Byczo jak diabli | Morgan Stanley raportuje ponad 1 000 000 akcji w bitcoinowym funduszu Grayscale

Czy treść zgłoszenia Morgan Stanley do SEC wywoła nową falę adopcji podobną do tej, która na początku 2021 roku wyniosła cenę BTC na nieznane dotąd szczyty?

Morgan Stanley ma ponad milion akcji GBTC

Zgodnie z treścią zgłoszenia przedstawionego amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), gigant bankowy Morgan Stanley posiada niemałą ekspozycję na bitcoin za pośrednictwem Grayscale Bitcoin Trust (GBTC).

W pakiecie dokumentów przedłożonych SEC znajduje się informacja o tym, że ponad 30 funduszy Morgan Stanley jest w posiadaniu dużych ilości akcji GBTC. Największym udziałowcem wydaje się być w tym zakresie Morgan’s Insight Fund z ponad 928 051 akcji GBTC o wartości około 36 milionów dolarów. Według aktualnych w tej chwili cen, stanowi to równowartość ponad 700 bitcoinów (BTC).

Morgan Stanley Institutional Fund Inc, Morgan Stanley Institutional Trust, Morgan Stanley Variable Insurance Fund i inne również ulokowały w produktach inwestycyjnych Grayscale niemałe kwoty.

Droga do bitcoina

W dniu 28 czerwca 2021 r., kiedy król kryptowalut kosztował około 30 000 USD, Morgan Stanley ujawnił dużą pozycję na GBTC za pośrednictwem swojego funduszu Europe Opportunity Fund. Bank posiadał wówczas 28 298 akcji GBTC, wycenionych na 1,3 miliona dolarów.

Nie dalej jak wczoraj, 25 sierpnia, MacroScope poinformował, że bank ujawnił aktualny wymiar ekspozycji na bitcoin, który posiada za pośrednictwem produktu inwestycyjnego Grayscale.

Warto przypomnieć, że kilka miesięcy wcześniej gigant bankowy stał się pierwszą instytucją finansową z siedzibą w USA, która zaoferowała swoim klientom możliwość inwestycji w oparciu o bitcoinowe fundusze.

Morgan Stanley ma coraz większy apetyt na bitcoin

Oprócz posiadania dużej pozycji w Grayscale Bitcoin Trust, Morgan Stanley inwestuje w firmy oparte na kryptowalutach. W kwietniu bieżącego roku, bank zwiększył wymiar zainteresowania bitcoinem poprzez 12 produktów inwestycyjnych.

Morgan Stanley był również głównym inwestorem w firmę kryptowalutową wspieraną przez Coinbase. Chodzi o opartą na blockchain platformę Securitize, którą Morgan Stanley wsparł w zakresie 48 milionów dolarów pozyskanych w ramach rundy finansowania serii B.

W obecnych warunkach nie jest już bynajmniej tajemnicą, że Wells Fargo, JP Morgan, Goldman Sachs i praktycznie każdy większy bank w USA wydaje się chcieć rozszerzyć swoją ekspozycję na bitcoina poprzez różne inwestycje.

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze