Solana coraz wyżej | SOL na 7 miejscu TOP 10 aktywów cyfrowych

2 791

SOL zajmuje coraz wyższe miejsce nw zestawieniu aktywów cyfrowych o największej kapitalizacji rynkowej. Ostatnim ruchem Solana zamieniła się miejscami z DOGE, plasując się tym samym na 7 miejscu.

solana dogecoin flip
źródło: link

Solana odnotowała w ostatnich tygodniach wyraźnie odczuwalny wzrost wartości, przekraczając 300% w ciągu ostatnich 30 dni. SOL wielokrotnie wyznaczała w tym okresie nowe, rekordowe poziomy ceny, rosnąc od 1 sierpnia z około 35 USD za monetę do nowego ATH na poziomie powyżej 136 USD, które rynek ustanowił we wtorek. W ciągu ostatnich 24 godzin Solana zyskała kolejne 19%. Warto przypomnieć, że nie dalej jak w poniedziałek, kurs SOL względem dolara amerykańskiego złamał po raz pierwszy psychologiczną granicę 100 USD:

Z drugiej strony Dogecoin wzrósł w ciągu ostatnich 30 dni o 46%. Wzrosty na tym rynku były dość gwałtowne już od początku roku, z 0,0055 USD 1 stycznia do obecnej ceny, utrzymującej się na poziomie 0,29 USD. To wzrost o 5200%, aczkolwiek warto pamiętać, że Dogecoin wciąż jest prawie 60% niżej od swojego ATH (0,73 USD), które zostało odnotowane w maju. Kapitalizacja rynkowa Solany – czyli całkowita ilość monet pomnożona przez obecną cenę – wynosi teraz 39,2 miliarda dolarów w porównaniu do 38,7 miliarda dolarów dla Dogecoin.

Solana kontra Ethereum

Solana to obecnie jedna z wiodących platform smart kontraktów, a niektórzy komentatorzy upatrują w niej rywala Ethereum. Smart kontrakty zasilają zdecentralizowane aplikacje (dapps), protokoły sektora zdecentralizowanych finansów (DeFi) i tokeny niewymienialne (NFT).

Chociaż Ethereum ma ogromną przewagę wśród blockchainów wykorzystujących smart kontrakty, sieć jest często przeciążona aktywnością, co powoduje wzrost opłat za gas za transakcje – szczególnie w obliczu obecnego boomu na rynku NFT. Ponadto obecny model wydobycia ETH w Ethereum wymaga zużycia dużych pokładów energii. Ma się to zmienić wraz z nadchodzącą zmianą modelu kosensusu Ethereum z PoW na PoS.

Z archiwum Bithub:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze