Tether może zamrozić i zniszczyć twoje USDT! | Bomba z opóźnionym zapłonem?

Tether może zamrażać i odwracać transakcje dla USDT wydane w łańcuchach bloków Ethereum i TRON. Cofnął niedawno transakcję o wartości 1 miliona dolarów, która nie dotarła do platformy DeFi Swerve. Większość innych stablecoinów ma również pewną kontrolę nad transakcjami użytkowników, zwykle ze względów regulacyjnych. Jakie stwarza to zagrożenie?

Ujawniono nowe informacje na temat zdolności Tether do odwracania transakcji z użyciem USDT. O sprawie poinformował The Block.

Tether odwraca transakcję Swerve

7 września użytkownik platformy DeFi Swerve stwierdził, że przez pomyłkę wysłał do aplikacji kwotę 1 miliona dolarów USDT i stracił dostęp do tych pieniędzy. Wiadomość ostatecznie dotarła do CTO Tethera Paolo Ardoino, który zaproponował odzyskanie USDT z transakcji w imieniu użytkownika.

Aby odzyskać środki, Tether skontaktował się z użytkownikiem i potwierdził, że tokeny zostały utracone. Firma wykorzystała następnie funkcję w inteligentnych kontraktach Tether, aby umieścić na czarnej liście adresy ETH, na które tokeny zostały skierowane. Nie ma to wpływu na Swerve; wpływa tylko na to, czy tokeny Tether dotrą do celu.

Co więcej, możliwości Tether nie pozwalają mu na przenoszenie USDT między adresami: może on jedynie zamrażać, niszczyć, wydawać i wysyłać tokeny. Pozwala mu to w pełni dostosować całkowitą podaż tokenów. Wymienione wyżej możliwości mają zastosowanie odnośnie tokenów USDT w łańcuchach bloków Ethereum i TRON.

Według Ardoino to nie jedyny przypadek, kiedy Tether interweniował w celu „odzyskania” środków. Tylko zeszłym tygodniu Tether umożliwił 12 użytkownikom odzyskanie środków o wartości 5 milionów USDT.

Czy inne Stablecoiny mogą zamrażać transakcje?

The Block sugeruje, że Tether jest pod tym względem wyjątkowy, a inne monety, takie jak USDC czy Gemini, nie mają możliwości kontrolowania transakcji.

Jednak inne źródła sugerują coś zupełnie innego. W lipcu 2020 roku Centre zamroziło 100 000 USD w USDC. Raporty z 2018 roku sugerują, że Paxos i Gemini mają backdoory, które pozwalają każdemu z nich na zamrażanie transakcji. Możliwość zamrażania tokenów jest kluczową cechą TrueUSD.

Zdolność do zamrażania tokenów nie jest przeznaczona do stosowania w odpowiedzi na zapotrzebowanie użytkowników. Mają raczej na celu spełnienie żądań organów ścigania.

Odwracalny charakter transakcji zostanie zapewne uznany za kolejny przejaw scentralizowanego charakteru Tether. Tether Ltd. już spotkała się z krytyką za nieodpowiednie audyty i tendencję do bicia tokenów bez dowodu posiadania rezerw. Zdolność firmy do kontrolowania transakcji USDT może wywołać dalsze kontrowersje wśród inwestorów kryptowalutowych.

Od Redakcji

Bithub Flesz już na naszym kanale YouTube. Zapraszamy codziennie o 19:00 na skrót najważniejszych wydarzeń dnia z branży kryptowalut i finansów, komentarze i rozważania na temat tego, co może przynieść kolejny dzień! Program prowadzi Bitcoin Feniks.

Zobacz ostatni odcinek:

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Kryptowaluty bezpiecznie kupisz lub sprzedasz w sieci kantorów i bitomatów FlyingAtom
Komentarze