Popularne tokeny metaverse

12 399

Inwestorzy, którzy podobnie jak Grayscale wierzą w potencjał metaverse, często szukają pomysłu na to, w jaki sposób uzyskać ekspozycję związaną z wirtualnymi światami.

Najprostszym sposobem jest zakup tokenów typu MANA, RNDR, ATLAS oraz GENE (oczywiście lista jest o wiele dłuższa i każdy może znaleźć dla siebie coś interesującego), szczególnie że można je łatwo dostać na popularnych giełdach.

Czy warto teraz inwestować w projekty metaverse?

Odkąd Mark Zuckerberg ogłosił, że Facebook zmienia nazwę na Meta, kursy projektów związanych z metaverse zaczęły rosnąć. W ciągu zaledwie miesiąca, pomimo obecnych spadków na rynku kryptowalut, wspomniane na początku tokeny odnotowały naprawdę imponujące wzrosty:

  • Decentraland (MANA) +531%
  • Render Token (RNDR) +653%
  • Star Atlas (ATLAS) +127%
  • Genopets (GENE) +161% (token notowany jest dopiero od 18 listopada)

Biorąc pod uwagę tak duże wzrosty, można założyć, że część inwestorów będzie teraz chciała zrealizować zysk, co przy większych sprzedażach mogłoby wpłynąć na spadek kursów.

Z drugiej strony nie bez powodu Grayscale wróży branży metaverse wycenę na poziomie 1 biliona dolarów, kilka dni temu została sprzedana wirtualna działka za 2,4 miliona dolarów, a dodatkowo cała branża metaverse znajduje się na wczesnym etapie rozwoju.

Tym samym pomimo kilkusetprocentowych wzrostów zainwestowanie w dobrze wybrane projekty metaverse może okazać się przysłowiowym strzałem w dziesiątkę.

Należy jednak pamiętać o konieczności samodzielnego przeanalizowania projektów. W przypadku wspomnianych tokenów możesz zacząć od zapoznania się z artykułami dostępnymi na łamach BitHub.

Artykuły poświęcone Decentraland

Informacje na temat gry Star Atlas

Po informacje na temat Genopets (GENE) i Render Token (RNDR) można zajrzeć na strony projektów lub obserwować ich konta na Twitterze. Jeżeli chodzi o Render Token, warto zwrócić uwagę na zakładkę Team (z projektem związani są między innymi: J.J. Abrams, Brendan Eich i Beeple).

Gdzie szukać tokenów metaverse?

Inne przykłady interesujących projektów znajdziesz w zestawieniu Top 10 projektów metaverse, o których istnieniu warto wiedzieć. Możesz również sprawdzić popularne tokeny z tej kategorii na https://www.coingecko.com/pl/categories/metaverse.

Co sądzisz o tego typu tokenach? Czy znajdują się w twoim portfelu?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze