FED tnie stopy procentowe praktycznie do zera! | Ostatni dzwonek na wejście w bitcoin?

6 995

Rezerwa Federalna obniżyła stopy procentowe dla największych kredytobiorców korporacyjnych do 0,25. Takie doniesienia wywołały FUD w przestrzeni kryptowalut. Czyż lekarstwem nie na takie właśnie sytuacje miał być bitcoin? Nie, to nie jest porada inwestycyjna.

Rezerwa Federalna USA obniżyła wczoraj stopy procentowe praktycznie do zera. Ma to stanowić reakcję na rozprzestrzenianie się koronawirusa, który spowodował, że zarówno akcje, jak i kryptowaluty znalazły się pod wpływem „niedźwiedziej łapy”. Rynki kryptowalutowe spadły nieznacznie po ogłoszeniu FED. Na ten moment utrzymują się na poziomie bliskim weekendowej wyceny. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoin wyceniany jest na poziomie 5256$.

To już drugi raz w przeciągu ostatniego tygodnia, kiedy FED obniża stopy procentowe. Rezerwa Federalna nie ukrywa, że podstawą decyzji jest rozprzestrzeniająca się pandemia koronawirusa, która już w ubiegłym tygodniu wywarła gigantyczny wpływ na światowe rynki.

FED oznajmiła również, że wykupi wierzytelności i obligacje zabezpieczone hipoteką o wartości 700 miliardów dolarów (luzowanie ilościowe). Swój ruch motywuje potrzebą powstrzymania poważnych zakłóceń na rynkach w bieżącym tygodniu.

Rynki reagują negatywnie | Jak zareagują kryptowaluty?

Problem polega na tym, że jeżeli nie przyniesie to skutku, FED nie będzie miała już w zanadrzu praktycznie żadnych dodatkowych narzędzi czy środków, które mogłaby zastosować.

Bitcoin miał być ratunkiem w związku z, ogólnie rzecz biorąc, „second bailout for banks”. Tym razem historia wydaje się zataczać koło. Jak zareaguje bitcoin?

Oto jak decyzję FED oraz bieżącą sytuację komentują znane osobistości ze świata kryptowalut:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze