Grayscale zwiększa wymiar inwestycji w ethereum do 10 miliardów dolarów

Ethereum stanowi dużą część portfolio Grayscale. Z niedawnego raportu wynika, że ​​fundusz zarządza obecnie ponad 3 milionami ETH o wartości ponad 10 miliardów dolarów. To sprawia, że Grayscale jest jednym z największych posiadaczy ethereum w branży.

Zarządzający aktywami zwiększał stopniowo swoją ekspozycję na ETH, dodając w lutym do swojego portfela prawie 20 000 ETH. Ostatnie doniesienia poświadczają, że od czasu publikacji ostatniego raportu firma z Nowego Jorku powiększyła swoje swoje portfolio o kolejne zasoby kryptowalutowe, czym zwiększyła wartość wszystkich zarządzanych aktywów z 33 miliardów dolarów do 41,4 miliardów dolarów.

Nie tylko Ethereum

Fundusz zaczął oferować inwestorom sposób na inwestowanie w bitcoin za pośrednictwem giełdy. Jednak z biegiem lat, Grayscale dodała do swojej oferty więcej aktywów cyfrowych, aby zapewnić inwestorom większą ekspozycję na rynki. Grayscale zarządza portfolio, na które składa się wiele kryptowalut. Aktywa, którymi się interesuje, obejmują bitcoin, ethereum, litecoin, ethereum classic i wiele innych.

grayscale AUM
źródło: Grayscale

Oprócz 10 miliardów dolarów w ETH i 29 miliardów w BTC, Grayscale posiada również w swoim portfolio ponad 700 milionów dolarów w ETCi ponad 300 milionów dolarów w LTC. Wielkość zarządzanych aktywów stawia Grayscale na pierwszym miejscu peletonu największych firm zarządzających aktywami kryptowalutowymi na świecie.

Grayscale weszła również w świat DeFi. Miało to miejsce w lipcu, kiedy firma uruchomiła nowy fundusz DeFi. Był to pierwszy fundusz tego typu w historii firmy. Powstał w oparciu o indeks Coindex DeFi Index.

Struktura AUM Grayscale

Chociaż Ethereum stanowi dużą część portfela Grayscale, bitcoin nadal pozostaje na szczycie listy. Zasoby BTC Grayscale wynoszą ponad 640 000 cyfrowych monet, co daje łączną wartość prawie 30 miliardów dolarów. Zasoby ETH stawiają tę kryptowalutę na drugim miejscu w portfelu Grayscale, tuż za bitcoinem.

Fundusz skorzystał z pewnością również na obecnej hossie. Cena ethereum wzrosła w ciągu ostatnich trzech tygodni dość znacząco. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, ETH kosztuje 3331 USD.

cena eth
kurs ETH/USD źródło: link

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze