Term: Exchange-Traded Fund (ETF)

« Powrót do słownika

Fundusz inwestycyjny, który ma za zadanie wiernie odwzorowywać dany indeks giełdowy, a jednostki uczestnictwa są notowane na giełdzie.

« Powrót do słownika