Jak bitcoin radził sobie w poprzednich latach Między Bożym Narodzeniem a Nowym Rokiem?

7 532

Czego możemy spodziewać się po bitcoinie w ciągu niespełna tygodnia, który pozostał do końca roku?

Ostatnie dni 2021 roku to dla wielu z nas czas refleksji na temat tego, co przyniosły minione 12 miesięcy. Niedawna zmienność sprawiła, że ​​przewidywanie tego, co dalej czeka cenę BTC stało się praktycznie niemożliwe. Zobaczmy jak bitcoin radził sobie w ostatnich tygodniach poszczególnych, minionych lat.

Opierając się na danych historycznych dotyczących ceny BTC z poprzednich lat, w okresach międzyświątecznych bitcoin radził sobie następująco:

Boże Narodzenie 2020 – cena: 24 689,60 USD
Nowy Rok 2021 – cena: 29 359,90 USD
Zmiana: +11,9%

Boże Narodzenie 2019 – cena: 7 224,80 USD
Nowy Rok 2020 – cena: 7199,80 USD
Zmiana: -0,4%

Boże Narodzenie 2018 – cena: 3762,50 USD
Nowy Rok 2019 – cena: 3809,40 USD
Zmiana: +1,2%

Boże Narodzenie 2017 – cena: 13 833,50 USD
Nowy Rok 2018 – cena: 13 444,90 USD
Zmiana: -2,8%

Boże Narodzenie 2016 – cena: 891,10 USD
Nowy Rok 2017 – cena: 995,40 USD
Zmiana: +11,2%

Boże Narodzenie, 2015 – cena: 454,00 USD
Nowy Rok 2016 – cena: 434,00 USD
Zmiana: -4,4%

Rzut okiem na powyższe dane pokazuje, że ostatni tydzień roku nie przynosił dotychczas dużych wyprzedaży na rynku bitcona. Król kryptowalut poruszał się w tych okresach najczęściej w bok, aczkolwiek ostatnie 7 dni lat 2016 i 2020 roku przyniosły dwucyfrowe wzrosty.

Za brakiem większych spadków w ostatnim tygodniu wydaje się kryć głębszy sens. W okresach Świąt i Nowego Roku trading na giełdach nieco zamiera, wiele biur jest zamkniętych, a sami inwestorzy po prostu świętują.

Czas spędzony z rodziną to czas wolny od śledzenia rynków i wykonywania większych ruchów. Tak czy inaczej, w branży kryptowalut wszystko jest możliwe. Bez względu na to, jak bardzo zrelaksowani wydają się aktualnie inwestorzy nie wydaje się, że byliby skłonni przespać jakąkolwiek ciekawą okazję na zarobienie pieniędzy lub złagodzenie ryzyka, jeśli tylko rynek zasygnalizuje taką możliwość ;).

Cena bitcoina odbiła wczoraj w górę odzyskując poziom 50 000 USD. W chwili przygotowywania niniejszej publikacji bitcoinowi brakowało do dotychczasowego ATH (69 000 USD) około 27%. Pozostaje pytanie, kiedy rynek BTC może pokusić się o zwiększenie wymiaru odbicia i podjęcie próby wyznaczenia nowego rekordu ceny,..

***

Korzystając z okazji, chciałbym – w imieniu swoim i całej redakcji Bithub – złożyć Tobie, drogi Czytelniku, najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych, szczęśliwych Świąt Bożego Narodzenia.

Życzymy spełnienia wszelkich marzeń, w tym nie tylko osiągnięcia wysokich zysków z Twoich kryptowalutowych inwestycji :), ale przede wszystkim satysfakcji z bycia częścią społeczności świadomej zmian, których doświadcza współczesny świat.

Wesołych Świąt!

Od Redakcji

Niniejszy artykuł ani w całości ani w części nie stanowi „rekomendacji” w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi czy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (Ue) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz Rozporządzenia Delegowane Komisji (Ue) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Zawarte w serwisie treści nie spełniają wymogów stawianych rekomendacjom w rozumieniu w/w ustawy, m.in. nie zawierają konkretnej wyceny żadnego instrumentu finansowego, nie opierają się na żadnej metodzie wyceny, a także nie określają ryzyka inwestycyjnego.

Komentarze