„Wyłączą nam Internet” | Bitcoin poniżej 3000 $?

6 351

CEO indyjskiego serwisu Crypto Kanoon twierdzi, że rządy będą zmuszone ograniczyć dostęp do Internetu lub zakazać go całkowicie. Oczywiście miałoby to dramatyczne konsekwencje dla rynków aktywów cyfrowych, ponieważ są one prawie wyłącznie w obrocie online. Czy zatem „wyłączą nam Internet”? Szczegóły opinii w artykule.

Tylko w ciągu ostatnich siedmiu dni Bitcoin stracił około 50 miliardów dolarów z całkowitej kapitalizacji rynkowej. Strach ogarniający globalne rynki objął także sektor kryptowalut, a gros inwestorów porzuciło swoje pozycje na rzecz gotówki.

Przegląd opinii

Niektórzy analitycy branżowi mają nadzieję, że bitcoin odbije się jeszcze z nawiązką po tej dramatycznej wyprzedaży:

Inni wskazują, że banki centralne na całym świecie przedstawiają coraz bardziej radykalną politykę gospodarczą w kierunku zwalczania pogarszającego się kryzysu. Nie dalej jak wczoraj informowaliśmy Was o tym, że FED obniżył stopy procentowe w USA praktycznie do zera, pompując w sektor bankowy kolejne 700 miliardów dolarów.

Niektórzy uważają, że jesteśmy świadkami śmierci amerykańskiego systemu finansowego. Dla wszystkich kupujących Bitcoin jako zabezpieczenie przed tak radykalną polityką, kryptowaluta pozostaje jedyną alternatywą:

„Wyłączą nam Internet” | Bitcoin poniżej 3000 $?

CEO indyjskiego portalu Crypto Kanoon snuje ponure perspektywy w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Kashif Raza twierdzi, że zanim sytuacja inwestorów się poprawi, wpierw niestety znacznie się pogorszy:

Raza dodaje, że rozprzestrzenianie się wirusa zmusi jeszcze więcej rządów do zamknięcia granic. Dotyczy to również Polski.

Kashif Raza wierzy, że panika, która już ogarnia rynki, będzie trwała nadal. Dla niego ludzie coraz częściej zwracają się w stronę gotówki, którą mogą wydać na niezbędne produkty, zamiast aktywów spekulacyjnych, takich jak na przykład BTC.

W związku z powyższym, jak pisze Raza, władze mogą zostać zmuszone do ograniczenia dostępu do Internetu, aby kontrolować rozpowszechnianie wiadomości. Doprowadzi to oczywiście do ogromnego zastoju w handlu kryptowalutami, jako że prawie wszystko odbywa się online. W takim scenariuszu Raza widzi bitcoina poniżej 3000 $.

Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze