Instytucje mają coraz większy apetyt na Solanę

Instytucje wykazują się coraz większym zainteresowaniem instrumentami inwestycyjnymi Solana. 86,6% ubiegłotygodniowych wpływów instytucjonalnych do produktów tego rodzaju dotyczyło właśnie SOL.

Solana na radarze instytucji

Może się wydawać, że inwestorzy instytucjonalni zainteresowali się Solaną (SOL) w obliczu spłaszczenia popytu na ekspozycję na ether (ETH) i bitcoin (BTC). W produktach inwestycyjnych SOL ulokowano aż 86,6% całkowitych, tygodniowych wpływów do śledzących jej poczynania, kryptowalutowych produktów inwestycyjnych.

Zgodnie z treścią raportu CoinShares Digital Asset Fund Flows Weekly z 14 września, produkty inwestycyjne Solana (SOL) odnotowały między 6 a 10 września wpływy w wysokości 49,4 miliona dolarów. Łączne, tygodniowe wpływy do kryptowalutowych produktów inwestycyjnych wyniosły 57 milionów dolarów. SOL odnotowała w tym względzie wzrost o 275% z tygodnia na tydzień, co stanowi 86,6% całkowitego wolumenu wpływów.

Połączenie aprecjacji cen i wpływów środków instytucjonalnych do produktów inwestycyjnych SOL sprawia, że ​​AUM Solany osiągnęła poziom 97 milionów dolarów, co jest piątym co do wielkości wynikiem spośród wszystkich produktów inwestycyjnych”.

Tygodniowy spadek ekspozycji instytucji na BTC, ETH, ADA…

Produkty aktywów cyfrowych odnotowały zwiększony wolumen wpływów już czwarty tydzień z rzędu, a popyt na altcoiny znacznie przewyższył apetyt na produkty BTC, które odnotowały wpływy w wymiarze „zaledwie” 200 000 USD.

Wpływy zostały również częściowo skompensowane przez tych inwestorów instytucjonalnych, którzy w towarzystwie tygodniowych spadków ceny ETH w wymiarze około 10% zmniejszyli swoją ekspozycję na ether do poziomu 6,3 mln USD.

Pomimo długo oczekiwanego wprowadzenia smart kontraktów przez Cardano (ADA), przepływy instytucjonalne w produktach śledzących ADA odnotowały 46% spadek wpływów w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Produkty z wieloma aktywami, Ripple (XRP), Polkadot (DOT) i Bitcoin Cash (BCH) odnotowały wpływy odpowiednio 3,2 mln USD, 3,1 mln USD, 1,7 mln USD i 600 000 USD.

Przegląd sytuacji na rynkach instytucjonalnych

Według szacunków CoinShares, inwestorzy instytucjonalni reprezentują obecnie łącznie 56,3 miliarda dolarów AUM, co oznacza spadek o 9% w porównaniu z poprzednim tygodniem.

Z CoinShares XBT i Purpose odpłynęło odpowiednio 24,7 mln USD i 45,5 mln USD, podczas gdy 21Shares, ETC Group i CoinShares odnotowały wpływy w wymiarach (odpowiednio) 75 mln USD, 13 mln USD i 6,1 mln USD.

Czołowy menedżer instytucjonalny Grayscale utrzymał swoją dominującą pozycję, reprezentując 74% sektorów AUM z 41,8 mld USD.

Warto wspomnieć, że Grayscale ogłosiło wczoraj partnerstwo z fintechowym dostawcą aktywów iCapital Network. Transakcja umożliwi doradcom iCapital zaoferowanie klientom o wysokiej wartości netto dostępu do usług cyfrowych aktywów Grayscale poprzez zdywersyfikowaną strategię inwestycyjną ważoną kapitalizacją rynkową.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze