejrzenia bieżącej sytuacji na rynku.

Errata: w 1 min.11 sec. nagrania miałem na myśli „strefę podaży” a nie jak powiedziałem „strefę popytu” – oczywista omyłka.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze