Kiedy Polkadot może zaliczyć ogromny wzrost ceny?

17 592

Według jednego z popularniejszych twitterowych analityków kurs Polkadot (DOT) może niedługo wzrosnąć nawet do 100 dolarów.

il Capo Of $NOIA (@CryptoCapo_) uważa, że jeżeli uda się przekształcić opór na poziomie 46 dolarów we wsparcie, to dalsze wzrosty będą bardzo prawdopodobne.

100 dolarów na celowniku DOT

W zamieszczonej podczas weekendu wiadomości analityk poinformował, że DOT wkrótce wystartuje po 100 dolarów.

„$DOT is about to take off

$100 incoming”

Konto il Capo Of $NOIA obserwowane jest przez prawie 202 000 użytkowników, a wiadomość o prognozie związanej z Polkadot otrzymała 1572 polubienia. Swoje przewidywania związane z osiągnięciem 100 USD za 1 DOT analityk opiera na teorii fal Elliotta (a więc przyjęciu założenia, że ceny układają się w cykle). Obecnie mielibyśmy znajdować się w trzeciej fali wzrostowej z pięciu.

Czy DOT przebije ADA?

W pierwszym tygodniu listopada informowaliśmy o innej prognozie wspomnianego analityka. W artykule Capo przewiduje duży wzrost ceny Cardano (ADA), znajdziesz informacje o tym, że chociaż jest byczo nastawiony do ADA, to jednak zamienił swoje kryptowaluty na Polkadot (DOT).

Capo nie jest jedyną osobą, która wierzy w spektakularne wzrosty na Polkadot. Uważni czytelnicy BitHub z pewnością mieli okazję zapoznać się z publikacjami poświęconymi aukcjom slotów, które mogą mieć bardzo duży wpływ na cenę DOT:

Wspomniane aukcje to również szansa dla inwestorów długoterminowych, którzy mogą otrzymać dodatkowe nagrody za zablokowanie swoich DOT. Ciekawe projekty, które ubiegają się o zajęcie miejsca w łańcuchu bloków i na które wciąż można zagłosować, znajdziesz w zestawieniu: Perły Polkadot | 6 tokenów, które mogą uczynić Cię bogatym.

W chwili pisania artykułu DOT kosztuje 45,68 USD, więc do osiągnięcia prognozowanej przez Capo ceny potrzebny jest 120% wzrost.

Co sądzisz o prognozie 100 dolarów za Polkadot? Czy taki kurs jest realny w najbliższych miesiącach?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze