Rekordowa sprzedaż gamingowych NFT: 3 000 000 USD za statki do Star Atlas

1 644

Gamingowa gildia The Club zainwestowała 3 miliony USDC w NFT metaversu Star Atlas.

Jeśli jeszcze tego nie wiesz, Star Atlas to kosmiczny metaverse zbudowany na blockchainie Solana. Wśród zasadniczych celów przyszłej rozgrywki wymienić można chociażby eksplorację przestrzeni kosmicznej, podbój terytorialny, walkę o dominację polityczną i wiele więcej.

Niedawno ustanowiono nowy rekord wartości NFT zakupionych kiedykolwiek w ramach jakiejkolwiek gry. Poprzedni rekord należał do Axie Infinity, w której wcześniej w tym roku sprzedano dziewięć landów za 1,5 miliona dolarów.

TheClubGuild wydała 3 miliony USDC na zakup statków w Star Atlas
w ramach Galactic Asset Offering (GAO), obejmujący wszystkie dostępne rodzaje „standardowych” statków, a także 12 statków klasy commander w cenie 80-100 tys. USD za egzemplarz.

The Club to aktualnie największa gildia graczy pod względem wielkości aktywów w metawersie Star Atlas. Znana i potwierdzona wartość posiadanych przez nich aktywów opiewa na ponad 6 milionów dolarów (nie licząc zakupu, o którym tu mówimy).

W skład gildii wchodzi szereg profesjonalistów z branży e-sportu, koderów, CTO, artystów. Są to użytkownicy posiadający rozległą wiedzę na temat technologii blockchain, finansów, inwestycji i gier opartych o NFT. Misją TheClubGuild jest dzielenie się wiedzą nie tylko z członkami, ale także z graczami spoza gildii. Jednym z ich ostatnich osiągnięć jest aplikacja Metaverse Explorer
(explorer.staratlas.club), bardzo przydatne narzędzie do śledzenia danych odnośnie udziałów poszczególnych frakcji oraz ich zasobów w ekosystemie Star Atlas.

star atlas udziały
źródło: link

Czekając na Star Atlas…

Zabezpieczenie dodatkowych zasobów w Star Altas ma na celu poprawę obecność gildii w metaversie i umożliwienie jej promocji wśród przyszłych członków.

Rekordowy zakup otwiera również nowe perspektywy dla samego rynku tokenów niewymienialnych i wysyła wyraźny sygnał graczom odnośnie wiary w sukces metaversu Star Atlas.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze