Acala zwycięzcą pierwszej aukcji parachain na Polkadot

6 111

Zwycięzcą pierwszej w historii aukcji parachain na Polkadot okazał się protokół DeFi o nazwie Acala Network.

Acala, kompatybilny z Ethereum protokół DeFi do skalowania zdecentralizowanych aplikacji, wygrał pierwszą aukcję parachain na Polkadot z wynikiem 32 515 989 DOT (1 250 895 296 USD) stakowanym przez ponad 81 000 członków społeczności.

Środki zostaną wykorzystane na realizację wielu ważnych celów. W pierwszej kolejności na uruchomienie stablecoina w sieci Polkadot i zbudowanie zdecentralizowanej giełdy (DEX).

Kto następny?

Już w ubiegłym tygodniu Acala mogła poszczycić się wartością stakowanych na jej rzecz DOT w wymiarze ponad 600 milionów dolarów. Nie powinien zatem dziwić fakt, że jako najbardziej prawdopodobnego zwycięzcę aukcji parachain społeczność Polkadot typowała właśnie Acala.

Protokół zostanie wprowadzony 18 grudnia wraz z pozostałymi pięcioma zwycięzcami aukcji. Z aktualnego stanu danych wynika, że kolejnym wygranym stanie się Moonbeam, który osiągnął ponad 5 milionów transakcji w swojej sieci i stał się już wiodącym parachainem w Kusama – siostrzanej sieci Polkadot.

Do tej pory Moonbeam zebrał w ramach swojej aukcji 34,39 miliona DOT wartych około 1,35 miliarda dolarów od ponad 46 000 zainteresowanych. Za każdy DOT, który zablokowali w ramach aukcji, inwestorzy otrzymają token Moonbeam (GLMR). „Pula nagród” opiewa na 100 milionów GLMR, co stanowi 10% podaży tokena ustalonej na 1 miliard. Inflacja GLMR wynosi 5% rocznie.

Więcej na temat „perełek Polkadot” przeczytasz tutaj:

Aukcje, sloty, parachainy…

Aukcje parachain wystartowały na Polkadot 11 listopada, po latach planowania i developmentu. Mechanizm ten został opracowany po to, aby umożliwić programistom zintegrowanie własnych projektów blockchainów w ekosystemie Polkadot.

Polkadot działa jako „łańcuch przekaźników” (relay chain) – zasadniczo duży blockchain, którego głównym celem jest łączenie ze sobą innych łańcuchów bloków i zapewnienie komunikacji między nimi.

Przypomnijmy, że parachain to struktura danych specyficzna dla aplikacji, która jest globalnie spójna i możliwa do walidacji przez walidatory Relay Chain. Najczęściej parachain przybiera formę łańcucha bloków, aczkolwiek nie ma takiej potrzeby. Nazwa pochodzi od koncepcji równoległych łańcuchów. Ze względu na swój równoległy charakter, parachainy są w stanie osiągnąć symultaniczność przetwarzania transakcji i skalowalność systemu Polkadot.

parachain polkadot


Same aukcje, a następnie rzeczywisty ekosystem, który tworzą blockchainy w Polkadot, powinny doprowadzić do ogromnego wzrostu ceny DOT w ciągu najbliższych kilku lat. Nie wydaje się zbyt ryzykowne założyć, że w ciągu najbliższych dwóch lat DOT może osiągnąć nawet 10-krotności swojej obecnej ceny.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze