Taproot aktywowany! To największy kamień milowy od czasu LN i SegWit na Bitcoinie

14 700

Sieć Bitcoin (BTC) z powodzeniem przeprocesowała soft fork, którego rezultatem stało się wprowadzenie do Bitcoina założeń Taproot i podpisów Schnorra.

Taproot już na Bitcoinie

W czerwcu 2021 r. górnicy Bitcoin osiągnęli w sprawie Taproot 90% konsensusu. Ze względu na swoją zdecentralizowaną naturę, wdrożenie aktualizacji musiało przejść przez proces zatwierdzania. Nie mogło zostać po prostu wydane na świat zgodnie z wolą programistów Core. Dziś jednak, założenia długo oczekiwanej aktualizacji Taproot zameldowały się w łańcuchu bloków króla kryptowalut.

To znaczący kamień milowy w rozwoju sieci, od sierpnia 2017 r., kiedy to wprowadzono na rynek wiodące rozwiązanie warstwy drugiej Bitcoin, Lightning Network i Segregated Witness (SegWit). Optymalizuje skalowalność, prywatność i funkcjonalność smart kontraktów w Bitcoin. Taproot wprowadził nowy typ adresu, dzięki czemu wydatki w BTC będą wyglądać podobnie, niezależnie od tego, czy nadawca dokonuje prostej płatności, złożonej transakcji z wieloma podpisami, czy też korzysta z Lightning Network.

Odnośnie powyższego, warto podkreślić znaczenie wprowadzenia konceptu Merkelized Abstract Syntax Tree (MAST). Jak czytamy w witrynie poświęconej Taproot, prowadzonej przez dewelopera Bitcoin, Hampusa Sjöberga:

„[MAST] może pomóc w zwiększeniu wydajności i prywatności smart kontraktów, ujawniając podczas wydawania tylko odpowiednie części kontraktu.”

Podpisy Schnorra

Rozwiązanie idzie w parze z podpisami Schnorr, metodą podpisywania pozycjonowaną jako alternatywa dla stosowanych dotychczas podpisów ECDSA. Dzięki zastosowaniu tej technologii możliwe staje się stworzenie swego rodzaju klucza głównego do podpisywania kilku transakcji. Klucz główny jest w rzeczywistości rodzajem scalania kilku podpisów w jeden, co potencjalnie oszczędza miejsce, jako że transakcje generują mniej danych.

Więcej na ten temat przeczytasz tutaj:

Może Cię zainteresować:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r.uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze