W 2021 r. o bitcoinie wspomniano w 100 milionach tweetów

1 022

Dobiegający powoli końca 2021 r. okazał się tym, w którym bitcoin był wspomniany na Twitterze najczęściej w ciągu całej swojej dotychczasowej historii.

Dynamiczna hossa, której bitcoin doświadczył w tym roku, spowodowała nie tylko wzrost jego ceny. Gdy król kryptowalut zbliżał się do osiągnięcia ATH, oczy całego świata wydawały się być skierowane właśnie na niego. Staje się to najbardziej widoczne, gdy przeanalizujemy statystyki postów i wzmianek na ten temat w mediach społecznościowych. Dane na ten temat pokazują, że 2021 r. przyniósł w tym względzie ogromny wzrost.

Według danych firmy analitycznej Visibrain, na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy pojawiło się 101 milionów tweetów zawierających słowo „bitcoin”. Stanowi to wzrost o 350% w stosunku do wyniku zarejestrowanego w 2020 roku.

Wykres pokazujący liczbę tweetów zawierających słowo „bitcoin” od stycznia 2009 do grudnia 2021
Wykres pokazujący liczbę tweetów zawierających słowo „bitcoin” od stycznia 2009 do grudnia 2021; (źródło: Twitter)

Gwałtowny wzrost zainteresowania mediów społecznościowych bitcoinem w ciągu ostatniego roku można wytłumaczyć wzrostem liczby osób, które ogólnie rzecz biorąc zaczęły zdawać sobie sprawę z istnienia kryptowalut. Innym czynnikiem, który przyczynił się do takiej sytuacji mogły być również ogromne ruchy, których aktywo doświadczało na rynku oraz wiele wydarzeń, które spowodowały przypływ mniej bądź bardziej pozytywnych emocji.

Każdego miesiąca w tym roku branżę kryptowalut dotykały ważne wiadomości, które – w mniejszym bądź większym wymiarze – wpływały na cenę BTC. Na początku lutego w mediach społecznościowych pojawiły się wzmianki o tym, że Tesla kupiła bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów. W marcu firma ogłosiła, że ​​zaakceptuje bitcoina jako środek płatności, powodując kolejny wzrost liczby wzmianek na temat kryptowaluty.

Punkt kulminacyjny został osiągnięty zaledwie dwa miesiące później, kiedy Tesla wstrzymała możliwość korzystania z bitcoina jako narzędzia zapłaty za swoje produkty i usługi. W tym samym miesiącu górnicy BTC działający w Chinach zaczęli mieć niemałe kłopoty, co przyniosło kolejną lawinę wzmianek w mediach społecznościowych.

Lato upłynęło pod znakiem zapowiedzi Salwadoru odnośnie wprowadzenia bitcoina jako prawnie honorowanego środka płatniczego w tym kraju. Wywołało taką samą falę zainteresowania, jak konstytuujące ten fakt uchwalenie ustawy, które miało miejsce we wrześniu.

Innymi wydarzeniami, które miały wpływ na tegoroczny wolumen wzmianek o BTC były: nowe ATH, aktywacja Taproot i niedawne spadki ceny.

wzmianki o bitcoinach na Twitterze
Wykres przedstawiający zdarzenia, które korelują ze skokami we wzmiankach „bitcoin” na Twitterze w 2021 r. (źródło: Twitter)

Przeczytaj również:

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze