TOP 5 stablecoinów | Który najlepszy?

23 246

Tether, USD Coin, Binance USD, Dai, TerraUSD? Który stablecoin jest najlepszy?

Stablecoiny pełnią w ekosystemie kryptowalut bardzo ważną rolę. Problem polega na tym, że funkcjonuje ich na rynku ponad 100. Jak określić, który stablecoin jest najlepszy i którego powinieneś używać?

To jest kluczowe pytanie. Podobnie jak w przypadku kupowania i używania innych kryptowalut, stablecoiny mają różne funkcje i związany z nimi poziom ryzyka. Jako, że trudno w ramach jednego opracowania omówić wszystkie stablecoiny, skupmy się na tych najważniejszych. Oto analiza porównawcza 5 największych stablecoinów według kapitalizacji rynkowej autorstwa Ren & Heinrich: Tether, USD Coin, Binance USD, Dai i TerraUSD.

top 5 stablecoinów

Czym są stablecoiny?

Stablecoiny to aktywa cyfrowe powiązane z innymi aktywami o ustalonej wartości rynkowej, takimi jak złoto, bitcoin, waluty FIAT, nieruchomości itp.

Do czego służą?

Stablecoiny używane są do następujących celów:

 • zapewnienia stabilności ceny podczas okresów zwiększonej zmienności cen kryptowalut,
 • jako szybkie medium transferu między kryptowalutami i walutami FIAT,
 • jako środek płatniczy.

Czym wspierane są stablecoiny?

Stablecoiny są wspierane przez różne aktywa. Oto 4 główne typy:

 • Wspierane przez rezerwy walut FIAT off-chain, takie jak dolar amerykański lub euro. Przykładami z tej kategorii są Tether, Binance Coin i USD Coin,
 • Zabezpieczone przez kryptowaluty, takie jak Bitcoin lub Ethereum. Przykładem takiego stablecoina jest Dai,
 • Zabezpieczone przez fizyczne towary, takie jak nieruchomości, ropa,
 • Zmodyfikowane przez algorytmy smart kontraktów. Te stablecoiny nie mają za sobą zabezpieczenia. Gdy ich cena spadnie poniżej 1 USD, algorytm zmniejsza podaż monety. Gdy cena jest wyższa niż 1 USD, algorytm zwiększa podaż, aby obniżyć cenę. Przykładami tego rodzaju stablecoinów są: TerraUSD, Basis Cash (BAC) czy Empty Set Dollar (ESD).

Tether (USDT)

USDT to największy stablecoin pod względem kapitalizacji rynkowej. Stworzyła go Tether Holdings Limited, firma z siedzibą w Hongkongu. USDT działa na protokole Omni, który jest drugą warstwą łańcucha bloków Bitcoin. Działa również na innych łańcuchach bloków, takich jak Ethereum i EOS.

W whitepaperze Tethera czytamy, że USDT jest emitowany tylko wtedy, gdy klienci wpłacają pieniądze na swoje konto, a token Tethera jest w pełni zabezpieczony walutą FIAT w stosunku 1 USDT = 1 USD.

Kwestie audytu USDT

Wielu ludzi zadawało z biegiem lat wiele pytań o to, czy USDT rzeczywiście posiadają taki wymiar zabezpieczenia, jaki deklaruje firma.

Tether podlega (mniej więcej co kwartał) audytom przeprowadzanym przez niezależną firmę Moore Cayman. Według najnowszego raportu, który opublikowali 30 czerwca 2021 r., łączne aktywa USDT wynoszą co najmniej 62 773 190 075 USD.

Podział rezerw Tethera przedstawia się następująco:

rezerwy tethera
źródło: tether.to; wykres: ren-heinrich.medium.com

Firma stojąca za Tetherem publikuje codzienne raporty na temat swoich sald. Według stanu na listopad 2021 r. rezerwy Tethera wynoszą ponad 73 miliardy dolarów. Problem: raporty, o których mowa, nie są audytowane przez firmę zewnętrzną.

Ale to nie wszystko.

Tether został niedawno ukarany grzywną w wysokości 41 milionów dolarów przez amerykańską Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC) za okłamywanie swoich klientów, że mają wystarczającą ilość dolarów amerykańskich, aby zabezpieczyć wszystkie wyemitowane USDT.

Ze względu na problemy z transparentnością w kontekście pokrycia USDT, Tether jest prawdopodobnie najbardziej kontrowersyjnym stablecoinem.

Warto również zauważyć, że Tether może umieszczać adresy na czarnej liście. Oznacza to, że Tether Holdings Ltd. może blokować portfele przed korzystaniem z USDT, jeśli uzna, że biorą udział w nieuczciwych działaniach.

Aby sprawdzić, czy dany adres znajduje się na czarnej liście Tethera, można skorzystać z Etherscan:

etherscan
Funkcja Tether Blacklisting w Etherscan, źródło: etherscan.io

Jakie ryzyko (osobiste i systemowe) może nieść korzystanie z USDT?

Ponieważ USDT jest emitowany przez firmę, której transparentność była przez długi czas poddawana w wątpliwość, warto wspomnieć o osobistych i systemowych zagrożeniach związanych z korzystaniem z Tethera.

Oto, co w tym względzie głosi ich whitepaper:

whitepaper usdt
Słabe strony tethera, źródło: Whitepaper USDT

Oprócz wyżej wymienionych zagrożeń użytkownicy powinni być również świadomi następujących kwestii:

 • Nie ma maksymalnego limitu emisji USDT,
 • Ponieważ Tether nie ma własnego łańcucha bloków, działa na protokole drugiej warstwy innych łańcuchów bloków. Z tego powodu jego bezpieczeństwo zależy również od algorytmów tych łańcuchów,
 • Cena USDT nie zawsze wynosi 1 USD, choć przez większość czasu jest stabilna. Wydarzenia o randze czarnego łabędzia, takie jak upadłość Tether, miałyby zapewne poważny wpływ na jej cenę,
 • Jeśli cena USDT uległaby poważnemu, rzeczywistemu spadkowi, konsekwencje dla dużych kryptowalut, takich jak bitcoin czy ethereum, byłyby ogromne. Chociaż Ren & Heinrich nie zakłada, że szkody byłyby trwałe uważa, że istnieje z Tetherem wiąże się ryzyko systemowe, które może poważnie wpłynąć na kryptowaluty.
tether cena
Historyczna cena USDT, źródło: coinmarketcap.com

Ekosystem Tethera

Uruchomiony w 2014 r. Tether jest najstarszym stablecoinem w tym zestawieniu. Ponieważ USDT był jednym z pierwszych stablecoinów dostępnych na rynku, jest używany na wielu giełdach na całym świecie, niezależnie od związanym z nim niepewności i problemów.

USD Coin (USDC)

USD Coin jest dzieckiem CENTRE, projektu technologicznego open-source uruchomionego przez firmy Circle i Coinbase. Ten stablecoin powiązany jest z dolarem amerykańskim w stosunku 1:1.

Czym zabezpieczony jest USD Coin?

Zgodnie z treścią komunikatu ze strony internetowej USD Coin jest „w pełni zabezpieczony gotówką i jej ekwiwalentami oraz amerykańskimi, krótkoterminowymi obligacjami skarbowymi”. USDC jest dostępny jako token w sieciach Ethereum, Algorand, Solana, Stellar i TRON.

Jeśli chodzi o transparentność:

 • Firma księgowa Grant Thornton działa jako niezależny audytor będący stroną trzecią i co miesiąc publikuje raporty atestacyjne USDC; Ich raporty znajdziesz tutaj;
 • Kod źródłowy USDC jest dostępny na Github;
 • Adres smart kontraktu USDC znajdziesz na Etherscan:
smart kontrakt usdc
Adres smart kontraktu USDC na Etherscan, źródło: etherscan.io

Jak dotąd brzmi dobrze.

Podobnie jak Tether, USDC również może umieszczać adresy na czarnej liście i zamrażać portfele. Zamrożone adresy są publikowane w ich comiesięcznym raporcie, który wygląda tak:

usdc czarna lista
Raport dotyczący kont USDC na czarnej liście, źródło: center.io

Ekosystem USDC

Przyjrzyjmy się dwóm firmom stojącym za USDC:

 • Circle to firma zajmująca się płatnościami typu peer-to-peer o zasięgu globalnym, która w 2018 roku przejęła amerykańską giełdę Poloniex.
 • Coinbase to notowana na Nasdaq giełda kryptowalut z siedzibą w USA.

Wsparcie ze strony tak dużych korporacji daje USDC ogromny potencjał w zakresie przypadków użycia i adopcji. USDC jest już akceptowany przez około 50 giełd i możemy się spodziewać, że z czasem będzie coraz bardziej zyskiwał na znaczeniu.

Kolejny, ważny czynnik: Circle i Coinbase to firmy, które muszą przestrzegać przepisów amerykańskich. W porównaniu z Tetherem daje to USDC znacznie większą wiarygodność.

Binance USD (BUSD)

BUSD jest emitowany przez jedną z największych giełd kryptowalut świata, Binance, we współpracy z Paxos. Jest to token ERC-20, który jest centralnie bity i spalany przez Paxos.

Czym zabezpieczony jest Binance USD?

Według Paxos, BUSD został „zatwierdzony i regulowany przez Departament Usług Finansowych Stanu Nowy Jork” i „jest w 100% zabezpieczony przez dolary amerykańskie przechowywane w amerykańskich bankach ubezpieczonych przez FDIC”. W ten sposób BUSD osiąga swoje powiązanie 1:1 do USD.

Withum, zewnętrzna firma audytorska, publikuje co miesiąc raport dotyczący BUSD. Pod względem transparentności BUSD jest bardzo podobny do USDC. Ponieważ jest to regulowany stablecoin, adresy posiadające BUSD mogą być również umieszczone na czarnej liście/zamrożone.

Fragment kodu smart kontraktu BUSD zawierającego funkcje do zamrażania adresów, źródło: etherscan.io

Ekosystem BUSD

Będąc emitowanym i wspieranym przez jedną z największych giełd kryptowalut na świecie, BUSD jest częścią ekosystemu Binance. Prawie każda kryptowaluta notowana na giełdzie Binance może być przedmiotem obrotu względem BUSD.

Binance zapewnia również możliwości oszczędzania i pożyczania BUSD wraz z wieloma innymi kryptowalutami. Oprócz blockchainu Ethereum, USDC może być również obsługiwany przez Binance Chain i Binance Smart Chain.

Dai (DAI)

Dai to zdecentralizowany stablecoin oparty na Ethereum. Jest częścią protokołu Maker i jest rozwijany przez MakerDao, zdecentralizowaną organizację autonomiczną. Protokół Maker jest zarządzany przez posiadaczy MKR.

Początkowo, jako zabezpieczenie mógł zostać przyjęty tylko Ether. Od listopada 2019 r. można używać w tym względzie wszelkich aktywów opartych na Ethereum, które zostały zatwierdzone przez posiadaczy MKR.

Czym zabezpieczony jest stablecoin DAI?

Dai jest „miekko” powiązany 1:1 z USD, co oznacza, że ​​może znajdować się w obrocie w ramach ustalonego poziomu zabezpieczenia. Dai jest generowane przez zdeponowanie kryptowalut zabezpieczających w sejfach Maker. Każde wygenerowane Dai jest zawsze zabezpieczone zatwierdzonym aktywem o wartości większej niż 1 Dai, ponieważ wskaźnik zabezpieczenia przekracza 100%. Stosunek 1 Dai = 1 USD jest utrzymywany przez dwa wskaźniki:

 • Opłata stabilizacyjna: stopa procentowa, którą muszą zapłacić pożyczkobiorcy Dai. Wzrost tych opłat powoduje, że pożyczanie Dai jest droższe. Zachęca również pożyczkobiorców Dai do spłaty pożyczonego Dai, zmniejszając w ten sposób podaż Dai i vice versa.
 • Dai Savings Rate (DSR): jest to stopa procentowa wypłacana osobom, które deponują swój Dai w kontrakcie DSR. Jest ona opłacana z opłaty stabilizacyjnej pobieranej od pożyczkobiorców Dai. Posiadacze MKR mogą zdecydować o zwiększeniu lub zmniejszeniu DSR. Jeśli cena Dai jest większa niż 1 USD, posiadacze MKR mogą zmniejszyć DSR, aby zmniejszyć zapotrzebowanie Dai na dostosowanie ceny Dai do 1 USD i na odwrót.

Ekosystem DAI

Dai korzysta z zalet bycia częścią zdecentralizowanego ekosystemu Ethereum, na którym został zbudowany. Może być już używany na ponad 40 platformach i aplikacjach, a także jako forma płatności.

TerraUSD (UST)

TerraUSD działa na blockchainie Terra i jest stablecoinem zdecentralizowanym. Projekt Terra został założony przez Do Kwona, byłego inżyniera oprogramowania w firmach Microsoft i Apple, oraz ekonomistę Daniela Shina. Blockchain Terra wykorzystuje algorytm konsensusu PoS. Natywnym aktywem cyfrowym blockchaina Terra jest LUNA.

Czym zabezpieczony jest Terra USD?

W przeciwieństwie do Dai, UST nie jest wspierany żadnym zasobem on-chain. Utrzymuje swoje powiązanie 1:1 w stosunku do USD przez:

 • Kontraktowanie podaży pieniądza, gdy 1 UST < 1 USD: system bije i licytuje moc wydobywczą, aby odkupić i spalać UST, aż cena osiągnie docelowy poziom.
 • Zwiększenie podaży, gdy 1 UST > 1 USD: system odkupuje moc wydobywczą za pomocą UST, aż do osiągnięcia docelowego wymiaru powiązania.

Kod źródłowy projektu Terra został zaudytowany przez zewnętrzną firmę. Z treścią raportu zapoznasz się tutaj.

Ekosystem UST

Blockchain Terra obsługuje inne stablecoiny w łańcuchu bloków Terra, takie jak TerraKRW, TerraJPY, TerraEUR itp., które mogą zostać użyte w zależności od wyniku głosowań użytkowników. System obsługuje również swapy między tymi coinami po ich rynkowym kursie wymiany. To sprawia, że ​​stablecoiny Terra są wysoce skalowalne i płynne.

W przypadku Dai i TerraUSD można mówić o podobnym poziomie ryzyka. Ich bezpieczeństwo zależy od łańcucha bloków, na którym są oparte, łańcucha bloków Ethereum i łańcucha Terra, a także od poziomu bezpieczeństwa ich smart kontraktów.

Podsumowanie

Warto zwrócić uwagę na fakt, że powyższa analiza nie jest wyczerpująca. Na podstawie informacji zebranych w tym artykule możemy dojść jednak do następujących wniosków:

Które stablecoiny są zdecentralizowane?

W pierwszej piątce znajdziemy dwa zdecentralizowane stablecoiny: Dai (DAI) i Terra USD (UST). Nie są kontrolowane przez duże korporacje, a także nie są zależne od regulacji w ramach tradycyjnych finansów.

Dai i UST mają różne ekosystemy. Nie należy postrzegać ich jako konkurentów. Na rynku jest zdecydowanie więcej miejsca na inne zdecentralizowane stablecoiny.

Który Stablecoin jest najbezpieczniejszy?

Na zbliżonym poziomie bezpieczeństwa wydają znajdować się USD Coin, Binance USD, Dai i TerraUSD.

Podczas gdy Dai i Terra USD zmniejszają ryzyko, wykorzystując inteligentne algorytmy i zdecentralizowane rozwiązania, USD Coin i Binance USD są monetami wspieranymi przez duże korporacje, które muszą przestrzegać surowych przepisów rządowych.

Najbardziej ryzykownym aktywem z omówionej listy wydaje się być Tether. Nie do końca jasne działania Tether Holding Ltd. w przeszłości nie budowały zaufania wokół USDT.

Który Stablecoin jest najlepszy?

Wśród 5 największych stablecoinów, najlepsze rozwiązania oferują USD Coin, Binance USD, Dai i TerraUSD. Jeśli chcesz być wierny duchowi decentralizacji, wybierzesz zapewne Dai i TerraUSD. Za USD Coin i Binance USD stoją solidne biznesy, które dla społęczności kryptowalut zrobiły już bardzo wiele.

***

Powyższe opracowanie stanowi tłumaczenie artykułu zatytułowanego Comparative Analysis Of The Top 5 Stablecoins autorstwa Ren & Heinrich (źródło: link).

Linki:

Tether:

USDC:

BUSD:

DAI:

UST:

Może Cię zainteresować:

Komentarze