Wystartowała pierwsza aukcja na Polkadot

19 371

Godzinę temu wystartowała pierwsza w historii aukcja na Polkadot. Na razie uczestniczy w niej dziewięciu licytujących.

Wydarzenie to jest zwieńczeniem wielu lat pracy nad rozwojem sieci, do której stworzenia przyczynił się jeden ze współzałożycieli Ethereum
Gavin Wood.

Pierwsza z wielu aukcji parachainów

Informacja o rozpoczęciu aukcji pojawiła się na oficjalnym koncie Polkadot (@Polkadot) w serwisie Twitter, gdzie została polubiona ponad 1 300 razy, a 400 osób udostępniło ją dalej.

„The very first auction on Polkadot has just begun🚀

As scheduled by the community in referendum 39, the first of 10 auctions has started. So far there are 9 bidders taking part!”

Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami, rozpoczęta dzisiaj aukcja potrwa do 18 listopada 2021 r. Wtedy też zacznie się następna. Według harmonogramu aukcji zaplanowanych w ramach pierwszej serii początkowych pięć będzie się odbywało co tydzień.

Następnie rozpocznie się druga seria aukcji, w której kolejne parachainy
będą licytowane co dwa tygodnie.

Ile będzie łącznie parachainów Polkadot?

Według oficjalnych informacji, z aktualnych obliczeń wynika, że docelowo powstanie około 100 slotów parachainów. Ewentualne optymalizacje wprowadzone w przyszłości mogą jednak zwiększyć tę liczbę.

„Based on theoretical computing constraints, the current goal and expectation is that there will be approximately 100 parachain slots available on Polkadot, 
though potential future optimizations (such as nested relay 
chains) may further increase this number”.

Nie wszystkie sloty zostaną jednak wystawione na aukcje, ponieważ część z nich zostanie zarezerwowana.

Wpływ aukcji na kurs Polkadot (DOT)

Wylicytowanie wszystkich slotów może potrwać nawet kilkanaście miesięcy, a w tym czasie projekty zainteresowane zdobyciem jednego z parachainów będą musiały zamrozić ogromne ilości DOT. To natomiast może oznaczać dobrą wiadomość dla osób, które mają Polkadot w swoim portfolio.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Pierwsza aukcja slotów parachain na Polkadot już w listopadzie. Będzie się działo!

Co sądzisz o aukcjach parachainów? Czy rzeczywiście mogą mocno wpłynąć na DOT?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze