Stablecoiny | 7 miliardów $ w gotowości, by zalać rynek kryptowalut?

Łączna kapitalizacja rynkowa wszystkich stablecoinów osiągnęła ATH w wysokości ponad 7 miliardów dolarów.

Od chwili, gdy bitcoin spadał równolegle z tradycyjnymi rynkami finansowymi nie widać, póki co, zbytnich oznak ożywienia. W cieniu niepewności pojawiają się zwyżkowe projekcje przez wzgląd na ogromne ilości pieniędzy lokowanych w stablecoiny, które tylko czekają, by zalać rynek kryptowalut.

Według Bloqport inwestorzy czekają na odpowiedni moment, w którym potwierdzi się bitcoinowy dołek. Bitcoin, jak pamiętamy, spadł na chwilę do 3700 $. Dość szybko odrobił straty (do 5000$), nie wybił się jednak na żaden wyższy, znaczący poziom. Inwestorzy zastanawiają się, że 3700 było tym momentem, w którym należało „wchodzić w BTC”. Czy rynek może jeszcze nas zaskoczyć?

Stablecoiny, stablecoiny…

Według Bloqport, obecnie na giełdach znajduje się ponad 7 miliardów dolarów w stablecoinach. Tylko w ostatnim miesiącu odnotowano wzrost udziału wartości w tym zakresie o 1,5 miliarda dolarów. Aktualnemu wzrostowi stablecoinowych depozytów na giełdach przewodzi oczywiście Tether (USDT).

Halving Bitcoina już za niecałe 43 dni. Kryptowaluta zdaje się jednak zbytnio tym nie przejmować – przynajmniej na razie. Zastanawialiśmy się nad tym jeszcze przed spadkami, na początku lutego:

Oczywiście, wiąże się z tym wiele wątpliwości i „znaków zapytania”:

Nawet jeśli sytuacja cenowa BTC się poprawi i kurs wzrośnie, niektórzy są zdania, że bitcoin nie wyznaczył jeszcze dna.

Jakie jest Wasza opinia na ten temat? Zachęcamy do dyskusji.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze