Grayscale Investments stawia na Solanę

Dzięki kwartalnemu rebalansowaniu, Solana (SOL) i Uniswap (UNI) po raz pierwszy trafiły do portfela Grayscale.

Aktualny udział SOL w portfelu Grayscale Investments wynosi 3,24%. W przypadku UNI jest to 1,06%.

Grayscale inwestuje w SOL

Kwartalne rebalansowanie polega na zmniejszeniu ilości niektórych aktywów w celu nabycia nowych kryptowalut. Tym razem Grayscale Investments uzyskał kapitał z portfeli związanych z Litecoinem (LTC) oraz Bitcoinem (BTC), a środki zostały przeznaczone na zakup Solany (SOL) i Uniswap (UNI).

Biorąc pod uwagę niedawne ATH na Solanie (zobacz również: Solana coraz wyżej | SOL na 7 miejscu TOP 10 aktywów cyfrowych) oraz to, że od dłuższego czasu instytucje mają coraz większy apetyt na Solanę, Grayscale Investments dość późno zainwestował w SOL. Z drugiej strony może to oznaczać, że według osób zarządzających składem portfela inwestycyjnego Grayscale Investments inwestowanie w popularną kryptowalutę wciąż może przynieść atrakcyjne zyski.

Produkty inwestycyjne Grayscale Investments

Założony w 2013 roku Grayscale Investments oferuje inwestorom dostęp do wielu produktów inwestycyjnych związanych z kryptowalutami. Najpopularniejszym z nich jest fundusz Grayscale Bitcoin Trust (zobacz również: Byczo jak diabli | Morgan Stanley raportuje ponad 1 000 000 akcji w bitcoinowym funduszu Grayscale). Pomiędzy sierpniem a wrześniem jego wartość wzrosła o ponad 5 miliardów dolarów i obecnie wynosi prawie 47 miliardów dolarów. Wartość funduszu opartego na Ethereum (ETH) przekroczyła natomiast 12 miliardów dolarów.

Co z ETF od Grayscale Investments?

Grayscale Investments jest firmą, po której wielu obserwatorów rynku spodziewa się wprowadzenia ETF na BTC. Opisywane wczoraj przesunięcie terminów ETF-ów nie uwzględnia jednak zgłoszenia Grayscale. Osoby związane Grayscale uważają jednak, że właściwym pytaniem nie jest to, czy ETF powstanie, tylko kiedy dokładnie się to wydarzy.

Biorąc pod uwagę kwoty, którymi zarządza firma, przesunięcie 3,24% środków w Solanę (SOL) i 1,06% w Uniswap (UNI) to dobra wiadomość dla inwestorów, którzy wybrali te projekty. Wcześniej Grayscale Investments nie krył swojego zainteresowania Ethereum, o czym pisaliśmy między innymi w artykule: Grayscale zwiększa wymiar inwestycji w ethereum do 10 miliardów dolarów.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze