Smart Contracter: Te dwa aktywa szykują się na nowe ATH

3 117

Smart Contracter przewiduje, że dwa z największych aktywów cyfrowych pod względem kapitalizacji rynkowej są gotowe do wyznaczenia nowych rekordów ceny.

ETH/BTC

Ceniony analityk i trader powiedział swoim 180 200 obserwatorom na Twitterze, że coin wiodącej platformy smart kontraktów, Ethereum, szykuje się do wybicia na rynku ETH/BTC.

eth btc
źródło: link

Zgodnie z wykresem, który załączył Smart Contracter, rynek ten może wybić się w górę i wzrosnąć powyżej 0,14 BTC (8 913 USD) – poziomu, który został osiągnięty podczas ostatniego etapu hossy z 2017 roku.

W chwili przygotowywania niniejszej publikacji, ethereum kosztuje około 4700 USD, a bitcoin około 65 800 USD.

Pod koniec ubiegłego miesiąca Smart Contracter przewidywał, że ethereum osiągnie cenę 10 000 USD. Twierdził że para ETH/BTC wybiła się z ram odwróconej formacji głowy i ramion (IHS), technicznego układu wskazującego na początek trendu wzrostowego.

BNB/USD

W przypadku Binance Coin (BNB), Smart Contracter twierdzi, że token globalnej giełdy kryptowalutowej Binance jest nadal na dobrej drodze, aby odnotować nowy rekord wszech czasów na poziomie powyżej 800 USD.

„BNB nadal wygląda niesamowicie.”

bnb
źródło: link

W czerwcu 2018 r., kiedy bitcoin kosztował ponad 5500 USD, Smart Contracter napisał na Twitterze, że kryptowaluta sięgnie dna na poziomie około 3200 USD. Sześć miesięcy bitcoin kosztował 3150 USD.

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze