Grayscale | Anatomia bitcoinowego hegemona

2 874

Wartość aktywów kryptowalutowych zarządzanych przez Grayscale Investments przekroczyła 13 miliardów dolarów.

W niecały miesiąc, firma dołożyła do zarządzanych przez siebie aktywów kwotę 1 miliard dolarów w kryptowalutach, korzystając z ożywienia branży.

Bitcoin utrzymuje ogromną przewagę

Fundusz Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) stanowi 83 procent wyżej wymienionej kwoty 13 miliardów dolarów, pozostając zdecydowanie najpopularniejszą opcją dla inwestorów kryptowalutowych:

grayscale
źródło: Grayscale

Jednak, jak zauważył dyrektor zarządzający Grayscale, Michael Sonnenshein, pojawiają się również nowi inwestorzy, którzy są zainteresowani „wyłącznie Ethereum”:

„W ciągu 2020 roku dostrzegliśmy nową grupę inwestorów, którzy interesują sięsię Ethereum, a w niektórych przypadkach wyłącznie Ethereum. Istnieje coraz większe przekonanie, że ETH jest klasą aktywów. Rozwój tej klasy aktywów będzie nadal się umacniał”.

W ciągu zaledwie jednego miesiąca Grayscale zdołało zgromadzić 365 000 ETH (213 milionów dolarów w momencie publikacji). Ogólnie rzecz biorąc, Grayscale Ethereum Trust (ETHE) zarządza ETH o wartości 1,7 miliarda USD.

Wyprzedzając Ethereum Classic, Litecoin ma obecnie trzeci, co do wielkości, udział w funduszu z 74,3 mln USD AUM.

Rekordowe wpływy

Jak zadeklarował Barry Silbert, dyrektor generalny Digital Currency Group, spółki macierzystej Grayscale, rodzinie funduszy kryptowalutowych wystarczyło zaledwie pięć miesięcy, aby zwiększyć wpływy o 5,4 miliarda dolarów.

Silny wzrost napływu inwestycji zbiegł się w czasie z historycznym wzrostem wartości BTC. Tylko od 1 listopada tego roku, wartość wiodącej kryptowaluty wzrosła o ponad 41 procent.

Wraz z początkiem grudnia firmy zarządzające aktywami kryptowalutowymi miały już swój drugi najlepszy tydzień, czerpiąc korzyści z malejącego popytu na złoto.

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze